Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-07-23
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań

Czy możliwe jest pobranie bazy danych taryfy celnej w postaci elektronicznej?

Tak, istnieje taka możliwość. 
Aby korzystać z elektronicznej wersji bazy danych taryfy celnej, należy pobrać plik startowy z serwisu Taryfy celnej ISZTAR4. Znajduje się on w menu "Przeglądarka taryfowa -> Pobieranie pliku startowego" (https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/XmlExtractions?lang=PL).

Pobrany plik może posłużyć do utworzenia własnej bazy danych taryfy celnej. Aby była ona aktualna, należy okresowo aplikować do niej pliki aktualizacji. Szczegóły dotyczące pobierania aktualizacji znajdują się w specyfikacji komunikacji z systemem ISZTAR4 dostępnej wraz z plikiem startowym oraz na portalu PUESC w menu "SISC -> ISZTAR4" w sekcji "Przydatne linki" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/isztar4), dokument: PUESCP4.1_ISZTAR4_PSXML_0310_20200122


Skąd można pobrać specyfikację komunikacji z systemem ISZTAR4?

Specyfikacja XML komunikacji z systemem ISZTAR4 dostępna jest:

- w serwisie Taryfy celnej ISZTAR4, w menu "Przeglądarka taryfowa -> Pobieranie pliku startowego" (https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/XmlExtractions?lang=PL), w archiwum wraz z plikiem startowym bazy danych taryfy celnej,

- na portalu PUESC, w menu "SISC -> ISZTAR4" w sekcji "Przydatne linki" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/isztar4), dokumenty: PUESCP4.1_ISZTAR4_PSXML_0310_20200122 oraz ECIP_SEAP_PIS_Załącznik_2_SEAP_Specyfikacja_XML_dla_Systemów_Zewnętrznych.