3919-Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach.

3919 10-W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm

3919 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie samoprzylepne płaskie kształty tworzyw sztucznych, nawet w rolkach, inne niż pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe objęte pozycją 3918. Pozycja ta jednak jest ograniczona do płaskich kształtów, podatnych na nacisk, tj. takich, które w temperaturze pokojowej, bez zwilżania lub innych dodatków, są trwale lepkie (po jednej lub po obu stronach) i które mocno przylegają do różnych niepodobnych powierzchni na skutek jedynie zetknięcia, bez potrzeby większego nacisku niż nacisk palca lub dłoni.

Należy zauważyć, że niniejsza pozycja obejmuje artykuły drukowane w motywy, znaki lub ilustracje, które ze względu na użyteczność tych artykułów nie są przypadkowe (zobacz uwagę 2 do sekcji VII).