2511-Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny niż tlenek baru objęty pozycją 2816.

2511 10-Naturalny siarczan baru (baryt)

2511 20-Naturalny węglan baru (witeryt)

Niniejsza pozycja obejmuje tylko naturalnie występujący siarczan baru (baryty - zwane czasem szpatem ciężkim) oraz węglan baru (witeryt). Nie obejmuje rafinowanego lub chemicznie wyprodukowanego siarczan baru i węglan baru (odpowiednio pozycje 2833 i 2836).

Kalcynowany witeryt, składający się głównie z zanieczyszczonego tlenku baru, jest klasyfikowany do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje oczyszczonego tlenku baru (pozycja 2816).