UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje materiały do rzeźbienia i formowania oraz artykuły z tych materiałów, niektóre miotły, szczotki i sita, niektóre artykuły pasmanteryjne, niektóre artykuły piśmienne i wyposażenia biurowego, niektóre wyroby przeznaczone dla palaczy tytoniu, niektóre artykuły toaletowe, niektóre produkty higieniczne wchłaniające (podpaski higieniczne, wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału) oraz różne inne artykuły nieobjęte bardziej szczegółowo innymi pozycjami nomenklatury.

Artykuły objęte pozycjami od 9607 do 9614 i od 9616 do 9618 mogą być wykonane całkowicie lub częściowo z pereł naturalnych lub hodowlanych, z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), z metali szlachetnych lub metali pokrytych metalami półszlachetnymi. Jednakże w artykułach objętych pozycjami od 9601 do 9606 i 9615 materiały te mogą stanowić jedynie niewielką część całości.

 


 


9601-Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie).

9601 10-Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, obrobione

9601 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza odnosi się do obrobionych materiałów pochodzenia zwierzęcego (innych niż objęte pozycją 9602). Materiały te są obrobione głównie w wyniku rzeźbienia lub cięcia. Wiele z nich może być również formowanych.

Użyte w niniejszej pozycji określenie „obrobione” odnosi się do materiałów, które poddano procesom wykraczającym poza proste operacje dopuszczone w niniejszej pozycji w odniesieniu do surowców, o których mowa (patrz Uwagi wyjaśniające do pozycji od 0505 do 0508). Dlatego pozycja niniejsza obejmuje półwyroby z kości słoniowej, kości, skorupy żółwia, rogów zwierzęcych, koralu, macicy perłowej itp., w postaci arkuszy, płytek, prętów itp., przycięte do kształtu (włączając kwadratowe lub prostokątne) lub polerowane, lub obrobione w inny sposób przez szlifowanie, wiercenie, frezowanie, toczenie itp. Jednakże półwyroby, które są identyfikowalne jako części tych wyrobów, są wyłączone z niniejszej pozycji, jeśli te części są objęte innymi pozycjami nomenklatury. Zatem klawisze pianin i płytki do oprawienia w kolbie broni palnej objęte są odpowiednio pozycjami 9209 i 9305. Jednakże materiały obrobione nieidentyfikowalne jako części tych wyrobów są klasyfikowane do niniejszej pozycji (np. proste krążki, płytki lub pasemka do inkrustowania itp. lub do późniejszego zastosowania przy wyrobie pianin).

Pozycja niniejsza obejmuje następujące artykułu, pod warunkiem że są obrobione lub w postaci artykułów:

(I)Kość słoniową. W nomenklaturze za kość słoniową uważa się kość słonia, morsa, narwala i kły dzika, rogi nosorożca oraz zęby wszystkich zwierząt (patrz uwaga 3. do działu 5.).

(II)Kość, twarde części ciał wielu zwierząt, obrobione prawie wyłącznie w wyniku cięcia.

(III)Skorupę żółwia, otrzymywaną prawie wyłącznie z żółwi (morskich); skorupa żółwia (szylkret) o barwie żółtawej, brązowawej lub czarnej jest bardzo miękka, a po podgrzaniu staje się ciągliwa; po schłodzeniu zachowuje nadany jej kształt.

(IV)         Róg i rogi zwierzęce, otrzymywane z czoła przeżuwaczy (rdzenie rogów nie są używane jako materiały do rzeźbienia lub formowania, lecz prawie wyłącznie do wyrobu żelatyny).

(V)            Koral naturalny (tj. szkielet wapienny polipów morskich) i koral aglomerowany.

(VI)Macicę perłową, błyszczącą, opalizującą wyściółką perłową niektórych muszli; jej powierzchnia wydaje się być falista, chociaż w rzeczywistości jest idealnie gładka.

(VII)Kopyta, pazury, szpony i dzioby.

(VIII)Ości i podobne materiały uzyskiwane z ssaków morskich.

(IX)Dutki piór.

(X)Muszle skorupiaków i mięczaków.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)Materiały rzeźbiarskie obrobione pochodzenia zwierzęcego.

Materiały rzeźbiarskie wymienione w niniejszej pozycji są do niej klasyfikowane, pod warunkiem że zostały poddane obróbce wykraczającej poza czyszczenie lub skrobanie, proste odcinanie w celu usunięcia części nieużytecznych, przecinanie (czasami uzupełnione powierzchownym wygładzeniem), a w niektórych przypadkach wybielanie, spłaszczanie, wyrównywanie lub rozcinanie.

Zatem skorupa żółwia jest wyłączona z tej pozycji, jeśli nie została poddana obróbce wykraczającej poza prostowanie i powierzchniowe wyrównywanie łusek (ta ostatnia operacja jest wyjątkowa, ponieważ nieobrobiona skorupa żółwia prawie zawsze występuje w arkuszach o niejednakowej grubości i o zakrzywionej powierzchni) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 0507, część (B)). Z pozycji niniejszej wyłącza się również koral, z którego została usunięta jedynie twarda powłoka zewnętrzna (pozycja 0508).

Ponadto niniejszą pozycją objęte są produkty o dowolnym kształcie wykonane z łusek skorupy żółwia, płytek lub pazurów albo z materiałów otrzymanych z proszku lub odpadów jakichkolwiek materiałów rzeźbiarskich objętych niniejszą pozycją.

Jedna z właściwości skorupy żółwia polega na tym, że można ją połączyć z drugą skorupą w wyniku podgrzania, bez użycia jakiegokolwiek specjalnego spoiwa; ta cecha jest wykorzystywana do uzyskiwania stosunkowo grubych płyt w wyniku scalania cienkich skorup w warstwy, do dalszego przerobu. Cechą charakterystyczną rogu jest to, że staje się miękki w wyniku podgrzania i może być wtedy spłaszczany lub przekształcany w substancję konsystencji pasty; dzięki temu może być obrabiany przez formowanie w ten sam sposób jak skorupa żółwia.

Krążki polerowane lub niepolerowane, niemające cech guzików w postaci półproduktów (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9606) i perły typu Jerozolima (są to nieregularne paciorki z masy perłowej, zwyczajnie przedziurkowane, lecz niepolerowane, sortowane lub uszlachetnione) są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeśli są prowizorycznie nawleczone.

(B)Artykuły z materiałów rzeźbiarskich pochodzenia zwierzęcego objęte niniejszą pozycją.

Ta grupa obejmuje:

(1)Pudełka na cygara lub papierośnice, tabakierki, puderniczki, sprzączki, klamerki, pojemniki do szminek.

(2)Rękojeści lub uchwyty do szczotek, występujące oddzielnie.

(3)Pudełka różnego rodzaju, pudełka na cukierki odświeżające oddech, futerały na zegarki.

(4)Trzonki do narzędzi, noży, widelców, brzytew itp., objętych działem 82, występujące oddzielnie.

(5)Noże do papieru, otwieracze listów, zakładki do książek.

(6)Ramy do obrazów, malowideł itp.

(7)Okładki do książek.

(8)Artykuły kultu religijnego.

(9)Szydełka i igły do robót dziewiarskich.

(10)Drobne artykuły dekoracyjne (np. błyskotki, wyroby rzeźbione, inne niż te objęte pozycją 9703).

(11)Łyżki do butów.

(12)Artykuły stołowe, takie jak podstawki pod nóż i widelec, małe łyżeczki i obrączki na serwetki.

(13)Ozdobnie oprawione rogi i rogi jeleni (trofea itp.).

(14)Kamee i intaglia, inne niż te, które są częściami składowymi artykułów jubilerskich.

Pozycja niniejsza obejmuje ponadto artykuły wykonane ze specjalnych muszli i artykuły (np. wykałaczki i specjalne końcówki do cygar) wykonane z dutków (piór). Jednakże pozycja niniejsza wyłącza dutki zwyczajnie przycięte na długość i nieobrobione dodatkowo (pozycja 0505) oraz dutki przeznaczone na spławiki wędkarskie (pozycja 9507).

