DZIAŁ 70

SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   towarów objętych pozycją 3207 (na przykład szklistej emalii i glazury, fryty szklanej i pozostałego szkła w postaci proszku, granulek lub płatków);

(b)   artykułów objętych działem 71 (na przykład sztucznej biżuterii);

(c)   kabli światłowodowych objętych pozycją 8544, izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiału izolacyjnego objętego pozycją 8547;

(d)   światłowodów, elementów optycznych obrobionych optycznie, strzykawek do iniekcji, sztucznych oczu, termometrów, barometrów, aerometrów lub pozostałych artykułów objętych działem 90;

(e)   lamp lub opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, podświetlanych tablic i tabliczek, lub tym podobnych, z zamocowanym trwale źródłem światła, lub ich części, objętych pozycją 9405;

(f)    zabawek, gier, przyborów sportowych, ozdób choinek bożonarodzeniowych lub pozostałych artykułów objętych działem 95 (z wyjątkiem oczu szklanych bez mechanizmów dla lalek lub dla pozostałych artykułów objętych działem 95);

(g)   guzików, kompletnych termosów, rozpylaczy do perfum lub podobnych rozpylaczy, lub pozostałych artykułów objętych działem 96.

  1. W pozycjach 7003, 7004 i 7005:

(a)   szkło nie jest uważane za „obrobione”, jeżeli poddano je dowolnemu procesowi, ale przed odprężaniem;

(b)   cięcie do kształtu nie ma wpływu na klasyfikację szkła w arkuszach;

(c)   wyrażenie „warstwa pochłaniająca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa” oznacza mikroskopijnie cienką powłokę z metalu lub związku chemicznego (na przykład tlenku metalu), która pochłania, na przykład, promieniowanie podczerwone lub polepsza właściwość odbijania światła przez szkło, przy czym pozostaje ono w pewnym stopniu przezroczyste lub przeświecające; lub która zapobiega odbijaniu światła na powierzchni szkła.

  1. Wyroby opisane w pozycji 7006 pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeżeli mają charakter wyrobów.
  2. W pozycji 7019 określenie „wata szklana” oznacza:

(a)   wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) nie mniejszej niż 60 % masy;

(b)   wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) mniejszej niż 60 % masy, ale o zawartości tlenku metalu alkalicznego (K2O lub Na2O) przekraczającej 5 % masy lub tritlenku boru (B2O3) przekraczającej 2 % masy.

Wełny mineralne niespełniające powyższych warunków objęte są pozycją 6806.

  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „szkło” dotyczy topionego kwarcu i innej topionej krzemionki.
Uwaga do podpozycji
  1. W podpozycjach 7013 22, 7013 33, 7013 41 i 7013 91 wyrażenie „szkło ołowiowe” oznacza tylko szkło o minimalnej zawartości monotlenku ołowiu (PbO) 24 % masy.