UWAGI OGÓLNE

(I) OGÓLNE INFORMACJE O ZAWARTOŚCI SEKCJI

Niniejsza sekcja obejmuje pojazdy szynowe wszelkich typów oraz pociągi na poduszce powietrznej (dział 86), inne pojazdy lądowe, w tym poduszkowce (dział 87), statki powietrzne i kosmiczne (dział 88) oraz statki, łodzie i konstrukcje pływające (dział 89), z wyjątkiem:

(a)Pewnych maszyn samobieżnych (zobacz część (II) poniżej).

(b)Modeli pokazowych objętych pozycją 9023.

(c)Zabawek, niektórych rodzajów sprzętu sportowego do sportów zimowych oraz pojazdów do użytku na terenach targowych. Sekcja nie obejmuje np. rowerków dziecięcych (innych niż dwukołowe), samochodzików na pedały itd., przeznaczonych do prowadzenia przez dzieci, dziecinnych łódek i samolotów (pozycja 9503), bobslejów, toboganów itp. (pozycja 9506); samochodzików elektrycznych używanych w lunaparkach (pozycja 9508)

Dodatkowo sekcja obejmuje niektóre elementy współdziałających urządzeń transportowych, takich jak kontenery zaprojektowane i przystosowane do przewożenia jednym albo kilkoma rodzajami transportu, pewne łączniki i zamocowania torowe lub tramwajowe, urządzenia sygnalizacji mechanicznej (włączając elektromechaniczne) (dział 86) i spadochrony, startowe urządzenia pomocnicze dla samolotów, urządzenia do lądowania na lotniskowcach albo podobne urządzenia do szkolenia pilotów (dział 88).

Uwzględniając postanowienia zawarte w części (III) poniżej sekcja obejmuje również części i akcesoria pojazdów, statków powietrznych itp. objętych działami od 86. do 88.

(II) MASZYNY SAMOJEZDNE I INNE MASZYNY RUCHOME

Wiele maszyn i urządzeń (w szczególności objętych sekcją XVI) może być zamontowanych na podwoziach pojazdów albo na platformach pływających objętych sekcją XVII; klasyfikacja powstałej w taki sposób maszyny ruchomej zależy od różnych czynników, w szczególności od rodzaju zastosowanej podstawy.

Na przykład wszystkie maszyny ruchome, powstałe poprzez zamontowanie maszyny na platformie pływającej zakwalifikowane są w dziale 89 (np. dźwigi pływające, pogłębiarki, elewatory zbożowe itp.). Maszyny ruchome powstałe przez zamontowanie urządzenia na podwoziu pojazdu objętego działem 86 lub 87 omówiono w Notach wyjaśniających do pozycji 8604, 8701, 8705, 8709 lub 8716.

(III) CZĘŚCI I AKCESORIA

Należy zauważyć, iż dział 89 nie uwzględnia części (innych niż kadłuby) ani akcesoriów statków, łodzi albo konstrukcji pływających. Z tego względu części i akcesoria, nawet jeżeli możliwa jest ich identyfikacja jako przeznaczonych dla statków itd., są klasyfikowane w innych działach w odpowiednich pozycjach. Każdy z pozostałych działów niniejszej sekcji podaje klasyfikację części i akcesoriów do pojazdów, samolotów albo sprzętu pływającego.

Jednakże należy zauważyć, że pozycje te mają zastosowanie wyłącznie do tych części albo akcesoriów, które spełniają wszystkie trzy podane poniżej warunki:

(a)Nie mogą być wyłączone uwagą 2. do niniejszej sekcji (zobacz punkt (A) poniżej).

oraz (b)Muszą być możliwe do zastosowania wyłącznie lub głównie do artykułów działu od 86. do 88. (zobacz punkt (B) poniżej).

oraz (c)Nie mogą być objęte w sposób bardziej szczegółowy innymi działami nomenklatury (zobacz punkt (C) poniżej).

(A)Części i akcesoria wyłączone uwagą 2. do sekcji XVII

Uwaga ta wyłącza z niniejszej sekcji następujące części i akcesoria, nawet jeżeli nie można je zakwalifikować do któregoś z artykułów niniejszej sekcji:

(1)Złącza, uszczelki, podkładki itp. z dowolnego materiału (klasyfikowane zależnie od materiału, z jakiego są wykonane, albo w pozycji 8484) oraz inne artykuły z kauczuku wulkanizowanego, które nie są wykonane z gumy twardej (np. fartuchy przeciwbłotne i nakładki pedałów) (pozycja 4016).

