UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje ołów i jego stopy oraz artykuły z nich.

Ołów otrzymuje się głównie z galeny, naturalnej rudy siarczku ołowiu, często zawierającej srebro. Pokruszona ruda, wzbogacona w procesie flotacji, jest zwykle prażona lub spiekana, a następnie poddawana redukcji w procesie stapiania. W procesie prażenia lub spiekania siarczek w dużym stopniu przekształca się w tlenek. W procesie stapiania tlenek zostaje zredukowany do ołowiu przez zastosowanie koksu i topnika. W ten sposób otrzymuje się zanieczyszczony ołów, zawierający wśród licznych zanieczyszczeń również srebro. Ołów ten jest zwykle poddawany dalszej rafinacji w celu uzyskania prawie czystego ołowiu.

Ołów otrzymuje się także w procesie przetopu odpadów i złomu ołowianego.

***

Ołów jest ciężkim metalem o barwie niebieskawoszarej, jest bardzo ciągliwy, łatwotopliwy i bardzo miękki (można go łatwo zarysować paznokciem). Ołów jest odporny na działanie większości kwasów (np. siarkowego lub solnego) i dla tego jest stosowany do budowy aparatury chemicznej.

***

Ze względu na swą niską temperaturę topnienia ołów łatwo tworzy stopy z innymi pierwiastkami. Głównymi stopami ołowiu, które mogą być klasyfikowane do niniejszego działu na mocy postanowień uwagi 5. do sekcji XV (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji), są:

(1)Stopy ołowiowo-cynowe stosowane na przykład jako luty miękkie o osnowie ołowiowej, do metalizacji oraz do wyrobu folii opakowaniowej do herbaty.

(2)Stopy ołowiu z antymonem do wyrobu czcionek drukarskich i łożysk ślizgowych.

(3)Stopy ołowiu z arsenem do wyrobu śrutu myśliwskiego.

(4)Stopy ołowiu z antymonem (twardy ołów) do wyrobu pocisków, płyt akumulatorowych itp.

(5)Stopy ołowiu z wapniem, ołowiu z antymonem i kadmem oraz ołowiu z tellurem.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Nieobrobiony ołów oraz odpady i złom ołowiu (pozycje 7801 i 7802).

(B)Produkty zazwyczaj otrzymywane przez walcowanie lub wyciskanie nieobrobionego ołowiu objętego pozycją 7801 (pozycje 7804 i 7806); proszków i płatków ołowiu (pozycja 7804).

(C)Rury, przewody rurowe i złączki oraz pozostałe artykuły objęte pozycją 7806, która obejmuje wszystkie pozostałe artykuły z ołowiu, inne niż objęte uwagą 1. do sekcji XV lub działem 82 lub 83, lub też bardziej szczegółowo określone w jakimkolwiek innym miejscu w nomenklaturze.

***

Produkty i artykuły z ołowiu są często poddawane różnym obróbkom mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części ogólnej uwagi wyjaśniającej do działu 72 i które nie wpływają na sposób klasyfikacji towarów.

***

Klasyfikację artykułów złożonych objaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.