UWAGI OGÓLNE

Uwaga 1. do sekcji

Uwaga ta dotyczy klasyfikacji towarów pakowanych w zestawy, składające się z dwóch lub więcej oddzielnych składników, z których niektóre lub wszystkie należą do sekcji VII. Dotyczy ona jednak tylko tych zestawów, których składniki przeznaczone są do zmieszania ze sobą, w celu otrzymania produktu objętego sekcją VI lub VII. Zestawy takie należy klasyfikować do pozycji właściwej dla danego produktu, pod warunkiem że ich składniki odpowiadają warunkom od (a) do (c), podanym w uwadze do sekcji.

Należy mieć na względzie, że towary pakowane w zestawy, składające się z dwóch lub więcej oddzielnych składników, z których niektóre lub wszystkie objęte są sekcją VII, a które przeznaczone są do używania stopniowo, bez uprzedniego zmieszania, nie są objęte niniejszą uwagą. Towary takie, pakowane do sprzedaży detalicznej należy klasyfikować stosując Ogólne Reguły Interpretacji (zazwyczaj regułę 3 (b)); w przypadku, gdy zestawy nie są pakowane do sprzedaży detalicznej, składniki zestawów należy klasyfikować odrębnie.

Uwaga 2. do sekcji

Towary objęte pozycją 3918 (pokrycia podłogowe i okładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych) i pozycją 3919 (samoprzylepne płyty itp. z tworzyw sztucznych), nawet jeżeli mają nadruki motywów, znaków lub ilustracji, które ze względu na podstawowe zastosowanie tych wyrobów nie są jedynie przypadkowe, nie są objęte działem 49., lecz wyżej wymienionymi pozycjami. Jednakże wszystkie inne towary z tworzyw sztucznych lub kauczuku w rodzaju opisanych w niniejszej sekcji, objęte są działem 49., o ile nadruki na nich nie są jedynie przypadkowe, dla ich głównego użytku.

__________