Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Kalkulator taryfowy:

  • umożliwia obliczanie należności celnych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych, a także podatków w imporcie/eksporcie towarów oraz kodów dodatkowych Meursinga w oparciu o komponenty rolne,

  • pozwala na przeglądanie informacji związanych z kursami wymiany walut,

  • prezentowany jest w dwóch wersjach:

    • wariantowej, która wyświetla wyniki kalkulacji, zawierające różne scenariusze kalkulacyjne w oparciu o częściowy zestaw danych (obliczenia są wykonywane dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich zastosowania),

    • standardowej, która podaje jeden wynik kalkulacji dla pełnego zestawu danych.