(2)Części ogólnego użytku, określone w uwadze 2. do sekcji XV, np. przewody i łańcuchy (nawet obcinane lub wyposażone w elementy końcowe, inne niż przewody hamulcowe, linki przyspieszenia, i podobne przewody przeznaczone do zastosowania w pojazdach objętych działem 87.), gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki, przetyczki i sworznie przetyczek, sprężyny (włączając płytki sprężyste do pojazdów) (takie towary wykonane z metali pospolitych objęte są działami od 73. do 76. i od 78. do 81., a podobne towary wykonane z tworzywa sztucznego działem 39.) oraz zamki, łączniki albo elementy mocujące nadwozi pojazdów (np. listwy ozdobne karoserii, przeguby, klamki do drzwi, poręcze uchwytów, podnóżki, mechanizmy otwierania szyby), tablice rejestracyjne, tabliczki krajów itd. (takie towary wykonane z metali pospolitych objęte są działem 83., a podobne towary wykonane z tworzywa sztucznego działem 39.).

(3)Klucze oczkowe i nasadowe oraz inne narzędzia objęte działem 82.

(4)Dzwonki (np. rowerowe) oraz inne artykuły objęte pozycją 8306.

(5)Maszyny, urządzenia mechaniczne i ich części objęte pozycjami od 8401 do 8479, na przykład:

(a)Kotły i wyposażenie kotłów (pozycja 8402 lub 8404).

(b)Wytwornice gazu generatorowego (np. do samochodów) (pozycja 8405).

(c)Turbiny parowe objęte pozycją 8406.

(d)Silniki wszelkiego typu, w tym wyposażone w skrzynki przekładniowe i ich części, które objęte są pozycjami od 8407 do 8412.

(e)Pompy, sprężarki i wentylatory (pozycja 8413 lub 8414).

(f)Urządzenia klimatyzacyjne (pozycja 8415).

(g)Urządzenia mechaniczne do wyrzucania, rozpraszania albo rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice (pozycja 8424).

(h)Maszyny i urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, za- i wyładunku (np. podnośniki, dźwigniki, żurawie), maszyny i urządzenia do przesuwania, sortowania, poziomowania, skrobania, wykopywania, ubijania, paczkowania, wyciągania albo wiercenia, do ziemi, minerałów albo rud (pozycja 8425, 8426, 8428, 8430 lub 8431).

(ij)Maszyny i urządzenia rolnicze objęte pozycją 8432 lub 8433 (np. urządzenia do młócenia, rozdzielania ziarna, koszenia itd.) przeznaczone do montażu na pojazdach).

(k)Maszyny i urządzenia objęte pozycją 8474.

(l)Mechanizmy wycieraczek szyby przedniej objęte pozycją 8479.

(6)Niektóre inne wyroby objęte działem 84., np.:

(a)Krany, kurki, zawory i podobne urządzenia (np. krany spustowe chłodnicy, zaworki do dętek) (pozycja 8481).

(b)Łożyska kulkowe i wałeczkowe (pozycja 8482).

(c)Wewnętrzne części silników albo napędów (wały korbowe, wałki rozrządu, koła zamachowe itd.) objęte pozycją 8483.

(7)Maszyny i urządzenia albo sprzęt elektryczny objęty działem 85., na przykład:

(a)Silniki elektryczne, generatory, transformatory itd. objęte pozycją 8501 lub 8504.

(b)Elektromagnesy, sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne itd. objęte pozycją 8505.

(c)Akumulatory elektryczne (pozycja 8507).

(d)Elektryczne urządzenia zapłonowe i rozruchowe stosowane do silników o zapłonie iskrowym albo samoczynnym (świece zapłonowe, rozruszniki itd.) (pozycja 8511).

(e)Elektryczny sprzęt do rowerów lub pojazdów silnikowych, taki jak sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny, wycieraczki szyby przedniej, odmrażacze, odmgławiacze szyb (pozycja 8512); elektryczne aparaty sygnalizacyjne dla innych pojazdów (np. pociągów) albo dla samolotów lub statków (pozycja 8531); elektryczne odmrażacze lub odmgławiacze szyb do innych pojazdów, statków powietrznych albo morskich (pozycja 8543).

(f)Elektryczne urządzenia grzewcze do pojazdów silnikowych albo pojazdów kolejowych, statków powietrznych itd. (pozycja 8516).

(g)Mikrofony, głośniki i elektryczne wzmacniacze małej częstotliwości (pozycja 8518).

(h)Nadajniki i odbiorniki radiowe (pozycja 8525 lub 8527).

(ij)Kondensatory elektryczne (pozycja 8532).

(k)Pantografy i inne odbieraki do pojazdów trakcji elektrycznej oraz bezpieczniki topikowe, wyłączniki i inne aparaty elektryczne objęte pozycją 8535 lub 8536.

