Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-12-03

Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Ceł  Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4. Umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy,  udostępniający za pomocą web-serwisu - przeglądarki wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).

Jeżeli chciałbyś podzielić się uwagami na temat Serwisu Taryfy celnej oraz na temat opublikowanych w serwisie informacji, napisz do nas na adres e-mail: dc.isztar@mf.gov.pl

Data symulacji
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

Informujemy, że od dnia 1.11.2021 r. do kodu CN 2518 10 00 został dowiązany kod dodatkowy V022 Nawozy - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej.

Pozostałe wiadomości