Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-04-16
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - Środki - Warunki stosowania środka

Kod nomenklatury: 2518100000
Kraj pochodzenia/przeznaczenia: ERGA OMNES

Kontrola przywozu - odpadów
KodWarunekDziałanie
E001Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: C672Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E002Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: C669Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E003Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: Y923Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E004Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: 20 kgPrzywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E005Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: warunek nie jest spełnionyPrzywóz (import)/wywóz (eksport) po kontroli jest niedozwolony
I001Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: C672Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
I002Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: C670Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
I003Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: Y923Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
I004Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: 20 kgPrzywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
I005Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: warunek nie jest spełnionyPrzywóz (import)/wywóz (eksport) po kontroli jest niedozwolony
Informacje dodatkowe/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
C672 Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII
C669 Dokument zgłoszenia określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IA
Y923 Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190)
C672 Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII
C670 Dokument przesyłania określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IB
Y923 Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190)