Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

2937

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony

Definicja określenia „hormony” i wyrażenia „stosowane głównie jako hormony” — zob. uwaga 8 do niniejszego działu.

Podpozycja ta obejmuje tylko produkty spełniające kryteria ustalone określone w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2937, akapit pierwszy, pkt od (I) do (VI) i akapit drugi.

2937 11 00

Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (A) (1).

2937 12 00

Insulina i jej sole

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (A) (2).

2937 19 00

Pozostałe

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (A), od (3) do (20).

2937 21 00

do

2937 29 00

Hormony sterydowe, ich pochodne i analogi strukturalne

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (B).

Zob. także Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, „Wykaz steroidów, używanych głównie ze względu na ich działanie hormonalne”, jeżeli chodzi o substancje wymienione jako „kortykosteroid”.

2937 21 00

Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon (dehydrohydrokortyzon)

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (B) (1) (a), (b), (c) i (d).

2937 22 00

Fluorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (B) (2).

2937 23 00

Estrogeny i progestogeny

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (B) (3).

Zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, „Wykaz steroidów, używanych głównie ze względu na ich działanie hormonalne”, jeżeli chodzi o substancje wymienione jako „estrogeny” lub „progestogeny”.

2937 29 00

Pozostałe

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (B) (1), (e) i (f) oraz pkt (B) (4).

2937 50 00

Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi strukturalne

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (C).

2937 90 00

Pozostałe

Wykaz produktów, które mają być klasyfikowane jako produkty objęte pozycją 2937 — zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2937, pkt (D).

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2937

Przeklasyfikowanie niektórych produktów INN w pozycji 2937, poprzednio zaklasyfikowanych w starszych wydaniach nomenklatury HS

55. (marzec 2015)

2937 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2937 50

------------------

2937 90

Follitropin gamma (Wykaz INN 106)

Sekretin human (Wykaz INN 106)

Insulin peglispro (Wykaz INN 107)

Examorelin (72) (Produkty INN posiadające trzon „morelin”)

Pralmorelin (77) (Produkty INN posiadające trzon „morelin”)

Rismorelin (74) (Produkty INN posiadające trzon „morelin”)

Sermorelin (56) (Produkty INN posiadające trzon „morelin”)

Latanoprostene bunod (Wykaz INN 107)

------------------------------------------------------------------

Macimorelin (100) (Produkt posiada trzon „morelin”)

51. (marzec

2013)

2937 11

Somatropina pogol (Wykaz INN 103)

47. (marzec 2011)

2937 19

Dawalintid (Wykaz INN 101)

Insulin degludec (Wykaz INN 101)

Semaglutid (Wykaz INN 101)

Warfollitropin alfa (Wykaz INN 101)

Dulaglutid (Wykaz INN 103)

Insulina tregopil (Wykaz INN 103)

Ipamorelin (78) (Ponowna klasyfikacja produktów INN)

2937 29

Kwas obeticholowy (Wykaz INN 101)

Telapriston (Wykaz INN 103)

2937 19

Taspoglutid (Wykaz INN 99)

Afamelanotyd (Wykaz INN 100)

45. (marzec 2010)

2937 40

Macimorelin (Wykaz INN 100)

2937 29

Lonaprisan

42. (październik 2008)

2937 29

Prasteron i tybolon

29. (maj 2002)