Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-03-04
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

ISZTAR4 - Środki

2939 59 00 00
 • Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
 • CHEMIKALIA ORGANICZNE
 • I. WĘGLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • II. ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • III. FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • IV. ETERY, NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE, NADTLENKI KETONOWE, EPOKSYDY Z PIERŚCIENIEM TRÓJCZŁONOWYM, ACETALE I PÓŁACETALE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • V. ZWIĄZKI Z ALDEHYDOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • VI. ZWIĄZKI Z KETONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ZWIĄZKI Z CHINONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • VII. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • VIII. ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH NIEMETALI I ICH SOLE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • IX. ZWIĄZKI Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • X. ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY
 • XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY
 • XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE
 • Alkaloidy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
 • - Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne; ich sole
 • - - Pozostałe
Jednostka uzupełniająca:

Środki taryfowe

ERGA OMNES
Stawka dla krajów trzecich: 0% Akt prawny R3115/94
1032
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny R1076/16
CARIwył.(HT)
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0805/08
CM - Kamerun
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0152/09
ESA
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0196/12
FJ - Fidżi
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0729/09
GE - Gruzja
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0494/14
GH - Ghana
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D1850/16
JO - Jordania
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0067/06
LOMB
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0755/13
MD - Republika Mołdawii
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0492/14
PG - Papua Nowa Gwinea
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0729/09
SADC EPA
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D1623/16
SM - San Marino
Stawka celna stosowana w Unii Celnej: 0% Akt prawny D0245/02
SPGA
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny R0978/12
WS - Samoa
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny D0729/09
XC - Ceuta
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny A0001/85
XL - Melilla
Preferencja taryfowa: 0% Akt prawny A0001/85

Podatki

ERGA OMNES
Podatek od towarów i usług (VAT): 8%
Kod dodatkowy V030
Akt prawny P1727/11
ERGA OMNES
Podatek od towarów i usług (VAT): 8%
Kod dodatkowy V072
Akt prawny P1727/11
ERGA OMNES
Podatek od towarów i usług (VAT): 23%
Kod dodatkowy V999
Akt prawny P1727/11
Akt prawny