UWAGI OGÓLNE

Ten dział obejmuje pegylowane produkty, które składają się z polimerów glikolu polietylenowego (lub PEG), związanych z produktami farmaceutycznymi objętymi działem 30. (np. funkcjonalne białka i peptydy, fragmenty przeciwciał), w celu poprawienia ich skuteczności jako leków. Produkty pegylowane objęte pozycjami niniejszego działu pozostają klasyfikowane do tej samej pozycji, co ich postacie niepegylowane (np. peginterferon (INN) objęty pozycją 3002).