Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2911

rozważano kody HS:

2909 i 2911

Peroksoketale

Uzasadnienie:

ORI 1 (uwaga 3 do działu 29).

56 (wrzesień 2015)

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

2911

Peroksyketale

Zastosowanie ORI 1 (uwaga 3 to działu 29).