Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2926 90

Enobosarm (Wykaz INN 107)

51. (marzec 2013 r.)

2926 90

Bardoksolon (Wykaz INN 101)

47. (marzec 2011 r.)