Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

2901 10

  1. Oddzielne izomery i mieszaniny izomerów nasyconych węglowodorów alifatycznych:

(i)            oddzielne izomery o czystości nie mniejszej niż 95 % (*);

(ii)             mieszaniny izomerów zawierające nie mniej niż 95 % (*) pojedynczego izomeru.

Zob. również opinię dz. 27/1.

(*) Przeliczane na suchy produkt przez odniesienie do objętości produktów gazowych oraz masy produktów niegazowych

2901 23

do

2901 29

Oddzielne izomery i mieszaniny izomerów (włącznie ze stereoizomerami) alifatycznych węglowodorów monoetylowych lub polietylenowych:

(i)                oddzielne izomery o czystości nie mniejszej niż 90 % (*);

(ii)             mieszaniny stereoizomerów, zawierające nie mniej niż 90 % (*) stereoizomerów właściwego węglowodoru;

(iii)          mieszaniny innych izomerów zawierające nie mniej niż 90 % (*) pojedynczego izomeru.

Zob. również opinie dz. 27/2 i 27/3.

(*) Przeliczane na suchy produkt przez odniesienie do objętości produktów gazowych oraz masy produktów niegazowych