Artykuły pokryte lub inkrustowane materiałami rzeźbiarskimi pochodzenia zwierzęcego są klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że te elementy tworzące pokrycie lub inkrustowanie decydują o charakterze gotowego wyrobu. Może tak być w przypadku drewnianych pudełek, szkatułek itp., pokrytych lub inkrustowanych, np. kością słoniową, kością, skorupą żółwia lub rogiem.

Pozycja niniejsza nie obejmuje natomiast:

(a)Artykułów objętych działem 66. (np. części parasoli, parasoli słonecznych, lasek itp., na przykład rękojeści, trzonków i okuć).

(b)Szklanych luster w ramach (pozycja 7009).

(c)Artykułów wykonanych z materiałów rzeźbiarskich pochodzenia zwierzęcego, składających się częściowo z metali szlachetnych lub pokrytych metalami szlachetnymi, lub z pereł naturalnych lub hodowlanych, lub z kamieni szlachetnych, półszlachetnych (naturalnych, sztucznych lub odtworzonych) (dział 71). Jednakże takie artykuły są klasyfikowane do niniejszej pozycji, jeśli perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), metale szlachetne lub metale pokryte metalami szlachetnymi stanowią jedynie niewielką część składową (np. monogramy, inicjały, okucia, oprawy itp.).

(d)Artykułów będących imitacją biżuterii (pozycja 7117).

(e)Sztućców lub innych artykułów objętych działem 82. z rękojeściami lub innymi częściami wykonanymi z materiałów rzeźbiarskich lub otrzymywanych metodą formowania; jednakże takie rękojeści i inne części, jeśli występują oddzielnie, klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(f)Artykułów objętych działem 90. (np. lornetek; również ram i opraw oraz części ram i opraw do okularów, binokli, lorgnonów, gogli i tym podobnych).

(g)Artykułów objętych działem 91. (np. obudów zegarów i kopert zegarków); futerały na zegary jednak klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(h)Artykułów objętych działem 92., np. instrumentów muzycznych i ich części (rogów myśliwskich, klawiszy do pianin lub akordeonów, zatyczek, podpórek (do skrzypiec) itp.).

(ij)Artykułów objętych działem 93. (np. części broni).

(k)Artykułów objętych działem 94. (np. mebli, lamp i opraw oświetleniowych).

(l)Artykułów objętych działem 95. (zabawek, gier, sprzętu sportowego).

(m)Artykułów objętych pozycją 9603 (np. mioteł i szczotek) i 9604; rękojeści lub oprawy do szczotek, jeśli występują oddzielnie, jednak klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(n)Artykułów objętych pozycjami 9605, 9606, 9608, 9611 lub od 9613 do 9616 (np. guzików i guzików w postaci półproduktów; piór wiecznych, obsadek itp.; fajek do tytoniu i cybuchów, trzonków i innych części fajek; cygarniczek do papierosów i do cygar oraz ich części; grzebieni).

(o)Artykułów objętych działem 97. (np. oryginalnych rzeźb i statuetek; przedmiotów kolekcjonerskich typu zoologicznego).

 


 


9602-Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione, oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny.

Odnośnie do określenia „obrobiony”, punkt drugi Not wyjaśniających do pozycji 9601 odnosi się, z uwzględnieniem zmian, do niniejszej pozycji (zobacz także Noty wyjaśniające do pozycji na przykład 1404, 1521, 2530, 2714, 3404, 3407, 3503).

(I) OBROBIONE MATERIAŁY RZEŹBIARSKIE ROŚLINNE LUB MINERALNE ORAZ ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW

(A)Obrobione materiały rzeźbiarskie roślinne.

Grupa ta obejmuje obrobione materiały rzeźbiarskie roślinne w rodzaju wzmiankowanych w uwadze 2 (a) do niniejszego działu. Obejmuje ona orzechy corozo (znane również jako „roślinna kość słoniowa”), orzechy palmy dom i podobne orzechy innych palm (Tahiti, Palmyra itp.), skorupy orzecha kokosowego, nasiona odmiany trzcin Canna indica (typ indiański), nasiona Abrus precatorius (lub drzewo paciorkowe), pestki palmy daktylowej, pestki oliwek, nasiona piasawy (palma brazylijska) i chleba świętojańskiego.

Obejmuje ona również artykuły wytwarzane przez formowanie masy proszków uzyskanych z materiałów rzeźbiarskich roślinnych.

(B)Obrobione materiały rzeźbiarskie mineralne.

Grupa ta obejmuje materiały rzeźbiarskie mineralne w rodzaju wzmiankowanych w uwadze 2 (b) do niniejszego działu.

Pozycja niniejsza nie obejmuje następujących wyrobów objętych pozycją 2530:

(i)Nieobrobionych bloków lub brył z pianki morskiej (sepiolitu) lub bursztynu.

(ii)Scalonego sepiolitu i bursztynu otrzymywanych z odpadów naturalnego sepiolitu lub wybrakowanego bursztynu w wyniku scalenia lub formowania w postaci płyt, prętów, wałków i podobnych kształtów, niebrobionych po uformowaniu.

(C)Artykuły z materiałów rzeźbiarskich roślinnych lub mineralnych.

Z uwzględnieniem wyjątków podanych poniżej, grupa ta obejmuje artykuły z materiałów rzeźbiarskich roślinnych lub mineralnych, takie jak:

(i)Drobne ozdoby (np. statuetki).

(ii)Artykuły drobne, takie jak pudełka i szkatułki.

(iii)Krążki, nawet polerowane (inne niż guziki w postaci półproduktów, patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 9606).

(II)FORMOWANE LUB RZEŹBIONE WYROBY Z WOSKU, STEARYNY,

GUM LUB ŻYWIC NATURALNYCH LUB MAS MODELARSKICH

ORAZ INNE ARTYKUŁY FORMOWANE LUB RZEŹBIONE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; OBROBIONA NIEUTWARDZONA ŻELATYNA I ARTYKUŁY Z NIEUTWARDZONEJ ŻELATYNY

Grupa ta obejmuje po pierwsze artykuły formowane i rzeźbione z różnych materiałów, pod warunkiem że artykuły te nie są wymienione ani niewłączone do innych pozycji nomenklatury (np. artykuły z tworzyw sztucznych - dział 39 lub z ebonitu - dział 40). Ponadto obejmuje ona obrobioną nieutwardzoną żelatynę i artykuły wykonane z niej (inne niż artykuły objęte pozycją 3503 lub działem 49).

Użyte w odniesieniu do tych materiałów określenie „artykuły formowane” oznacza artykuły, które zostały uformowane w kształcie odpowiadającym ich przeznaczeniu. Zatem materiały uformowane w kształcie bloków, kostek, płyt, prętów, wałków itp., nawet wytłaczane podczas formowania, nie są włączone.

Z uwzględnieniem wyjątków podanych niżej, grupa ta obejmuje:

(1)Formowane lub rzeźbione wyroby z wosku:

(i)Sztuczne plastry do miodu.

(ii)Formowane kształtki do powlekania galwanicznego.

(iii)Imitacje kwiatów, liści lub owoców, formowane jako całość lub połączone w inny sposób niż przez procesy (np. wiązanie, klejenie lub podobne metody), w wyniku których otrzymuje się produkty klasyfikowalne do pozycji 6702.

(iv)Popiersia, głowy, figury, statuetki (inne niż artykuły, w rodzaju stosowanych jako manekiny krawieckie - zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9618 oraz oryginalne rzeźby i posągi - patrz pozycja 9703).

(v)Perły z wosku.

(vi)Rurki trójdrożne wykonane z preparatu opartego na wosku i używane w niektórych operacjach chirurgicznych.

(vii)Imitacje cukierków, tabliczek czekolady i inne imitacje artykułów wykonanych z wosku, do wyposażenia wystaw sklepowych.

(viii)Woskowe korki (do zatykania uszu) na podłożu bawełniano-wełnianym.

(ix)Paski z wosku osłonięte materiałem włókienniczym używane do wypełniania szczelin w drewnianych modelach odlewniczych.

(2)Formowane lub rzeźbione wyroby z parafiny (szczególnie pojemniki na kwas fluorowodorowy).

(3)Formowane lub rzeźbione wyroby ze stearyny.

(4)Formowane lub rzeźbione wyroby z kalafonii (np. kalafonia do smyczków do skrzypiec).

(5)Formowane lub rzeźbione wyroby z kopalu (zazwyczaj imitacje wyrobów z bursztynu).

(6)Formowane lub rzeźbione artykuły z wosku do modelowania (np. kwiaty lub rośliny formowane jako całość, figury, statuetki i podobne ozdoby).

(7)Formowane lub rzeźbione artykuły wykonane na bazie mąki lub skrobi, scalone z gumą i lakierowane (imitacje kwiatów lub owoców, formowane jako całość, statuetki itp.).

(8)Arkusze z nieutwardzonej żelatyny cięte w kształcie, innym niż kwadratowy lub prostokątny. Arkusze przycięte w kształcie prostokąta (włączając kwadratowy), nawet obrobione powierzchniowo, objęte są pozycją 3503 lub działem 49. (np. pocztówki) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 3503). Wyroby z nieutwardzonej żelatyny obejmują na przykład:

(i)Małe krążki na końcówki kijów bilardowych.

(ii)Kapsułki na produkty farmaceutyczne i do technicznych paliw lekkich.

***

Artykuły powlekane lub inkrustowane materiałami rzeźbiarskimi roślinnymi lub mineralnymi albo materiałami do formowania są klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że elementy tworzące pokrycie lub inkrustowanie decydują o charakterze gotowego wyrobu. Może tak być w przypadku pudełek drewnianych, szkatułek itp., powleczonych lub inkrustowanych materiałami objętymi niniejszą pozycją.

***

Ustalenia Not wyjaśniających do pozycji 9601 dotyczące produktów z niej wyłączonych mają również zastosowanie do niniejszej pozycji.

Z pozycji niniejszej wyłączone są ponadto:

(a)Lak do pieczęci, włącznie z lakiem do uszczelniania butelek (pozycja 3214 lub 3404).

(b)Świece, stoczki i tym podobne artykuły z parafiny lub innych wosków, stearyny itp. (pozycja 3406).

(c)Masy modelarskie, włącznie z tymi przeznaczonymi dla dzieci do zabawy, i preparaty znane jako „woski dentystyczne” lub jako „masy dentystyczne do wykonywania odcisków” występujące w zestawach, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w płytkach, profilach w kształcie szczęki, wałkach lub podobnych formach (pozycja 3407).

(d)Pasty kopiujące na bazie żelatyny (pozycja 3824).

(e)Formowane wyroby z torfu (pozycja 6815).

(f)Modele przeznaczone do celów pokazowych (pozycja 9023).

 


 


9603-Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe).

9603 10-Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez

-Szczoteczki do zębów, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki kosmetyczne do użytku osobistego, włączając szczotki stanowiące części urządzeń:

9603 21- -Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych

9603 29- -Pozostałe

9603 30-Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych

9603 40-Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania

9603 50-Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów

9603 90-Pozostałe

(A) MIOTŁY I SZCZOTKI WYKONANE ZE ZWIĄZANYCH RAZEM GAŁĘZI LUB INNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO,
Z UCHWYTAMI LUB BEZ

Są to wyroby, które cechuje raczej surowe i proste wykonanie, z uchwytami lub bez, używane głównie do zamiatania gruntu (ulic, dziedzińców, stajni itp.) lub podłóg (np. podłóg pojazdów). Składają się one zwykle albo z pojedynczych wiązek materiałów pochodzenia roślinnego (gałązek, słomy itp.) prymitywnie związanych razem, albo z jednej lub kilku wiązek grubej słomy lub trzciny tworzących rdzeń, do którego przymocowana jest nićmi włókienniczymi drobniejsza i dłuższa słoma; te nici włókiennicze mogą jednocześnie tworzyć motywy dekoracyjne. W celu użytkowym wyroby te są zazwyczaj montowane z uchwytami.

Grupa ta obejmuje również packi na muchy, wykonane w ten sam sposób, lecz z lżejszych materiałów.

Te miotły i szczotki są zazwyczaj wykonane z gałązek brzozy, leszczyny, ostrokrzewów, wrzosów lub żarnowca, prosa afrykańskiego, prosa, lnu itp., słomy (lub wiechy) albo z włókien aloesu, włókien kokosowych, palm (w szczególności piasawy) itp. lub z łodyg gryki.

(B) POZOSTAŁE MIOTŁY, SZCZOTKI I PĘDZLE

Ta grupa obejmuje różnorodne wyroby, różniące się znacznie zarówno materiałem, jak i kształtem, przeznaczone do użytkowania jako artykuły toaletowe, do sprzątania w gospodarstwie domowym, do nakładania farb, klejów lub produktów ciekłych oraz stosowane w niektórych procesach przemysłowych (czyszczenie, polerowanie itp.).

W zasadzie miotły, szczotki i pędzle z niniejszej grupy składają się albo z małych pęków lub węzełków z giętkich lub sprężystych włókien mocowanych w oprawach lub grzbietach mioteł i szczotek, albo jak w przypadku pędzli do farb, z wiązek włosów lub włókien mocno przytwierdzonych do końca krótkiej oprawy lub uchwytu, z dodatkiem lub bez okucia metalowego bądź innego zabezpieczenia.

Grupa ta obejmuje również miotły, szczotki i pędzle z gumy lub tworzywa sztucznego uformowane jako całość.

Do produkcji powyższych wyrobów stosowany jest bardzo szeroki zakres surowców. Materiały używane do wyrobu pęków itp. mogą być następujące:

(A)Pochodzenia zwierzęcego: szczecina świńska lub z dzika; włosie końskie, bydlęce, kozy, borsuka, kuny, skunksa, wiewiórki, tchórza itp.; włókna z rogu; osie piór.

(B)Pochodzenia roślinnego: korzenie perzu, włókna agawy (lub Tampico), włókna kokosowe lub włókna piasawy, trawa, ostnica, esparto, kiść sorgo lub rozdwojony bambus.

(C)Z włókien chemicznych (np. nylon lub włókien wiskozy).

(D)Z drutu (stalowego, mosiężnego, brązowego itp.) lub z różnych innych materiałów, np. z przędzy bawełnianej lub wełnianej, lub sznurka, włókien szklanych.

Materiałami używanymi na obsady są: drewno, tworzywa sztuczne, kość, róg, kość słoniowa, skorupa żółwia, ebonit, niektóre metale (stal, aluminium, mosiądz itp.). Do niektórych szczotek (np. szczotek okrągłych do maszyn lub szczotek do specjalnych urządzeń czyszczących) stosowana jest również skóra wyprawiona, tektura, filc lub tkaniny. Dutki piór są używane jako obsada niektórych pędzli do malowania.

Niniejsza grupa obejmuje również szczotki i pędzle, w których perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), metale szlachetne lub metale pokryte metalami szlachetnymi stanowią jedynie mało istotną część składową (np. monogramy lub obramowania).

Pozycja wyklucza szczotki i pędzle zawierające perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), metale szlachetne lub metale platerowane metalami szlachetnymi, które stanowią istotną część składową wyrobu (dział 71).

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Szczoteczki do zębów, włącznie ze szczoteczkami do protez dentystycznych.

(2)Pędzle do golenia.

(3)Szczotki kosmetyczne (np. szczotki do włosów, brody, wąsów lub rzęs; szczoteczki do rąk; szczoteczki do farbowania włosów itp.); szczotki fryzjerskie.

(4)Szczotki z gumy lub tworzywa sztucznego, uformowane jako całość, do użytku toaletowego (do mycia rąk itp.), do czyszczenia muszli klozetowych itp.

(5)Szczotki do ubrań, kapeluszy lub butów; szczotki do czyszczenia grzebieni.

(6)Szczotki do stosowania w gospodarstwie domowym (np. do szorowania, zmywania naczyń, czyszczenia zlewów, klozetów, do mebli, kaloryferów, zmiatania okruchów).

(7)Miotły i szczotki do zamiatania ulic, podłóg itp.

(8)Specjalne szczotki do czyszczenia samochodów wykonane z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane środkami czyszczącymi.

(9)Szczotki do szczotkowania i czesania zwierząt (koni, psów itp.).

(10)Szczotki i pędzle do smarowania olejem broni, rowerów itp.

(11)Szczotki i pędzle do płyt gramofonowych, włącznie z przeznaczonymi do zamocowania na ramieniu gramofonu w celu automatycznego czyszczenia płyty.

(12)Szczotki i pędzle do czyszczenia czcionek drukujących lub dźwigni literowych w maszynach do pisania.

(13)Szczotki do czyszczenia świec zapłonowych, pilników, części przeznaczonych do spawania itp.

(14)Szczotki do usuwania mchu lub starej kory z drzew lub krzaków.

(15)Szczotki do malowania przez szablon, ze zbiornikiem na tusz lub bez, nawet ze sterowaniem przepływu tuszu.

(16)Pędzle do farb lub inne pędzle (okrągłe lub płaskie) dla tynkarzy, malarzy pokojowych, dekoratorów, stolarzy meblowych, artystów itp., na przykład pędzle do zmywania starej farby, do farb klejowych, tapetowania, lakierów itp.; pędzle do farb olejnych lub wodnych, do zabarwiania; pędzle do malowania na wyrobach ceramicznych, pędzle do pozłacania itp.; małe pędzelki do użytku biurowego.

Grupa ta obejmuje również:

(I)Szczotki oprawione drutem (zwykle sploty drutu skręcone razem), na przykład szczotki do czyszczenia przewodów kominowych; szczotki do mycia butelek lub do czyszczenia cylindrycznych kloszy szklanych do lamp; szczotki do czyszczenia rur i przewodów itp.; szczotki do fajek do tytoniu; szczotki i pędzle do czyszczenia karabinów, rewolwerów lub pistoletów; szczoteczki stożkowe i rurkowe do instrumentów muzycznych itp.

(II)Szczotki stanowiące części maszyn, na przykład do zamiatarek ulic, do maszyn przędzalniczych lub tkackich; do maszyn szlifierskich, polerskich lub innych obrabiarek; do frezarek lub maszyn papierniczych; do tokarek zegarmistrzowskich lub jubilerskich; do maszyn używanych w przemyśle skórzanym, futrzarskim lub obuwniczym.

(III)Szczotki do urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwie domowym (np. froterek lub urządzeń do woskowania, odkurzaczy).

Pozycja niniejsza wyklucza:

(a)Oprawy szczotek lub rękojeści (klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane).

(b)Tarcze lub wkładki polerskie z materiałów włókienniczych (pozycja 5911).

(c)Wyposażenie zgrzeblarek (pozycja 8448).

(d)Dyskietki do czyszczenia napędów dysków w urządzeniach APD itp. (pozycja 8473).

(e)Szczotki stosowane w dentystyce lub do celów medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych (np. szczoteczki laryngologicznych i szczotki do zamocowania na wiertłach dentystycznych) (pozycja 9018).

(f)Szczotki o charakterze zabawek (pozycja 9503).

(g)Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych (pozycja 9616).

(C) MECHANICZNE SZCZOTKI RĘCZNE DO ZAMIATANIA PODŁÓG, BEZSILNIKOWE

Są to proste wyroby, zwykle składające się z obudowy na kółkach, z jedną lub kilkoma cylindrycznymi szczotkami napędzanymi obrotem kół, wprawiane w ruch ręcznie za pomocą dźwigni i używane w szczególności do czyszczenia dywanów.

Pozycja wyklucza zamiatarki silnikowe (pozycja 8479).

(D) MOPY I PRZYBORY DO ODKURZANIA WYKONANE Z PIÓR

Mopy składają się z wiązki materiałowych sznurków lub włókien roślinnych przymocowanych do drążka. Niektóre inne mopy składają się z wkładki z materiału włókienniczego lub z innego materiału, włożonej lub przymocowanej do ramki lub innego elementu połączonego z drążkiem. Należą do nich mopy typu „dust”, mopy ze zbiornikiem, mopy gąbkowe stosowane na mokro lub na sucho do czyszczenia plam, rozlanych płynów, czyszczenia podłóg, mycia naczyń itp.

Przybory do odkurzania wykonane z piór składają się z piór zamocowanych na drążku i są wykorzystywane do odkurzania mebli, półek, witryn sklepowych itp. W niektórych rodzajach przyborów do odkurzania wykonanych z piór, „pióra” mogą być zastąpione wełną owczą, materiałem włókienniczym itp. przymocowanym lub owiniętym wokół drążka.

Niniejsza pozycja wyklucza ścierki do sprzątania wykonane z materiałów włókienniczych przeznaczone do użycia jako ścierki lub do zamocowania do ramy górnej części mopa, lub innej podstawy, jeśli przedstawione oddzielnie (sekcja XI).

(E) PRZYGOTOWANE WĘZŁY I PĘKI DO WYROBU MIOTEŁ

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu, grupa ta jest ograniczona do nieoprawionych węzłów lub pęków z włosia zwierzęcego, włókien pochodzenia roślinnego, włókien sztucznych itp., które bez podziału są gotowe do użycia jako miotły lub szczotki, lub wymagają tylko nieznacznej obróbki dodatkowej, takiej jak wyrównanie końców w celu dostosowania ich do takiego wykorzystania.

Pozycja zatem wyklucza, między innymi, wiązki (lub podobne wyroby handlowe) z włosia zwierzęcego, włókien pochodzenia roślinnego lub innych materiałów, które nie zostały przygotowane do wyrobu z nich mioteł lub szczotek. Pozycja niniejsza wyklucza również wiązki z włosia lub włókien, które zostały przygotowane do wyrobu z nich mioteł lub szczotek itp., ale które wymagają podziału na mniejsze pęki przed oprawieniem.

Przygotowane węzły i pęki objęte niniejszą grupą są głównie używane na pędzle do golenia, pędzle malarskie i pędzle do malowania lub rysowania.

W celu połączenia w zwarte komplety, węzły (lub pęki) z włókien są zwykle zanurzane do około jednej czwartej ich długości w lakierze lub innym środku pokrywającym; czasem dla uzyskania większej wytrzymałości dodawane są trociny. Węzły i pęki oprawione w pierścienie (zwykle metalowe) są wyłączone (grupa (B) powyżej).

Przygotowane węzły i pęki, które muszą być poddane innej obróbce wykańczającej po oprawieniu w uchwyt (zaokrąglenie końców, szlifowanie końców włókien w celu nadania im wymaganej miękkości itp.) są objęte niniejszą grupą.

(F) PODUSZKI I WAŁKI DO MALOWANIA; WYCIERACZKI DO SZYB

(INNE NIŻ WAŁKI GUMOWE)

Wałki do malowania składają się z wałka pokrytego skórą jagnięcia lub innym materiałem, zamontowanym na trzonku.

Poduszki do malowania mają płaską powierzchnię, na przykład z tkaniny przymocowanej do twardego podłoża, zwykle wykonanego z tworzywa sztucznego; mogą one być wyposażone w uchwyty.

Ściągaczki do szyb są zazwyczaj wykonane z pasków z tworzywa sztucznego, gumy lub filcu, zamocowanych pomiędzy dwiema listwami z drewna, metalu itp. lub na elemencie z drewna, metalu itp. i używane do zbierania wody z powierzchni wilgotnych.

Jednakże grupa niniejsza wyklucza wałki gumowe wykonane z jednego lub kilku wałków zamocowanych na uchwycie i używane w laboratoriach fotograficznych (pozycja 9010).

 


 


9604-Sita i przesiewacze, ręczne.

Określenie „ręczne sita i przesiewacze ręczne” odnosi się do wyrobów wykonanych z mocnej gazy lub innych materiałów sieciowych (o różnych rozmiarach oczek), oprawionych w prostokątną lub okrągłą ramę (zazwyczaj z drewna lub metalu) i używanych do oddzielania substancji stałych stosownie do rozmiaru ich cząstek.

Najbardziej powszechnie używanymi materiałami do sit są: włosie końskie, sztuczne włókna pojedyncze, przędza jedwabna, przędzione żyłki, drut (stalowy, żelazny, mosiężny itp.).

Pozycja niniejsza obejmuje:

Ręczne sita i przesiewacze ręczne do żużlu, piasku, nasion, ziemi ogrodowej itp.; sita młynarskie z gazy (np. do mąki); sita używane w gospodarstwie domowym (np. do mąki); sita używane w laboratoriach (do testowania miałkości cementu, piasku formierskiego, nawozu, mączki drzewnej itp.), włącznie z tymi, które mogą być połączone w ciągi; sita precyzyjne do sortowania kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (np. diamentów).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Sit i przesiewaczy mających charakter artykułów nieruchomych (np. przesiewaczy pozostających na podłożu do przesiewania ziemi lub żwiru - na ogół pozycja 7326).

(b)Prostych sit (np. do serów) składających się z pojemnika z perforowanym dnem z blachy metalowej; lejków wyposażonych w filtry; cedzideł do mleka; sitek do filtrowania farb, mleka wapiennego, roztworów grzybobójczych itp. (na ogół dział 73).

(c)Sit i przesiewaczy przeznaczonych do zamocowania w maszynach lub urządzeniach (np. w przemyśle młynarskim, w rolnictwie, do odsiewania kamieni, rud itp.), takie artykuły są klasyfikowane jako części maszyn itp., zgodnie z uwagą 2. do sekcji XVI, na ogół do tych samych pozycji co maszyny, do których są one jedynie lub zasadniczo przeznaczone (np. pozycja 8437 lub 8474).

 


 


9605-Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia.

Pozycja niniejsza obejmuje niektóre zestawy podróżne składające się z artykułów zaliczonych do różnych pozycji nomenklatury lub składające się z różnych artykułów z tej samej pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Zestawy toaletowe, składające się z etui ze skóry wyprawionej, tkaniny, tworzyw sztucznych itp., zawierające, np. formowane pudełko z tworzywa sztucznego, szczotki, grzebień, nożyczki, pincety, pilniki do paznokci, lusterko, oprawioną brzytwę i przybory do manicure.

(2)Zestawy do szycia w etui ze skóry wyprawionej, tkaniny, tworzyw sztucznych itp., zawierające, np. nożyczki, taśmę miarową, nawlekacz igły, igły i nici, agrafki, naparstek, guziki i zatrzaski do odzieży.

(3)Zestawy do czyszczenia obuwia w etui ze skóry wyprawionej, materiału, tworzyw sztucznych, tektury pokrytej tworzywami sztucznymi itp., zawierające, np. szczotki, puszkę lub tubkę ze środkiem do nadawania połysku i szmatkę do czyszczenia

Pozycja niniejsza nie obejmuje zestawów do manicure (pozycja 8214).

Pozycja ta wyłącza również zestawy dostarczone pasażerom przez linie lotnicze (w trakcie lotu lub gdy brak bagażu), składające się z torebek z materiału zawierających artykuły wymienione w punktach od 1. do 3., kosmetyki, przybory toaletowe, papierowe chusteczki higieniczne a także wyroby odzieżowe, takie jak piżamy, T-shirt, spodnie, spodenki itp. Artykuły z takich zestawów są klasyfikowane do ich odpowiednich pozycji.

 


 


9606-Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików.

9606 10-Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części

-Guziki:

9606 21- -Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym

9606 22- -Z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienni-czym

9606 29- -Pozostałe

9606 30-Formy do guzików i pozostałe części guzików; półprodukty guzików

Pozycja niniejsza obejmuje guziki, spinki i podobne artykuły używane do spinania lub ozdabiania artykułów odzieżowych, bielizny domowej itp. Artykuły te mogą być wykonane z różnorodnych materiałów i mogą zawierać naturalne lub hodowlane perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), metale szlachetne lub pokryte metalami szlachetnymi, pod warunkiem że stanowią one tylko mało znaczącą część składową. W przeciwnym razie artykuły te są objęte działem 71.

Podstawowymi materiałami używanymi do wyrobu guzików, spinek itp. są metale nieszlachetne, drewno, orzech corozo, orzech palmy dom, kość, róg, tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, ebonit, prasowana tektura, skóra wyprawiona, skóra wtórna, kość słoniowa, skorupa żółwia lub masa perłowa. Mogą się również składać z kombinacji tych materiałów i mogą być pokryte tkaninami.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)            Guziki dziurkowane i osadzone na nóżce. Mogą one mieć różne rozmiary i kształty w zależności od ich przeznaczenia (bielizna, odzież wierzchnia, obuwie itp.).

Guziki kuliste mogą być odróżniane od paciorków przez fakt, że otwór do przewlekania nitki nie jest wykonany centralnie.

W niektórych guzikach osadzonych na nóżce, nóżka ma postać zawiasu sprężynowego, który umożliwia przymocowanie guzika do odzieży bez szycia. Inne typy (np. „guziki kawalerskie”) są przymocowywane do odzieży za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

(B)Zatrzaski i zatrzaski guzikowe. Składają się one z dwóch lub kilku części i działają na zasadzie mechanizmu zatrzaskowego. Takie zatrzaski mogą być przeznaczone do przyszycia do odzieży itp. lub mogą być przymocowane w wyniku „nitowania” (np. zatrzaski guzikowe do rękawic).

Zatrzaski i tym podobne są klasyfikowane do niniejszej pozycji, jeśli występują jako oddzielne części zamocowane uprzednio na paskach lub wąskich taśmach.

Pozycja niniejsza obejmuje również:

(1)Formy guzików. Artykuły te stanowią wewnętrzną część lub „korpus” niektórych typów guzików i są przeznaczone do pokrycia materiałem włókienniczym, papierem, skórą wyprawioną itp. Są one klasyfikowane do niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy są jednoznacznie rozpoznawalne jako przeznaczone do wyrobu guzików. Formy te mogą być z drewna, kłączy kosaćca itp., lecz najbardziej typowa forma zwykle składa się z dwóch części metalowych, z których jedna jest pokryta tkaniną itp., podczas gdy druga jest dopasowana do pierwszej i przymocowuje tkaninę.

(2)Inne części guzików itp., identyfikowalne jako takie (np. nóżki, podstawki, główki).

(3)Guziki w postaci półproduktów. Obejmują one:

(i)Półprodukty formowane uzyskiwane z formy i jeszcze nienadające się do użytku jako guziki, zwykle wymagające wyrównania brzegów, dziurkowania i polerowania, ale łatwo rozpoznawalne jako przeznaczone do wyrobu guzików.

(ii)Półprodukty metalowe wytłaczane, składające się z dwóch części (górnej i dolnej), przeznaczone do łączenia jednej z drugą.

(iii)Półprodukty z masy perłowej, palmy corozo, drewna itp., obrobione (np. zaokrąglone lub wydrążone z jednej lub z obu stron lub ukształtowane w inny sposób, z obrobionymi brzegami, polerowane lub dziurkowane) w taki sposób, że są jednoznacznie identyfikowalne jako przeznaczone do wyrobu guzików. Jednak krążki tylko wycięte, wytoczone lub polerowane, ale nieobrobione dalej, nie są traktowane jako guziki w postaci półproduktów i są klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego są wykonane.

Z pozycji niniejszej wyłączone są spinki do mankietów (pozycja 7113 lub 7117).

 


 


9607-Zamki błyskawiczne i ich części.

-Zamki błyskawiczne:

9607 11- -Z ogniwami z metali nieszlchetnych

9607 19- -Pozostałe

9607 20-Części

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)             Zamki błyskawiczne dowolnego rozmiaru i dowolnego przeznaczenia (do odzieży, obuwia, artykułów podróżnych itp.).

Większość zamków błyskawicznych składa się z dwóch wąskich pasków z materiału włókienniczego wyposażonych w ogniwa (z metalu, tworzyw sztucznych itp.), które mogą zachodzić na siebie przy użyciu suwaka lub wodzika; inny typ zamka błyskawicznego składa się z dwóch pasków z tworzywa sztucznego o specjalnie ukształtowanej krawędzi, przeznaczonych do zachodzenia na siebie na skutek działania suwaka.

(2)Części zamków błyskawicznych, np. ogniw, suwaków lub wodzików, końcówek oraz wąskich pasków o dowolnej długości wyposażonych w ogniwa.

 


 


9608-Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub z innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609.

9608 10-Pióra kulkowe i długopisy

9608 20-Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi

9608 30-Pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra:

9608 40-Ołówki automatyczne

9608 50-Komplety składające się z dwóch lub więcej artykułów objętych powyższymi podpozycjami

9608 60-Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika z tuszem

-Pozostałe:

9608 91- -Stalówki i ich ostrza

9608 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Pióra kulkowe i długopisy. Składają się na ogół z korpusu osłaniającego rurkę z tuszem i końcówki z kulką.

(2)Pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub porowatymi, włącznie z piórami wiecznymi.

(3)Pióra wieczne, stylografy i inne pióra (z pompką, z nabojami, na guzik wciskany, próżniowe itp.), nawet wyposażone w stalówki lub końcówki.

(4)Rapidografy.

(5)Ołówki automatyczne lub ślizgowe, pojedyncze lub wielopręcikowe; włącznie z zapasowymi pręcikami znajdującymi się standardowo wewnątrz nich.

(6)Obsadki do piór, nawet wieloczęściowe, ze stalówkami lub nasadkami lub bez nich.

(7)Obsadki do ołówków i podobne obsadki (np. obsadki do kredek, węgle rysunkowe).

CZĘŚCI

Pozycja niniejsza obejmuje również możliwe do zidentyfikowania części niewyszczególnione w innym miejscu nomenklatury. Na przykład:

Stalówki do piór o dowolnej konstrukcji, włącznie z niewykończonymi stalówkami zgrubnie przyciętymi do kształtu; spinki; zapasowe wkłady do piór kulkowych, składające się z kulkowej końcówki i zasobnika na tusz; oprawki końcówek kulkowych lub filcu do stylografów; regulatory przepływu tuszu; rurki do piór lub ołówków z niniejszej pozycji; mechanizmy napełniające lub uruchamiające; zasobniki na tusz z gumy lub z innego materiału; ochraniacze końcówek; zestawy wymiennych stalówek zawierające stalówkę, zasilacz i kołnierz; końcówki stalówek (lub zakończenia piór), które są małymi kulkami wykonanymi ze stopów platyny lub z niektórych stopów wolframu stosowanych w celu zabezpieczenia tych końcówek przed przedwczesnym zużyciem.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Nabojów atramentowych do wiecznych piór (pozycja 3215).

(b)Kulek stalowych do piór kulkowych i ołówków (pozycja 7326 lub 8482).

(c)Pisaków kreślarskich do zastosowań matematycznych (pozycja 9017).

(d)Grafitów ołówkowych (pozycja 9609).

 


 


9609-Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie.

9609 10-Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony

9609 20-Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne

9609 90-Pozostałe

Wyroby objęte niniejszą pozycją dzielą się na dwa typy:

(A)Wyroby bez żadnej osłony lub zabezpieczone jedynie taśmą ochronną z papieru (np. kredy, węgle rysunkowe, grafity ołówkowe, niektóre kredki, pastele i rysiki).

(B)Ołówki i kredki, z grafitami oprawionymi w drewno lub w tworzyw sztucznych lub w osłonie utworzonej z warstw papieru.

Zestawy pręcików ołówkowych, kredy, pasteli, kredek itp. różnią się w zależności od ich przeznaczenia.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Rysiki z łupków naturalnych lub aglomerowanych.

(2)Kredy naturalne w postaci pałeczek (otrzymywane w wyniku piłowania lub cięcia).

(3)Kredy przetworzone, zazwyczaj wykonane na bazie siarczanu wapnia lub siarczanu wapnia i węglanu wapnia, czasem zmieszane z substancjami barwiącymi.

(4)Węgle rysunkowe, otrzymywane zwykle w wyniku spalania trzmieliny europejskiej.

(5)Kredki i pastele, zwykle wykonane z mieszaniny kredy lub gliny, substancji barwiącej, szelaku lub wosku, spirytusu i terpentyny.

(6)Ołówki i kredki z pręcikami oprawionymi w twardą osłonę.

(7)Grafity ołówkowe (np. grafity czarne, składające się z mieszaniny grafitu i gliny; grafity barwne, składające się z tlenków metalicznych lub innych pigmentów mineralnych połączonych z gliną, kredą lub woskiem; grafity nieścieralne lub kopiujące, składające się z gliny zabarwionej barwnikiem, takim jak anilina lub fuksyna).

(8)Kredki do litografii na bazie sadzy lampowej, wosku, mydła i łoju.

(9)Kredki do „ceramiki” na bazie barwników otrzymanych metodą witryfikacji, tłuszczów, masła kakaowego, wosku itp.

Pozycja niniejsza obejmuje ołówki wyposażone w gumę do wycierania lub inne dodatki.

Pozycja niniejsza obejmuje również kredy krawieckie (wytworzone ze steatytu).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Kredy w surowym stanie (pozycja 2509).

(b)Ołówków leczniczych (np. przeciwmigrenowych) (pozycja 3004).

(c)Ołówków do użytku kosmetycznego lub toaletowego (np. ołówków do brwi, pałeczek do tamowania krwi przy goleniu) (pozycja 3304 lub 3307).

(d)Kredy bilardowej (pozycja 9504).

 


 


9610-Tabliczki i tablice z powierzchnią do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione.

Pozycja niniejsza obejmuje tablice i deski jednoznacznie przeznaczone do pisania, kreślenia lub rysowania rysikiem, kredą lub pisakami zakończonymi filcem lub włóknem (np. tabliczki używane przez dzieci w szkole, tablice do pisania i niektóre tablice informacyjne).

Wyroby te, oprawione lub nie, mogą być wykonane z łupków, włóczając łupki aglomerowane lub mogą być zbudowane z dowolnego materiału (drewna, tektury, materiału włókienniczego, cementu azbestowego itp.), pokrytego z jednej lub obu stron preparatem ze sproszkowanych łupków lub jakąkolwiek inną powłoką, na której można pisać, lub wyłożonego warstwą z tworzyw sztucznych.

Tablice lub deski mogą mieć stałe oznaczenia (linie, kwadraty, wykazy artykułów itp.) i mogą zawierać przyrząd do liczenia.

Pozycja niniejsza nie obejmuje tabliczek do pisania lub rysowania, które nie są gotowe do użycia (pozycja 2514 lub 6803).

 


 


9611-Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami.

Pozycja niniejsza obejmuje datowniki, pieczęcie i podobne stemple oraz wierszowniki, pod warunkiem że są w rodzaju przeznaczonych wyłącznie do użytku ręcznego (datowniki, pieczęcie i podobne stemple wyposażone w podstawkę do przytwierdzenia na stole, pulpicie itp. lub przeznaczone do obsługi na jakimś stanowisku są wyłączone - zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 8472).

Do wyrobów tych należą:

(1)Pieczęcie przeznaczone do laku, z wzorem lub bez, nawet wyposażone w trzonek.

(2)Stemple wszelkiego rodzaju, nawet z taśmą do odciskania lub z samonawilżaczem do tuszu; na przykład datowniki, stemple wielowzorowe, stemple do odciskania wartości i stemple do etykietowania, numeratory (samoprzemienne lub nie), stemple rolkowe, stemple kieszonkowe (zwykle składające się ze stempla i poduszki nasyconej tuszem umieszczonych w futerale ochronnym).

(3)Wierszowniki i kątniki z przestawialnymi czcionkami; niektóre wierszowniki mogą mieć stały tekst lub wzór (np. pocztowe wierszowniki lub kątniki, w których tylko data jest zmienna).

(4)Małe ręczne zestawy drukarskie (niebędące zabawkami) składające się z pudełka zawierającego ręczny wierszownik lub kątnik o wymiennych czcionkach, pincety i poduszki do nasycania tuszem.

(5)Ręczne urządzenia do stemplowania biletów z datownikiem lub innymi czcionkami, nawet jeśli są wyposażone w dziurkarkę.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Szczypiec do plombowania i znakowania oraz szczypiec do cechowania bydła (pozycja 8203).

(b)Stempli do cechowania na gorąco i dziurkarek cechujących (pozycja 8205).

