Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2906

Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2906 11 00

Mentol

Podpozycja ta obejmuje jedynie: (–)-paramentol-3 ((–)-trans-1,2-cis-1,5-izopropylo-2-metylo-5-cykloheksanol), (±)-paramentol-3 oraz (+)-paramentol-3.

Podpozycja ta nie obejmuje neomentolu, izomentolu lub neoizomentolu (podpozycja 2906 19 00).