Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-01-15
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data symulacji 2020-02-15
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-01-15
Kod Opis Informacje dodatkowe
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Sekcja V - Produkty mineralne
Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
Sekcja VII - Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
Sekcja VIII - Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)
Sekcja IX - Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esperanto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja X - Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz artykuły z nich
Sekcja XI - Materiały i artykuły włókiennicze
Sekcja XII - Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Sekcja XIII - Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV - Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV - Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych
ŻELIWO I STAL
I. MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU
Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
Żelazostopy
- Żelazomangan
- - Zawierający więcej niż 2 % masy węgla
- - Pozostały
- Żelazokrzem
- - Zawierający więcej niż 55 % masy krzemu
- - Pozostały
- Żelazokrzemomangan
- Żelazochrom
- - Zawierający więcej niż 4 % masy węgla
- - Pozostały
- Żelazokrzemochrom
- Żelazonikiel
- Żelazomolibden
- Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram
- Pozostały
- - Żelazotytan i żelazokrzemotytan
- - Żelazowanad
- - Żelazoniob
- - Pozostały
Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach
Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali
Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku
II. ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA
Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203)
Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej
Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone
Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej
Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
Drut z żeliwa lub stali niestopowej
III. STAL NIERDZEWNA
Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej
Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej
Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej
Drut ze stali nierdzewnej
IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ
Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej
Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej
Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych
Drut z pozostałej stali stopowej
ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH
Sekcja XVI - Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów
Sekcja XVII - Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Sekcja XIX - Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Sekcja XX - Artykuły przemysłowe różne
Sekcja XXI - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki