Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2924 19

  1. Dimetylolomocznik w roztworze wodnym, nawet zawierający formaldehyd pochodzący z dysocjacji produktu, stosowany jako klejonka w przemyśle włókienniczym:

Bez dodatku kompozycji zapachowej.

Zob. również opinię 3809 91/1.

2924 29

  1. Diflubenzuron (N-[[(4-chlorofenylo)amino]karbonylo]-2, 6-difluorobenzamid), cykliczny ureid stosowany głównie do produkcji środków owadobójczych.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2924 29

Percalcitol (Wykaz INN 107)

53. (marzec 2014 r.)

2924 29

  1. Arhalofenat (Wykaz 101)
  2. Iniparib (Wykaz 103)
  3. Ioforminol (Wykaz 103)
  4. Widoflumidus (Wykaz 103)

47. (marzec 2011 r.)

2924

  1. Aspartam

22. (listopad 1998 r.)