(l)Elektryczne żarówki i lampy wyładowcze, w tym również reflektory z wkładem optycznym nierozbieralnym, objęte pozycją 8539.

(m)Inny osprzęt elektryczny, taki jak izolowane przewody i kable (włączając komplety okablowania) i artykuły elektryczne wykonane z grafitu lub węgla innego rodzaju, zaopatrzone w zaciski lub nie; izolatory, osprzęt izolatorów (pozycje od 8544 do 8548).

(8)Instrumenty i aparaty objęte działem 90, w tym stosowane w niektórych pojazdach, takie jak:

(a)Kamery fotograficzne i filmowe (pozycja 9006 lub 9007).

(b)Instrumenty i urządzenia nawigacyjne (pozycja 9014).

(c)Instrumenty i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii albo weterynarii (pozycja 9018).

(d)Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie i inne aparaty objęte pozycją 9022.

(e)Manometry (pozycja 9026).

(f)Liczniki obrotów, taksometry, wskaźniki prędkości i tachometry oraz inne instrumenty i aparaty objęte pozycją 9029.

(g)Instrumenty pomiarowe albo kontrolne, urządzenia i maszyny objęte pozycją 9031.

(9)Zegary (np. zegary na pulpicie instrumentów) (dział 91).

(10)Broń (dział 93).

(11)Lampy i osprzęt oświetleniowy (np. reflektory do statków powietrznych lub pociągów) objęte pozycją 9405.

(12)Szczotki (np. do zamiatarek ulicznych) (pozycja 9603).

(B)Kryterium wyłącznego albo głównego zastosowania.

(1)Części i akcesoria możliwe do zakwalifikowania zarówno do sekcji XVII, jak i do innej sekcji.

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszej sekcji części i akcesoria, których nie można zastosować wyłącznie albo głównie do artykułów objętych działami od 86 do 88, są wyłączone z tych działów.

Uwaga 3 ma taki skutek, że jeżeli część albo akcesorium może być zakwalifikowane do więcej niż jednej sekcji, jak też do sekcji XVII, ich ostateczne zakwalifikowanie zależy od ich głównego zastosowania. Zatem mechanizm kierowniczy, systemy hamulcowe, koła jezdne, fartuchy przeciwbłotne itd., stosowane w wielu maszynach ruchomych objętych działem 84., są w rzeczywistości identyczne z artykułami stosowanymi w samochodach ciężarowych objętych działem 87., a ponieważ ich podstawowe zastosowanie dotyczy samochodów ciężarowych, te części i akcesoria kwalifikowane są w niniejszej sekcji.

(2)Części i akcesoria możliwe do zakwalifikowania do dwóch albo więcej pozycji sekcji.

Niektóre części i akcesoria mogą być zastosowane w więcej niż jednym typie pojazdów (samochody osobowe, statki powietrzne, motocykle itd.); przykładami takich towarów są hamulce, układy kierownicze, koła, osie itd. Takie części i akcesoria powinny być kwalifikowane w pozycji odnoszącej się do części i akcesoriów tych pojazdów, do których są one głównie stosowane.

(C)Części i akcesoria uwzględnione bardziej szczegółowo w innym miejscu nomenklatury.

Części i akcesoria, nawet jeżeli są możliwe do identyfikacji jako artykuły kwalifikujące się do niniejszej sekcji, są wyłączone, jeżeli są objęte bardziej szczegółowo przez inną pozycję w nomenklaturze, np.:

(1)Kształtki z kauczuku wulkanizowanego, inne niż z gumy twardej, nawet obcinane (pozycja 4008).

(2)Pasy transmisyjne z kauczuku wulkanizowanego (pozycja 4010).

(3)Opony gumowe, wymienne bieżniki opon, fartuchy gumowe i dętki (pozycje od 4011 do 4013).

(4)Torby na narzędzia ze skóry wyprawionej lub wtórnej, lub z fibry itd. (pozycja 4202).

(5)Siatki rowerowe lub balonowe (pozycja 5608).

(6)Linki holownicze (pozycja 5609).

(7)Dywany tekstylne (dział 57).

(8)Szyby bezpieczne bez obramowania ze szkła hartowanego lub walcowanego, nawet profilowane (pozycja 7007).

(9)Lusterka wsteczne (pozycja 7009 lub dział 90 - zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(10)Szkło bez obramowania do reflektorów pojazdów (pozycja 7014) oraz ogólnie towary objęte działem 70.

(11)Wałki elastyczne do prędkościomierzy, obrotomierzy itd. (pozycja 8483).

(12)Siedzenia pojazdów objęte pozycją 9401.

__________