7011-Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych lub tym podobnych.

7011 10-Do oświetlenia elektrycznego

7011 20-Do lamp elektronopromieniowych

7011 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Wszelkie otwarte osłony szklane (włączając żarówki i rurki) dowolnego kształtu i rozmiaru, bez wyposażenia, służące do produkcji lamp elektrycznych, elektronowych i wyładowczych, nawet jeśli służą one do celów oświetleniowych (lampy żarowe lub wyładowcze próżniowe, rentgenowskie, elektronowe, kineskopowe, prostownicze lub inne lampy elektroniczne, promienniki podczerwone itp.). Większość tych osłon jest produkowana seryjnie w urządzeniach zautomatyzowanych; mogą być matowe, barwione, opalizowane, metalizowane, pokrywane materiałem fluorescencyjnym itp.

Części szklane osłon (takie jak płyty czołowe lub stożki kineskopów w odbiornikach telewizyjnych, bańki reflektorów wąskostrumieniowych) są objęte tą pozycją.

(B)Rurki o zwężonych końcach, wyraźnie przeznaczone do lamp elektrycznych lub wyginane do kształtu w celu zastosowania w znakach reklamowych.

(C)Rurki pokryte substancją fluorescencyjną (np. krzemianem cynku, boranem kadmu, wolframianem wapnia).

Po szeregu operacji (obejmujących wstawianie podstawek lub elektrod, wytwarzanie próżni, wypełnianie jednym lub kilkoma gazami szlachetnymi, rtęcią itp., montowanie cokołów lub wyprowadzeń), osłony te stają się lampami elektrycznymi, lampami katodowymi lub podobnymi, objętymi działem 85.

Wszystkie wymienione wyżej artykuły mogą być wykonane ze zwykłego szkła, szkła kryształowego lub topionego kwarcu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rurek szklanych pociętych na odcinki, nawet z końcówkami obtopionymi lub wyrównanymi w inny sposób, lub rurek, które w masie szklanej zawierają substancje fluorescencyjne (np. uranian sodu) (pozycja 7002).

(b)Baniek, rurek i osłon szklanych, zamkniętych lub z dodatkowymi elementami oraz wykończonych żarówek, rurek i lamp elektronowych (patrz pozycje 8539, 8540, 9022 itp.)