UWAGI OGÓLNE

Dział niniejszy obejmuje zabawki wszelkiego rodzaju przeznaczone do zabawy dla dzieci lub dorosłych. Obejmuje również sprzęt do gier domowych lub na wolnym powietrzu, przyrządy i aparaty do uprawiania sportu, gimnastyki lub lekkoatletyki, niektóre artykuły dla wędkarstwa, łowiectwa lub strzelectwa oraz karuzele i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu.

Każda z pozycji niniejszego działu obejmuje również identyfikowalne części i akcesoria do artykułów objętych niniejszym działem, które są używane wyłącznie lub głównie z nimi i pod warunkiem że nie artykułami wyłączonymi przez uwagę 1 do niniejszego działu.

Artykuły objęte niniejszym działem mogą być w zasadzie wykonane z dowolnego materiału, oprócz naturalnych lub hodowlanych pereł, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi. Jednakże mogą one mieć mało istotne części składowe wykonane z tych materiałów.

Oprócz artykułów wyłączonych w Notach wyjaśniających, dział niniejszy nie obejmuje ponadto:

(a)Ogni sztucznych lub innych wyrobów pirotechnicznych z pozycji 3604.

(b)Opon gumowych i innych artykułów objetych pozycją 4011, 4012 lub 4013.

(c)Namiotów i wyrobów kempingowych (na ogół pozycja 6306).

(d)Pomp do cieczy (pozycja 8413), maszyn lub aparatury do filtrowania i oczyszczania cieczy lub gazów (pozycja 8421), silników elektrycznych (pozycja 8501), transformatorów elektrycznych (pozycja 8504), dysków, taśm, półprzewodnikowych urządzeń pamięci trwałej, „kart inteligentnych” i innych nośników do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagranych (pozycja 8523), aparatury do zdalnego sterowania drogą radiową (pozycja 8526) lub bezprzewodowych urządzeń na podczerwień do zdalnego sterowania (pozycja 8543).

(e)Broni oraz pozostałych artykułów objętych działem 93.

 


 


[9501]


 


[9502]

 


 


9503-Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach; wózki dla lalek; lalki; pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele redukcyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju.

Pozycja ta obejmuje:

(A)Zabawki na kółkach.

Artykuły te zazwyczaj są przeznaczone do napędzania albo pedałami, dźwigniami ręcznymi, albo innymi prostymi urządzeniami, które przenoszą siłę na koła poprzez łańcuch lub wałek, albo, jak w przypadku niektórych hulajnóg, przez bezpośredni nacisk stopy na ziemię. Inne typy zabawek na kółkach mogą być po prostu ciągnięte lub popychane przez inną osobę lub napędzane silnikiem.

Zabawki te obejmują:

(1)Dziecięce rowerki trzykołowe i podobne, ale z wyłączeniem rowerów objętych pozycją 8712.

(2)Dwu- lub trzykołowe hulajnogi przeznaczone dla dzieci do jazdy, jak również dla młodzieży i osób dorosłych, z nastawną lub nienastawną kolumną kierownicy i małymi pełnymi lub nadmuchiwanymi kołami. Czasem są wyposażone w kierownicę typu kierownicy rowerowej, hamulec ręczny lub hamulec nożny na tylne koło.

(3)Zabawki na kółkach napędzane pedałami lub ręcznie, w kształcie zwierząt.

(4)Samochody na pedały, często w postaci miniaturowych samochodów sportowych, dżipów, ciężarówek itp.

(5)Zabawki na kółkach, napędzane za pomocą ręcznych dźwigni.

(6)Pozostałe zabawki na kółkach (bez żadnego mechanicznego układu przenoszenia napędu), które przeznaczone są do ciągnięcia lub popychania, i są wystarczająco duże do wożenia dzieci.

(7)Samochody dla dzieci napędzane silnikiem.

(B)Wózki dla lalek (np. spacerówki), włączając wózki składane.

Grupa ta obejmuje wózki dla lalek, nawet składane, wyposażone w dwa lub więcej kół, takie jak spacerówki, wózki głębokie, wózki spacerowe itp. Obejmuje ona także pościel do wózków

(C)Lalki.

Grupa ta obejmuje nie tylko lalki przeznaczone dla dzieci do zabawy, ale także lalki przeznaczone do celów dekoracyjnych (np. lalki buduarowe, lalki-maskotki) lub do wykorzystania podczas przedstawień kukiełkowych lub marionetkowych, albo lalki będące karykaturami.

Lalki zazwyczaj wykonane są z gumy, tworzyw sztucznych, materiałów włókienniczych, wosku, ceramiki, drewna, tektury, papier maché lub z kombinacji tych materiałów. Mogą mieć ruchome części lub zawierać mechanizmy, które pozwalają wykonywać ruchy kończyn, głowy lub oczu, jak również odtwarzać ludzki głos itp. Mogą być także ubrane.

Części i akcesoria lalek objęte tą pozycją obejmują: głowy, korpusy, kończyny, oczy (inne niż te niezamontowane, ze szkła, objęte pozycją 7018), mechanizmy do poruszania oczami, wytwarzające głos lub inne mechanizmy, peruki, ubranka, buty i kapelusze dla lalek.

(D)Pozostałe zabawki.

Grupa ta obejmuje zabawki przeznaczone zasadniczo do zabawy dla ludzi (dzieci lub dorosłych). Jednakże zabawki, które ze względu na swoją budowę, kształt lub zasadniczy materiał są możliwe do zidentyfikowania jako zabawki wyłącznie przeznaczone dla zwierząt, np. zwierząt domowych, nie klasyfikuje się do tej pozycji, ale są klasyfikowane do swojej własnej, właściwej pozycji. Ta grupa obejmuje:

Wszystkie zabawki niewłączone do punktów od (A) do (C). Wiele zabawek ma napęd mechaniczny lub elektryczny.

Obejmują one:

(i)Zabawki przypominające zwierzęta lub stwory niebędące ludźmi, nawet jeśli posiadają dominujące cechy fizyczne ludzi (np. anioły, roboty, diabły, potwory), włączając zabawki wykorzystywane w przedstawieniach kukiełkowych.

(ii)Pistolety zabawki i broń palna.

(iii)Zabawki konstrukcyjne (zestawy do składania, klocki do budowania itp.).

(iv)Zabawki pojazdy (inne niż te objęte grupą A), pociągi (nawet elektryczne), samoloty, łodzie itp. oraz ich akcesoria (np. tory kolejowe, urządzenia sygnalizacyjne).

(v)Zabawki przeznaczone dla dzieci do jazdy, lecz niezamontowane na kółkach, np. konie na biegunach.

(vi)Zabawkowe silniki nieelektryczne, silniki parowe itp.

(vii)Balony zabawki i latawce do zabawy.

(viii)Cynowe żołnierzyki i tym podobne oraz uzbrojenie będące zabawkami.

(ix)Zabawkowy sprzęt sportowy, nawet w zestawach (np. zestawy do golfa, tenisa, łucznictwa, do gry w bilard, kije basebolowe, kije do krykieta, kije do hokeja).

(x)Narzędzia i przybory zabawkowe; taczki dla dzieci.

(xi)Zabawkowe kinematografy, latarnie magiczne itp.; zabawkowe okulary.

(xii)Zabawkowe instrumenty muzyczne (pianina, trąbki, bębenki, gramofony, organki ustne, akordeony, ksylofony, pozytywki itp.).

(xiii)Domki i mebelki dla lalek, włącznie z pościelą.

(xiv)Zastawy do herbaty i kawy dla lalek; zabawkowe sklepy i podobne, zestawy wiejskiego podwórza itp.

(xv)Zabawkowe liczydła (abak).

(xvi)Zabawkowe maszyny do szycia.

(xvii)Zabawkowe zegary i zegarki.

(xviii)Zabawki edukacyjne (np. zestawy chemiczne, drukarskie, do szycia i dziania).

(xix)Obręcze, skakanki (inne niż te objęte pozycją 9506), szpule i kije do diabolo, bąki wirujące i buczące, piłki (inne niż piłki objęte pozycją 9504 lub 95.06)

(xx)Książki lub arkusze składające się zasadniczo z obrazków, zabawek lub modeli, do wycięcia i składania; także książki zawierające „stojące” lub ruchome postacie, pod warunkiem że mają zasadniczy charakter zabawek (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 4903).

(xxi)Gra w kulki (np. żyłkowane szklane kulki w dowolnej postaci lub szklane kule dowolnego rodzaju pakowane w opakowania do zabawy dla dzieci).

(xxii)Zabawkowe skarbonki, grzechotki dziecięce, pajacyki wyskakujące z pudełek; zabawkowe teatry, z postaciami lub bez itp.

