2502-Piryty żelazowe niewyprażone.

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie piryty żelazowe niewyprażone, włącznie z niewyprażonymi pirytami miedziowo(I)-żelazowymi.

Piryty składają się głównie z siarczku żelaza; są one szare lub żółtawe, o metalicznym połysku po usunięciu skały płonnej. W postaci proszku są zazwyczaj szarawe.

Niewyprażone piryty są wykorzystywane głównie do ekstrakcji siarki, a niektóre piryty miedziowe(I) mogą służyć również do odzyskiwania miedzi, jako produktu ubocznego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wszelkich pirytów wyprażonych (pozycja 2601).

Wyłączone są również:

(a)Chalkopiryt (zmieszane siarczki miedzi-żelaza) (pozycja 2603).

(b)Markazyt (kamień półszlachetny) (pozycja 7103).