Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-05-07
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - Środki - Warunki stosowania środka

Kod nomenklatury: 2902000000
Kraj pochodzenia/przeznaczenia: ALLTC

Zezwolenie wywozu (eksportu) (Dual use)
KodWarunekDziałanie
Y001Pozostałe warunki: X002Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
Y002Pozostałe warunki: Y901Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
Y003Pozostałe warunki: warunek nie jest spełnionyPrzywóz (import)/wywóz (eksport) po kontroli jest niedozwolony
Informacje dodatkowe/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
X002 Zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania (rozporządzenie 428/2009 z późniejszymi zmianami)
Y901 Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania