Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

IX. ZWIĄZKI Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną

2921 42 00

Pochodne aniliny i ich sole

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 2921 42 do 2921 49.

2921 43 00

Toluidyny i ich pochodne; ich sole

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 2921 42 do 2921 49.

2921 44 00

Difenyloamina i jej pochodne; ich sole

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 2921 42 do 2921 49.

2921 45 00

1-Naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloamina) i ich pochodne; ich sole

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 2921 42 do 2921 49.

2921 49 00

Pozostałe

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji od 2921 42 do 2921 49.

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2921 19

  1. N-metylotauryna, sól sodowa, w postaci papki wodnej.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2921 30

Dexmecamylamine (Wykaz INN 106)

51. (marzec 2013)

2921 49

Sertralina

45. (marzec 2010)