DZIAŁ 57

DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE

Uwagi
  1. W niniejszym dziale określenie „dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze” oznacza pokrycia podłogowe, w których podczas użytkowania materiał włókienniczy stanowi odsłoniętą powierzchnię artykułu i obejmuje artykuły mające cechy pokryć podłogowych, ale przeznaczonych do stosowania do innych celów.
  2. Niniejszy dział nie obejmuje podkładek pokryć podłogowych.
Uwaga dodatkowa
  1. W celu zastosowania maksymalnej stawki celnej przewidzianej w odniesieniu do dywanów, wykładzin podłogowych i dywaników (mat), objętych podpozycją 5701 10 90, powierzchnia podlegająca ocleniu nie obejmuje taśmy, krajki i frędzli.