(c)Niezmontowanych czcionek literowych, cyfrowych lub innych czcionek, w rodzaju stosowanych w maszynach drukarskich (pozycja 8442). Pozostałe typy niezmontowanych czcionek są klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane.

(d)Matryc ręcznych wyposażonych w podstawę do drukowania wypukłego na sucho (pozycja 8472).

(e)Urządzeń z mechanizmami zegarowymi do rejestrowania czasu, np. odbioru listu (pozycja 9106).

 


 


9612-Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez.

9612 10-Taśmy

9612 20-Poduszki do tuszu

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Taśmy, nawet na szpulkach lub w kasetach, do maszyn do pisania, maszyn liczących lub do dowolnych innych maszyn wyposażonych w urządzenie drukujące za pomocą takich taśm (wagi automatyczne, tabulatory, dalekopisy itp.).

Pozycja niniejsza obejmuje również nasycone tuszem itp. taśmy, zwykle wyposażone w metalowe zaczepy, używane w barografach, termografach itp., do drukowania i zapisu ruchu igły rejestrującej.

Taśmy te są zwykle wykonane z tkanin, lecz czasem mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub papieru. Aby były objęte niniejszą pozycją muszą być nasycone tuszem lub w inny sposób przystosowane do pozostawiania odcisków (np. przez impregnację taśm tekstylnych lub powlekanie taśm z tworzywa sztucznego lub papieru substancją barwiącą, tuszem itp.).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Kalek w rolkach lub innych zwojów papieru kopiującego, nieprzeznaczonych do zastosowania w maszynach do pisania itp., taśm, ale przeznaczonych do wykonywania kopii w maszynach księgujących, kasach rejestrujących itp.; taśmy te, które są zwykle szersze niż taśmy do maszyn do pisania (na ogół mają więcej niż 3 cm szerokości) objęte są działem 48.

(b)Taśm nieprzygotowanych przez nasycenie tuszem, impregnowanie, powlekanie itp. do pozostawiania odbicia; taśmy te są klasyfikowane do działu 39., sekcji XI itp. według materiału, z którego są wykonane.

(c)Pustych szpulek (klasyfikowanych według materiału, z którego są wykonane).

(2)Poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, do datowników itp. Składają się one na ogół z filcu, tkaniny lub innego materiału absorpcyjnego umieszczonego na podłożu drewnianym, metalowym lub z tworzywa sztucznego, które często ma postać pudełka.

Ręczne wałki do tuszu są wyłączone z niniejszej pozycji i są klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane.

 


 


9613-Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty.

9613 10-Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe

9613 20-Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania

9613 80-Pozostałe zapalniczki

9613 90-Części

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Zapalniczki mechaniczne.

Wytwarzają one iskry, zwykle za pomocą radełkowanego kółka, które jest obracane w zetknięciu z „krzemieniem” (na ogół ze stopu żelazoceru).

(2)Zapalniczki elektryczne.

Prąd z sieci lub z baterii wytwarza iskrę lub w niektórych typach zapalniczek żarzy się rezystor elektryczny.

(3)Zapalniczki chemiczne.

W tych zapalniczkach katalizator (zwykle platyna gąbczasta) wytwarza żar w wyniku reakcji katalitycznej w obecności gazu.

(4)Zapalniczki niemechaniczne.

Jeden z typów składa się z obudowy, w której znajduje się zbiorniczek z paliwem, oraz małego ruchomego pręcika metalowego (iglicy) wyposażonego w stalową końcówkę; uderzenie stalowej końcówki w „krzemień” zamocowany na zewnątrz obudowy powoduje powstanie iskry, która zapala łatwopalny materiał znajdujący się blisko pręcika ze stalowym zakończeniem.

Zapalniczki klasyfikowane do niniejszej pozycji mogą być wykonane w wersji kieszonkowej lub stołowej, albo mogą być przeznaczone do przytwierdzenia do ściany, do wyposażenia kuchni gazowej itp. Pozycja niniejsza obejmuje również zapalniczki do samochodów osobowych lub innych pojazdów.

Zapalniczki połączone z innymi przedmiotami (np. z papierośnicami, puderniczkami, zegarkami na ogół cyfrowymi, kalkulatorami elektronicznymi) są klasyfikowane zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji.

Pozycja niniejsza obejmuje również możliwe do zidentyfikowania części zapalniczek (np. obudowy zewnętrzne, kółka radełkowane, puste lub napełnione zbiorniczki paliwa).

Pozycja niniejsza nie obejmuje urządzeń zapłonowych objętych pozycją 3603, krzemieni (pozycja 3606), knotów (pozycja 5908 lub 7019) lub paliwa w pojemnikach (ampułkach, butelkach, puszkach itp.), w rodzaju stosowanych do jednorazowego lub wielokrotnego napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych zapalniczek (na ogół pozycja 3606).

 


 


9614-Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Fajki do tytoniu wszelkich rodzajów (włącznie z fajkami pokoju, długimi fajkami tureckimi, nargilami itp.).

(2)Główki fajek.

(3)Cygarniczki i fifki do papierosów.

(4)Kawałki zdrewna lub korzenia białego wrzosu zgrubnie ukształtowane do wyrobu fajek.

Materiałami najpowszechniej stosowanymi do wyrobu tych artykułów (lub cybuchów, ustników czy innych części) są terakota i inna ceramika, drewno (bukszpan, wiśnia itp.), korzeń wrzośca, bursztyn, pianka morska, kopal, kość słoniowa, masa perłowa, ebonit, steatyt i glina.

Pozycja niniejsza obejmuje również następujące części: cybuchy i ustniki do fajek; pokrywki do fajek; cybuchy absorpcyjne; otuliny; części wewnętrzne (włącznie z wkładami filtrującymi) itp.

Pozycja niniejsza nie obejmuje wyposażenia dodatkowego (np. skrobaczek i przetyczek do fajek); należy ono do właściwych sobie pozycji.

 


 


9615-Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części.

-Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne:

9615 11- -Z ebonitu lub z tworzyw sztucznych

9615 19- -Pozostałe

9615 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Grzebienie toaletowe wszelkich rodzajów, włącznie z grzebieniami do czesania zwierząt.

(2)Grzebienie ozdobne wszelkich rodzajów, tak do ozdoby jak i do przytrzymywania włosów.

(3)Wsuwki do włosów i tym podobne do przytrzymywania włosów lub do celów ozdobnych.

Artykuły te są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, kości słoniowej, kości, rogu, skorupy żółwia, metalu itp.

(4)Szpilki do włosów.

(5)Lokówki, spinki i szpilki do loków i tym podobne, inne niż objęte pozycją 8516, także te, które mają pokrycie lub dodatki z tkanin, gumy lub innych materiałów.

Artykuły te są zwykle wykonane z metali nieszlachetnych lub z tworzyw sztucznych.

Artykuły te należy klasyfikować do działu 71., jeśli zawierają metale szlachetne lub metale pokryte metalami szlachetnymi, perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), które stanowią więcej niż mało istotną część składową tych przedmiotów.

Pozycja niniejsza nie obejmuje opasek na głowę (sekcja XI).

 


 


9616-Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych.

9616 10-Rozpylacze do perfum i do preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice

9616 20-Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Rozpylacze do perfum, brylantyny i podobnych preparatów toaletowych, zarówno typu stołowego jak i kieszonkowego, zarówno do użytku osobistego jak i zawodowego, składające się z pojemnika, na ogół w postaci butelki (ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu lub innego materiału), do którego przymocowana jest oprawa wyposażona w głowicę (z mechanizmem do rozpylania) i pneumatyczny zbiorniczek ciśnieniowy (czasami otoczony tkaniną siatkową) lub pompkę.

(2)Oprawy do rozpylaczy toaletowych.

(3)Głowice do rozpylaczy toaletowych.

