Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

X. ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY

2930

Organiczne związki siarki

Organiczne związki siarki, tak jak zostały one zdefiniowane w uwadze 6 do tego działu, są klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeżeli zawierają inne niemetale lub metale bezpośrednio związane z atomami węgla.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2930 90

Rigosertib (Wykaz INN 106)

Cindunistat (Wykaz INN 106)

51. (marzec

2013 r.)

2930 90

Lunacalcipol (INN Wykaz 102)

49. (marzec 2012 r.)

2930 90

Fonofos

27. (maj 2001 r.)