Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

Produkty objęte tą podpozycją mogą być:

— stabilizowane w postaci oleistej,

— stabilizowane przez powlekanie, na przykład żelatyną, woskiem, tłuszczem, gumą różnego rodzaju lub pochodnymi celulozy w postaci mikrokapsułek,

— zaabsorbowane na ditlenku krzemu.

Na klasyfikację do tej pozycji nie wpływa dodatek plastyfikatorów lub środków przeciwzbrylających.

Jonowymienne adsorbaty są natomiast wykluczone z tej pozycji i klasyfikowane są zgodnie z ich składem i zastosowaniem.

2936 90 00

Pozostałe, włącznie z naturalnymi koncentratami

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 2936 90.

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2936 21

  1. Preparaty składające się z witaminy A (około 15 % do 17 % masy), stabilizowane w matrycy antyutleniaczami lub innymi dodatkami, w celu konserwacji lub na czas transportu.

Zob. również opinie 2309 90/6, 2936 28/1 i 2936 90/ 1.

2936 28

  1. Preparaty składające się z witaminy E (około 50 % masy), stabilizowane w matrycy oraz innymi dodatkami lub zaadsorbowane na bezpostaciowej krzemionce, w celu konserwacji lub na czas transportu.

Zob. również opinie 2309 90/6, 2936 21/1 i 2936 90/ 1.

 

2936 29

  1. Kwas nikotynowy (“niacyna”), znany także jako witamina B3 jest związkiem organicznym o wzorze C6H5NO2 oraz, w zależności od zastosowanej definicji, jest jednym z 20 do 80 niezbędnych składników odżywczych dla ludzi. To bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie ciało stałe jest pochodną pirydyny, z grupą karboksylową (COOH) w pozycji 3 (patrz struktura chemiczna poniżej).

 

     Zastosowanie 1 i 6 ORI.  Zob. też opinia 2936.29/2     Sesja 61

  1. Amid kwasu nikotynowego („amid niacyny”), znany także jako witamina B3, jest związkiem organicznym o wzorze C6H6N2O oraz, w zależności od zastosowanej definicji, jest jednym z 20 do 80 niezbędnych składników odżywczych dla ludzi. To bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie ciało stałe jest pochodną pirydyny, z grupą karboksyamidową (CONH2). Kwas nikotynowy i amid kwasu nikotynowego są wzajemnie wymienne (patrz struktura chemiczna poniżej).

Zastosowanie 1 i 6 ORI.  Zob. też opinia 2936.29/1           Sesja 61

 

2936 90

  1. Preparaty składające się z mieszaniny witamin A i D3 (około 15 do 17 % masy), stabilizowane w matrycy antyutleniaczami, w celu konserwacji lub na czas transportu.

Zob. również opinie 2309 90/6, 2936 21/1 i 2936 28/ 1.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2936 23

Preparat w postaci proszku - biały do żółtawego, składający się z octanu dl-α-tokoferylu zaadsorbowanego na ditlenku krzemu. Stosowany do żywienia zwierząt w premiksach i mieszankach paszowych.

 

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 1 (f) do działu 29) i 6.

63. (październik 2019)

2936 23

Preparat w postaci proszku - pomarańczowo-brązowego do żółto-brązowego, zawierający ryboflawinę (witamina B2) drobno rozproszony w matrycy z dekstryny. Ryboflawina jest produkowana przez fermentację przy użyciu genetycznie zmodyfikowanego mikroorganizmu. Ryboflawina jest oczyszczona i wolna od wykrywalnego DNA. Stosowany do żywienia zwierząt w premiksach i mieszankach paszowych.

 

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 1 (f) do działu 29) i 6.

63. (październik 2019)

2936 23

Preparat w postaci proszku - żółtawy do brązowawego, zawierający kwas foliowy drobno rozproszony w matrycy z dekstryny. Stosowany do żywienia zwierząt w premiksach i mieszankach paszowych.

 

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 1 (f) do działu 29) i 6.

63. (październik 2019)

2936 28

Preparat w postaci proszku - biały do lekko żółtawego, zawierający octan dl-alfatokoferylu drobno rozproszony w matrycy ze zmodyfikowanej skrobi spożywczej i maltodekstryny. Ditlenek krzemu stosuje się jako środek poprawiający płynność. Stosowany do żywienia zwierząt w preparatach mlekozastępczych i dietach płynnych, gdzie stabilność może być krytyczna, tj. agresywne premiksy (pH> 10) i karma dla zwierząt domowych w puszkach.

 

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 1 (f) do działu 29) i 6.

63. (październik 2019)

2936 29

Eldecalcitol

43. (marzec 2009 r.)

2936 90

Mieszanina pochodnych dwóch witamin, zawierająca eter D-pantotenolu i dekspantenol w proporcji 1:9. Mieszanina jest otrzymywana na drodze syntezy chemicznej, tj. poprzez reakcję D-pantolaktonu, amino3-propanolu-1 oraz etoksypropyloaminy w określonych proporcjach.

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

34. (październik 2004 r.)