Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu

2932 2010

do

2932 20 90

Pozostałe laktony

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 2932 20.

Zob. także Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2932, akapit pierwszy, pkt (B).

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2932 99

esuberaprost,

sepetaprost

57 (marzec 2016)

2932 99

Ertugliflozin

Fasiglifam

51. (marzec 2013 r.)

(Wykaz INN 107)

2932 20

Sonolisib

2932 20

Orlistat (INN)

49. (marzec 2012 r.)

2932 99

Tofoglifozin (Wykaz INN 101)

47. (wrzesień 2011 r.)

2932 29

Tecarfarin

46. (wrzesień 2010 r.)

(Wykaz INN 101)

2932 99

Budiodaron

2932 99

Coleneuramide (Wykaz INN 100)

45. (marzec 2010 r.)

obowiązuje od 1 czerwca 2010 r.

2932 99

Laninamivir (Wykaz INN 100)

44. (październik 2009 r.)

2932 29

Ivermectine

41. (marzec 2008 r.)

2932 99

  1. Paclitaxel (INN)
  2. Larotaxel (INN)

39. (marzec 2007 r.)

2932 19

Sukraloza

29. (maj 2002 r.)