(xxiii)Namioty używane przez dzieci do zabawy w pomieszczeniu lub na otwartym powietrzu.

Niektóre z powyższych artykułów (zabawkowa broń, narzędzia, zestawy ogrodowe, cynowe żołnierzyki itp.) często są pakowane w zestawy.

Niektóre zabawki (np. elektryczne żelazka, maszyny do szycia, instrumenty muzyczne itp.) mogą być w ograniczonym zakresie „użytkowe”; ale na ogół mogą być łatwo odróżnialne od prawdziwych maszyn do szycia itp. ze względu na ich rozmiar i ograniczone możliwości w stosunku do prawdziwej maszyny itp.

(E)Modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne.

Obejmuje modele w rodzaju głównie wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, na przykład modele ruchome lub zmniejszone modele łodzi, samolotów, pociągów, pojazdów itp. oraz zestawy materiałów i części do wykonywania takich modeli, inne niż zestawy posiadające charakter gier konkursowych objętych pozycją 9504 (np. zestawy zawierające napędzane samochodziki wyścigowe z torami wyścigowymi).

Grupa ta obejmuje także reprodukcje artykułów, rzeczywistych rozmiarów lub powiększone, pod warunkiem że są one do celów rekreacyjnych.

(F)Układanki dowolnego rodzaju.

o

o    o

Zbiory artykułów, pojedynczych przedmiotów, które gdy prezentowane oddzielnie, byłyby klasyfikowane do innych pozycji nomenklatury, jeśli są pakowane w postaci wyraźnie wskazującej ich wykorzystanie jako zabawki (np. zabawki edukacyjne, takie jak zestawy chemiczne, zestawy do szycia itp.), są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

Pozycja ta obejmuje również, jak postanowiono w uwadze 4. do niniejszego działu, z uwzględnieniem uwagi 1. do niniejszego działu, artykuły objęte tą pozycją, połączone z jednym lub więcej artykułami, które byłyby zaklasyfikowane do innych pozycji, gdyby były przedstawiane oddzielnie, pod warunkiem że:

(a)połączone artykuły pakowane są razem do sprzedaży detalicznej, ale połączenie nie może być uważane jako zestaw zgodnie z warunkami Ogólnej reguły interpretacyjnej 3(b); oraz

(b)połączenie to ma zasadniczy charakter zabawek. Takie połączenia zazwyczaj składają się z artykułu objętego niniejszą pozycją oraz jednego lub więcej artykułów o mniejszym znaczeniu (np. małe artykuły promocyjne lub niewielkie ilości słodyczy).

*

*     *

CZĘŚCI I AKCESORIA

Pozycja ta także obejmuje możliwe do zidentyfikowania części i akcesoria artykułów objętych niniejszą pozycją, które nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z nimi oraz, pod warunkiem że nie są to artykuły wyłączone uwagą 1. do niniejszego działu. Takie części i akcesoria obejmują:

(1)Mechanizmy pozytywek, które ze względu na ich kształt, materiał składowy i prostą konstrukcję nie mogą być wykorzystane w pozytywkach objętych pozycją 9208.

(2)Miniaturowe spalinowe silniki tłokowe i pozostałe silniki (inne niż silniki elektryczne objęte pozycją 8501), na przykład do modeli samolotów, statków, które charakteryzują się, między innymi, małą pojemnością skokową cylindra i mocą nominalną, niewielką masą i rozmiarem.

Pozycja ta wyłącza także:

(a)Farby przeznaczone do używania przez dzieci (pozycja 3213).

(b)Pasty modelarskie przeznaczone dla dzieci do zabawy (pozycja 3407).

(c)Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania, objęte pozycją 4903.

(d)Kalkomanię (pozycja 4908).

(e)Dzwonki (włączając dzwonki do rowerków trzykołowych lub innych zabawek na kółkach), gongi lub podobne, objęte pozycją 8306.

(f)Pozytywki, które posiadają przytwierdzoną figurkę lalki (pozycja 9208).

(g)Karty do gier (pozycja 9504).

(h)Papierowe kapelusze, „wydmuchiwanki”, maski, sztuczne nosy i podobne (pozycja 9505).

(ij)Kredki i pastele do używania przez dzieci, objęte pozycją 9609.

(k)Tabliczki i tablice do pisania objęte pozycją 9610.

(l)Manekiny i automaty, w rodzaju stosowanych do dekorowania wystaw sklepowych (pozycja 9618).

(m)Skaczące piłeczki z jednym lub więcej uchwytami przeznaczone do ćwiczeń fizycznych.

 


 


9504-Konsole i urządzenia do gier wideo, sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, włączając bilardy elektryczne, stoły bilardowe, specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposażenie automatycznych kręgielni (+).

9504 20-Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard

9504 30-Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni

9504 40-Karty do gry

9504 50-Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30

9504 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Stoły bilardowe różnych rodzajów (z nogami lub bez) i ich wyposażenie (np. kije bilardowe, stojaki na kije bilardowe, kule, kredy bilardowe lub znaczniki); pozycja niniejsza nie obejmuje jednak liczników mechanicznych (typu rolkowego i podobnych) (pozycja 9029), przyrządów pomiarowych, które wykorzystują mechanizm zegarowy w celu wskazania czasu w trakcie gry lub kwoty do wypłaty wynikającej z tego czasu (pozycja 9106), oraz wieszaków na kije bilardowe (klasyfikowanych do pozycji 9403 lub zgodnie z materiałem, z którego są wykonane).

(2)Konsole i urządzenia do gier wideo jak zdefiniowano w uwadze 1 do podpozji do tego działu.

Konsole i maszyny gier wideo, których cechy charakterystyczne i główna funkcja są takie, że są one przeznaczone do celów rozrywkowych (granie w gry), pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet gdy spełniają one warunki uwagi 5 (A) do działu 84. dotyczącej maszyn do automatycznego przetwarzania danych.

Pozycja niniejsza obejmuje także części i akcesoria konsoli i maszyn gier wideo (na przykład pudełka, kasety z grami, sterowniki gier, kierownice), pod warunkiem że spełniają one warunki uwagi 3. do niniejszego działu.

Jednakże pozycja ta wyłącza:

(a)Opcjonalne urządzenia peryferyjne (klawiatury, myszki, dyski zewnętrzne itp.), które spełniają warunki uwagi 5 (C) do działu 84. (sekcja XVI).

(b)Dyski optyczne z nagranym oprogramowaniem gier i stosowane wyłącznie z maszyną do gier objętą niniejszą pozycją (pozycja 8523).

(3)Stoły typu meblowego specjalnie skonstruowane do gier (np. stoły z blatami w postaci szachownicy).

(4)Specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach lub salonach (np. ruletki lub miniaturowe wyścigi konne); zgarniacze krupierskie itp.

(5)Gry stołowe w piłkę nożną lub podobne gry.

(6)Maszyny uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innym środkiem płatniczym, w rodzaju stosowanych w salonach gier, kawiarniach, wesołych miasteczkach itp. do gier zręcznościowych lub losowych (np. maszyny do ćwiczenia strzelania, automaty do gry we flippera różnych typów).

(7)Wyposażenie automatycznych kręgielni, nawet z silnikami i urządzeniami elektromechanicznymi.

W tej pozycji wyrażenie „wyposażenie automatycznych kręgielni” odnosi się nie tylko do wyposażenia, w którym kręgle są układane w kształcie trójkąta, lecz również do innych typów (np. takich, w których kręgle są układane w kształcie kwadratu).

(8)Sprzęt do gry w kręgle i pokojowego krykieta.

(9)Zestawy zawierające samochody wyścigowe prowadzone po ograniczonym torze, mające charakter gier ze współzawodnictwem.

(10)Tarcze do gry polegającej na rzucaniu strzałkami do celu i strzałki do tej gry.

(11)Karty do gry wszystkich rodzajów (brydż, tarot, „leksykon” itp.).

(12)Plansze i pionki (figury szachowe, pionki itp.) do gier w szachy, warcaby, domino, mah-jong, halma, ludo, węże i drabinki itp.

(13)Niektóre pozostałe akcesoria wspólne dla pewnej liczby gier objętych niniejszą pozycją, na przykład kości do gry, pudełka na kości do gry, żetony, komplet kolorowych wskaźników, specjalnie zaprojektowane sukna do gier (np. do ruletki).

Pozycja niniejsza nie obejmuje również:

(a)Losów loteryjnych, „kart zdrapek”, losów na loterie fantowe oraz losów na tombolę (zazwyczaj pozycja 4911).

(b)Stołów do kart objętych działem 94.

(c)Siedzeń, które zawierają system dźwięku i nadają się do stosowania z konsolami gier wideo i urządzeniami wideo, odbiornikami telewizyjnymi lub satelitarnymi, jak również odtwarzaczami DVD, muzyki na CD, MP3 lub kaset wideo (pozycja 9401).

