Data ostatniej aktualizacji danych: 2024-03-01

Serwis Taryfy celnej

Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W serwisie są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (podatki VAT, akcyza i inne krajowe środki pozataryfowe).
Znajdziesz w nim:

Data symulacji Strona otwiera się w nowym oknie
Ustaw datę bieżącą

Wiadomości dnia:

W dniu 27 lutego 2024 zaimplementowane zostały nowe 2 typy środków, z data początkową 11.03.2024r :

 • 726 Kontrola przywozu substancji zubażających warstwę ozonową;
 • 765 Kontrola wywozu.

Z uwagi na ich późniejszą aktualizację, proszę o ponowne pobranie pliku aktualizacyjnego za dzień 27.02.2024 r.

Pozostałe wiadomości