Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
https://www.gov.pl/web/finanse/informacja-o-dzialalnosci-ministerstwa