6808-Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub pozostałych odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym.

Pozycja ta obejmuje tafle, płyty, płytki, bloki itp. wykonane z materiałów roślinnych (takich jak włókna celulozy, włókna drzewne, wełna drzewna, trociny drzewne, wióry lub inne odpady drzewne, pył drzewny, słoma, trzcina, sitowie lub inne włókna roślinne) scalone lub ukształtowane spoiwami mineralnymi takimi jak cement (włączając cement magnezowy), gips, wapno lub krzemian sodu, stosowane w budownictwie do izolacji cieplnej, akustycznej lub jako elementy pochłaniające hałas. Mogą także zawierać wypełniacze mineralne (jak ziemie krzemionkowe, magnezyt, piasek lub azbest) lub być zbrojone metalem.

Te rodzaje płyt, tafli itp., objęte tą pozycją, są względnie lekkie, lecz sztywne, a materiały roślinne w nich użyte zachowują w masie spoiwa swoją postać.

Ponieważ wyroby te muszą być spajane spoiwem mineralnym, nie należy ich mylić z płytami wiórowymi objętymi pozycją 4410 ani z płytami pilśniowymi objętymi pozycją 4411, które są spajane spoiwami organicznymi. Pozycja niniejsza nie obejmuje także prasowanego korka (pozycja 4504) i artykułów objętych pozycją 6811.