Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do elektronicznych usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w obszarze celno-granicznym i akcyzowym. Zapewnia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami KAS oraz wspiera automatyzację e-usług publicznych. Są to w szczególności:

  • import, eksport i tranzyt towarów,
  • obrót wyrobami akcyzowymi,
  • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
  • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Cyfryzacja usług skarbowo-celnych ma zwiększyć wygodę i przyspieszyć realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS i Służby Celno-Skarbowej, która działa w jej ramach. Umożliwi załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Przejdź do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (strona otworzy się w nowym oknie).