DZIAŁ 44

DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie w przemysłach perfumeryjnym, farmaceutycznym lub do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja 1211);

(b)   bambusa lub pozostałych materiałów o charakterze drewna, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, w stanie surowym, nawet rozszczepionych, przetartych wzdłużnie lub ciętych na długość (pozycja 1401);

(c)   drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie do barwienia lub w garbarstwie (pozycja 1404);

(d)   węgla drzewnego aktywowanego (pozycja 3802);

(e)   artykułów objętych pozycją 4202;

(f)    towarów objętych działem 46;

(g)   obuwia lub jego części objętych działem 64;

(h)   towarów objętych działem 66 (na przykład parasoli i lasek oraz ich części);

(ij) towarów objętych pozycją 6808;

(k)   sztucznej biżuterii objętej pozycją 7117;

(l)     towarów objętych sekcją XVI lub XVII (na przykład części maszyn, pudeł, przykryw, szaf na maszyny i aparaty oraz wyrobów kołodziejskich);

(m) towarów objętych sekcją XVIII (na przykład obudów zegarów i instrumentów muzycznych oraz ich części);

(n)   części broni palnej (pozycja 9305);

(o)   artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

(p)   artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych);

(q)   artykułów objętych działem 96 (na przykład fajek i ich części, guzików, ołówków oraz statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów), z wyłączeniem korpusów i uchwytów z drewna do artykułów objętych pozycją 9603; lub

(r)    artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

  1. W niniejszym dziale wyrażenie „drewno utwardzone” oznacza drewno, które zostało poddane obróbce chemicznej lub fizycznej (będącej, w przypadku łączonych razem warstw, obróbką przekraczającą tę wymaganą, aby zapewnić dobre związanie), w wyniku której drewno uzyskało zwiększoną gęstość lub twardość, łącznie ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną lub odpornością na działanie czynników chemicznych lub elektrycznych.
  2. Pozycje od 4414 do 4421 dotyczą artykułów o odpowiednich opisach z płyt wiórowych lub podobnych, płyt pilśniowych, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego, a także podobnych artykułów z drewna.
  3. Produkty objęte pozycją 4410, 4411 lub 4412 mogą być obrobione w taki sposób, aby tworzyć kształty dopuszczone w odniesieniu do towarów objętych pozycją 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty lub poddane dowolnym innym operacjom, pod warunkiem że nie nada to im charakteru artykułów objętych innymi pozycjami.
  4. Pozycja 4417 nie obejmuje narzędzi, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza jest wykonana z dowolnego materiału wymienionego w uwadze 1 do działu 82.
  5. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 powyżej i z wyjątkiem, kiedy z kontekstu wynika inaczej, każde powołanie się na „drewno” w pozycjach niniejszego działu stosuje się również do bambusa i pozostałych materiałów o charakterze drewna.
Uwaga do podpozycji
1.W podpozycji 4401 31 wyrażenie „granulki drzewne” oznacza produkty uboczne przemysłu mechanicznego przetwarzania drewna, przemysłu meblarskiego lub innego rodzaju działalności przetwórczej, takie jak strużyny, trociny lub wióry, które zostały zaglomerowane, albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie spoiwa w ilości nieprzekraczającej 3 % masy. Takie granulki są cylindryczne, o średnicy nieprzekraczającej 25 mm i długości nieprzekraczającej 100 mm.
Uwagi dodatkowe
  1. W pozycji 4405 „mączka drzewna” oznacza proszek, którego nie więcej niż 8 % masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm.
  2. W podpozycjach 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 i 4420 90 91 „drewno tropikalne” oznacza następujące drewna tropikalne: akacja afrykańska, alan, azobé, balsa, biała seraya, białe lauan, białe meranti, ciemnoczerwone meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jasnoczerwone meranti, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, mahoń (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palisander z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola i żółte meranti.