Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

I. WĘGLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE I NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE

2902

Węglowodory cykliczne

2902 19 00

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje: azulen (bicyklo[5,3,0]dekapentan) i jego alkilowe pochodne, takie jak, na przykład, chamazulen (7-etylo-1,4-dimetyloazulen), gwajazulen (7-izopropylo-1,4-dimetyloazulen), azulen wetiwerowy (2-izopropylo-4,8-dimetyloazulen).