Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2922 19

  1. Meklofenoksat (INN) (p-chlorofenoksyoctan 2-(dimetyloamino)etylu), będący estrem aminoalkoholu (2-dimetyloaminoetanol), który zawiera wyłącznie jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej (alkoholowa grupa funkcyjna).

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2922 19

Encaleret (Wykaz INN 105)

51. (marzec 2013)

2922 50

Wilanterol (Wykaz INN 103)

47. (marzec 2011)

2922 49

Imagabalin (Wykaz INN 101)

46. (wrzesień 2010 r.)

Atagabalin (Wykaz INN 102)

2922 19

Beloranib (Wykaz INN 100)

45. (marzec 2010)

obowiązuje od 1 czerwca 2010 r.

2922 19

Pewne produkty INN (Wykaz A)

Adaprolol

Alprafenone

Alprenolol

Aminoethyl nitrate

Berlafenone

Bisoprolol

Bornaprolol

Bunolol

Bupranol

Butamirate

Butofilolol

Cicloprolol

Cinamolol

Cloranolol

Cyclopentolate

Decominol

Denaverine

Detanosal

Dexpropranolol

Dietifen

Difemerine

Difeterol

Dimenoxadol

Diprafenone

Droloxifene

Ecipramidil

Ericolol

Esmolol

Etafenone

Etofenamate

Exaprolol

Fedotozine

Fenalcomine

Fenalcomine

Flusoxolol

Fosopamine

Ganglefene

Guafecainol

Guaiactamine

Hexobendine

Idropranolol

Indenolol

Ketocaine

Ketocainol

Levobetaxolol

Levobunolol

Levomoprolol

Medrylamine

Mepramidil

Metipranolol

Metoprolol

Minepentate

Moprolol

Moxisylyte

Nadolol

Nadolol

Nafetolol

Oxeladin

Oxprenolol

Oxybutynin

Panomifene

Parethoxycaine

Pargeverine

Pargolol

Penbutolol

Pentoxyverine

Prenalterol

Procinolol

Propafenone

Propranolol

Rociverine

Sarpogrelate

Solpecainol

Spirendolol

Tilorone

Toliprolol

Trimebutine

Triparanol

Tyromedan

Xenysalate

Xibenolol

Xipranolol

Xyloxemine

Zocainone

22. (listopad 1998)

2922 29

Oxabrexine

22. (listopad 1998)

2922 49

Atrimustine

Lisadimate

Terofenamate

2922 50

Medifoxamine