Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-04-16
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - Środki - Warunki stosowania środka

Kod nomenklatury: 3504001000
Kraj pochodzenia/przeznaczenia: ALLTC

Kontrola weterynaryjna
KodWarunekDziałanie
E001Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: N853Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E010Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: 2 kgPrzywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E086Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: Y930Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E088Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: C084Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
E090Zadeklarowana ilość, lub odpowiednio, zadeklarowana cena jednostkowa, są równe lub mniejsze od określonego maksimum; albo przedstawienie wymaganego dokumentu: warunek nie jest spełnionyPrzywóz (import)/wywóz (eksport) po kontroli jest niedozwolony
B001Przedstawienie świadectwa (certyfikatu) / pozwolenia (licencji) / dokumentu: N853Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
B010Przedstawienie świadectwa (certyfikatu) / pozwolenia (licencji) / dokumentu: Y058Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
B086Przedstawienie świadectwa (certyfikatu) / pozwolenia (licencji) / dokumentu: Y930Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
B088Przedstawienie świadectwa (certyfikatu) / pozwolenia (licencji) / dokumentu: C084Przywóz/wywóz jest dozwolony po kontroli
B090Przedstawienie świadectwa (certyfikatu) / pozwolenia (licencji) / dokumentu: warunek nie jest spełnionyPrzywóz (import)/wywóz (eksport) po kontroli jest niedozwolony
Informacje dodatkowe/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia
N853 Wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący produktów (CHED-P) (określony w części 2 sekcja B załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (Dz.U. L 261))
Y930 Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją Komisji 2007/275/WE oraz Ozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007
C084 Zwolnienie na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia 2019/2122 (zwierzęta przeznaczone do celów naukowych, próbki badawcze i diagnostyczne)
N853 Wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący produktów (CHED-P) (określony w części 2 sekcja B załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (Dz.U. L 261))
Y058 Zwolnienie na podstawie art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji 2019/2122 (Towary, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku)
Y930 Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją Komisji 2007/275/WE oraz Ozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007
C084 Zwolnienie na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia 2019/2122 (zwierzęta przeznaczone do celów naukowych, próbki badawcze i diagnostyczne)