Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Unia Europejska

Cele Unii Europejskiej obejmują:

  • wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE
  • zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych
  • promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska
  • zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji
  • wspieranie postępu naukowo-technicznego
  • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi
  • ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej
  • ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.

Przejdź na oficjalną stronę Unii Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie).