Sekcja XXI

DZIEƁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI