Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-03-04

Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Ceł  Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4. Umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy,  udostępniający za pomocą web-serwisu - przeglądarki wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).

Informujemy, że w środowisku testowym systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 udostępnione zostało nowe narzędzie - Alfabetyczny Indeks Towarów (AIT).

Zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością pod adresem: https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha

Data symulacji
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

 

Pozostałe wiadomości