(4)Puszki do pudru i tamponiki służące do nakładania wszelkiego rodzaju kosmetyków lub preparatów toaletowych (pudru do twarzy, różu, talku kosmetycznego itp.), mogą one być wykonane z dowolnego materiału (puchu łabędziego lub kaczki edredonowej, skóry wyprawionej, włosia zwierząt, tkaniny włoskowatej, gumy piankowej itp.) i są objęte niniejszą pozycją, nawet wtedy gdy posiadają rękojeści lub ozdoby z kości słoniowej, skorupy żółwia, kości, tworzyw sztucznych, metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych pokrytych metalami szlachetnymi.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Pojemników (butelek, płaskich butelek kieszonkowych itp.) do rozpylania perfum, występujących oddzielnie (klasyfikowanych według materiału, z którego są wykonane).

(b)Gruszek gumowych (pozycja 4014).

(c)Urządzeń do rozpraszania lub rozpylania objętych pozycją 8424.

(d)Automatów do rozpylania perfum objętych pozycją 8476.

 


 


9617-Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Termosy i inne podobne naczynia próżniowe, pod warunkiem że są kompletne. Grupa ta obejmuje próżniowe słoiki, dzbanki, karafki itp., przeznaczone do przechowywania płynów, żywności lub innych produktów we względnie stałej temperaturze, w umiarkowanym okresie czasu. Artykuły te zwykle składają się z naczynia o podwójnych ściankach (wkładu), zazwyczaj ze szkła, z próżnią wytworzoną pomiędzy ścianami i ochronną zewnętrzną obudową z metalu, tworzywa sztucznego lub innego materiału, czasem pokrytą papierem, skórą wyprawioną, sztuczną skórą itp. Przestrzeń pomiędzy pojemnikiem próżniowym a zewnętrzną obudową może być wypełniona materiałem izolacyjnym (włóknem szklanym, korkiem lub filcem). Pozycja ta również obejmuje termosy o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej izolowane termicznie bez ochronnej zewnętrznej obudowy, które utrzymują temperaturę. W przypadku termosów pokrywka może być często używana jako kubek.

(2)Obudowy zewnętrzne, pokrywki i kubki z metalu, tworzyw sztucznych itp. do termosów lub pozostałych pojemników próżniowych.

Pozycja niniejsza nie obejmuje oddzielnych wkładów szklanych (pozycja 7020).

 


 


9618-Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Manekiny krawieckie.

Manekiny, czyli modele mające kształty ludzkie, służące do prawidłowego dopasowania odzieży podczas jej wytwarzania; na ogół jest to sam tułów figury ludzkiej; zazwyczaj wykonane są przez uformowanie z masy papierniczej, gipsu, tworzyw sztucznych itp., ale niektóre manekiny wykonane są z materiałów do wyplatania, takich jak: trzcina, wiklina lub sitowie; uformowane manekiny są zwykle obciągnięte tkaniną i na ogół umieszczone na stojaku, umożliwiającym regulowanie wysokości modelu względem podłoża.

(2)Pozostałe manekiny i podobne artykuły.

Modele przedstawiające ciało ludzkie lub jego części (np. głowę, tułów, nogi, ramiona lub ręce), służące do prezentowania odzieży, nakryć głowy, pończoch, rękawic itp.; są wykonywane z materiałów wymienionych powyżej, w punkcie (1); w przypadku, gdy modele te przedstawiają całą figurę ludzką, kończyny są zwykle tak skonstruowane, że możliwe jest ustawianie figur w różnych pozycjach; figury te są również używane jako modele przez artystów i rzeźbiarzy oraz przez studentów medycyny do praktycznej nauki zakładania bandaży, szyn itp.

Kategoria niniejsza nie obejmuje sylwetek lub profili figur, które pomimo że czasami są używane do prezentowania wyrobów, częściej są używane jako znaki wskazujące kierunek. Artykuły te są zwykle wykonane z drewna, tektury lub metali i są klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego są wykonane.

(3)Automatyczne manekiny i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych.

Są to ruchome modele postaci ludzi lub zwierząt, inne automatycznie działające urządzenia używane do wystawiania towarów lub do celów reklamowych; mogą one być wykonane z dowolnego materiału i są na ogół napędzane elektrycznie lub mechanicznie; pomimo że często same stanowią przedmiot zainteresowania, służą głównie do realizowania oryginalnych sposobów przyciągania uwagi do wystawy towarów lub poszczególnych wyrobów prezentowanych na wystawie sklepowej; mogą przybierać różnorodne formy stosownie do typu wyrobu lub usługi, które są przedmiotem reklamy; służą nie tylko jako atrakcyjny środek prezentacji, lecz również, w niektórych przypadkach, dzięki odpowiedniemu poruszaniu się, do przedstawiania jakości, metody działania itp. wystawianych artykułów.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Aparatów lub modeli przeznaczonych wyłącznie do celów pokazowych, objętych pozycją 9023.

(b)Lalek i zabawek (dział 95).

_______________

 


 


9619-Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału.

Pozycja ta obejmuje podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy (pieluszki) i wkładki dla niemowląt i tym podobne artykuły, włącznie z absorpcyjnymi higienicznymi wkładkami laktacyjnymi, pieluchy (pieluszki) dla dorosłych z problemem nietrzymania moczu oraz wkładki z dowolnego materiału.

Na ogół, artykuły objęte tą pozycją są jednorazowe. Wiele z tych artykułów składa się z: (a) warstwy wewnętrznej (np. włókniny), przeznaczonej do odseparowania płynu od skóry użytkownika, aby tym samym zapobiec otarciom; (b) środkowej warstwy chłonącej, gromadzącej i przechowującej płyn do momentu wyrzucenia produktu; oraz (c) warstwy zewnętrznej (np. z tworzyw sztucznych), aby zapobiec wyciekaniu płynu ze środkowej warstwy chłonącej. Artykuły objęte tą pozycją mają zwykle taki kształt, aby odpowiednio dopasowywały się do ciała człowieka. Pozycja ta obejmuje również podobne artykuły tradycyjne, wykonane jedynie z materiałów włókienniczych, które po upraniu nadają się zwykle do ponownego użytku.

Pozycja nie obejmuje produktów takich, jak jednorazowe prześcieradła chirurgiczne i wkładki chłonne do łóżek szpitalnych, stołów operacyjnych i wózków inwalidzkich lub niechłonne wkładki laktacyjne, lub inne artykuły niechłonne (ogólnie klasyfikowane zgodnie z ich składem materiałowym).

_______________


9620-Statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły.

Pozycja ta obejmuje statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły, które są używane jako podpórka do aparatów fotograficznych, kamer wideo, instrumentów precyzyjnych itp., w celu ograniczenia przypadkowych ruchów. Mogą być wysuwane i zazwyczaj są przenośne oraz mogą być wyposażone w szybkie urządzenie uwalniające lub głowicę do łatwego montażu i uwalniania aparatów lub przyrządów, które podpiera. Artykuły te mogą być wykonane z dowolnego materiału, np. drewna, aluminium, węgla lub ich połączenia.

Statyw jednonożny jest podpórką o jednej nodze, czasami nazywany „monopodem”. Statyw dwunożny jest podpórką o dwóch nogach do zapewnienia stabilności wzdłuż dwóch osi ruchu. Statyw trójnożny jest stojakiem o trzech nogach, który zapewnia znaczną stabilność urządzenia podpieranego.

Do celów tej pozycji wyrażenie „podobne artykuły” odnosi się do urządzeń z czterema lub więcej nogami, które pełnią taką samą funkcję co w statywach jednonożnych, dwunożnych i trójnożnych, do zmniejszenia przypadkowych ruchów. Uchwyty do selfi znane również jako „kije do selfi”, przeznaczone do trzymania w ręce, zamiast postawienia na ziemi, do uchwycenia autoportretów („selfi”) przez położenie smartfonu, aparatu fotograficznego, aparatu fotograficznego cyfrowego lub nagrywającej kamery wideo z regulowanym uchwytem na końcu drążka, są również objęte tą pozycją, nawet jeśli są wyposażone w przewodowego lub bezprzewodowego pilota do robienia zdjęć.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Stojaków do mikrofonów (pozycja 8518).

(b)Stojaków do trzymania instrumentów (np. bębnów lub saksofonów) (pozycja 9209).

(c)Statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów specjalnie przeznaczonych do użycia jako artykuły objęte działem 93.