Data ostatniej aktualizacji danych: 2024-07-25

Serwis Taryfy celnej

Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W serwisie są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (podatki VAT, akcyza i inne krajowe środki pozataryfowe).
Znajdziesz w nim:

Data symulacji Strona otwiera się w nowym oknie
Ustaw datę bieżącą