Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie

2923 20 00

Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2923, akapit czwarty, pkt (2).

Pozostałe fosfoaminolipidy objęte tą podpozycją są estrami (fosfatydami), podobnymi do lecytyny. Obejmują one kefalin, azotowe zasady organiczne, do których należy kolamina i seryna oraz sfingomielina, azotowe zasady, do których należy cholina i sfingosina.

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2923 90 00

Produkt w postaci granulek składający się z (% masy):

— bezwodnej betainy

95,8

— wody

  1,5

— stearynianu wapnia (środka przeciwzbrylającego)

  1,0

i reszty stanowiącej zanieczyszczenia.

Produkt ten ma zastosowanie w preparatach, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1 (a) i 1 (f) do działu 29 oraz brzmienie kodów CN 2923, 2923 90 00.

Oprócz bezwodnej betainy i wody produkt ten zawiera jedynie stearynian wapnia (środek przeciwzbrylający) oraz zanieczyszczenia, a zatem spełnia kryteria uwagi 1 (a) i 1 (f) do działu 29.

Betaina nie jest witaminą, ani prowitaminą z pozycji 2936. Jest ona czwartorzędową wewnątrzcząsteczkową solą amoniową [zobacz również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, dotyczące pozycji 2923, akapit czwarty, pkt (6)]. Zatem produkt ten należy klasyfikować do pozycji 2923.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.