(d)Układanek (pozycja 9503).

o

oo

Uwaga do podpozycji

Podpozycja 9504 50

Niniejsza podpozycja nie obejmuje konsoli lub urządzeń do gier wideo uruchamianych monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub wszelkimi innym środkami płatniczymi; klasyfikowane są one do podpozycji 9504 30.

 


 


9505-Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów.

9505 10-Artykuły bożonarodzeniowe

9505 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, które ze względu na ich przeznaczenie są zazwyczaj wykonane z materiałów nietrwałych. Obejmują one:

(1)Świąteczne dekoracje używane do dekorowania sal, stołów itp. (takie jak girlandy, lampiony itp.); artykuły dekoracyjne na choinki (lameta, kolorowe bombki, zwierzęta i inne figurki itp.); dekoracje ciast, które są tradycyjnie związane z poszczególnymi świętami (np. zwierzęta, flagi).

(2)Artykuły tradycyjnie używane w Święta Bożego Narodzenia, np. sztuczne choinki, szopki bożonarodzeniowe, postacie związane z Bożym Narodzeniem oraz zwierzęta, anioły, strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką, skarpety bożonarodzeniowe, imitacje polan palonych w kominku na Boże Narodzenie, Święte Mikołaje.

(3)Artykuły maskaradowe, np. maski, sztuczne uszy i nosy, peruki, sztuczne brody i wąsy (niebędące artykułami codziennego użytku - pozycja 6704) oraz kapelusze papierowe. Jednakże pozycja niniejsza nie obejmuje kostiumów maskaradowych z materiałów włókienniczych, objętych działem 61. lub 62.

(4)Rzucane kulki z papieru lub bawełniano-wełniane, papierowe serpentyny (taśmy karnawałowe), tekturowe trąbki, „wydmuchiwane trąbki”, konfetti, parasolki karnawałowe itp.

Pozycja niniejsza nie obejmuje posążków, posągów i tym podobnych, w rodzaju stosowanych do ozdabiania miejsc kultu religijnego.

Pozycja ta również wyłącza artykuły, które zawierają wzór świąteczny, dekorację, symbole lub motywy i posiadają funkcję użytkową, np. zastawa stołowa, naczynia kuchenne, artykuły toaletowe, dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe, odzież, bieliznę pościelową, bieliznę stołową, bieliznę do celów toaletowych, kuchennych.

(B)Artykuły do sztuk magicznych i żartów, np. talie kart, stoły, zasłony i pojemniki, specjalnie przeznaczone do przedstawiania sztuczek magicznych; artykuły do żartów, takie jak proszek wywołujący kichanie, miłe niespodzianki, guziki tryskające wodą i „japońskie kwiaty”.

Pozycja niniejsza nie obejmuje również:

(a)Choinek naturalnych (dział 6).

(b)Świec (pozycja 3406).

(c)Opakowań z tworzyw sztucznych lub papieru, używanych podczas świąt (klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane, na przykład dział 39 lub 48).

(d)Stojaków pod choinki (klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane).

(e)Tekstylnych flag lub chorągiewek, objętych pozycją 6307.

(f)Elektrycznych girland wszelkich rodzajów (pozycja 9405).

 


 


9506-Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozostałych sportów (włączając tenis stołowy) lub do gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki.

-Narty śniegowe i ich osprzęt:

9506 11- -Narty

9506 12- -Wiązania do nart

9506 19- -Pozostałe

-Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz inny sprzęt do sportów wodnych:

9506 21- -Deski windsurfingowe

9506 29- -Pozostałe

-Kije golfowe i pozostały sprzęt golfowy:

9506 31- -Kompletne kije golfowe

9506 32- -Piłki

9506 39- -Pozostałe

9506 40-Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego

-Rakiety do tenisa ziemnego, badmintonowe lub podobne, nawet z naciągiem:

9506 51- -Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem

9506 59- -Pozostałe

-Piłki, inne niż piłki golfowe i piłki do tenisa stołowego:

9506 61- -Piłki do tenisa ziemnego

9506 62- -Nadmuchiwane

9506 69- -Pozostałe

9506 70-Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami

-Pozostałe:

9506 91- -Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych

9506 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych lub lekkoatletycznych, np.:

Poprzeczki i obręcze trapezów; poprzeczki poziome i równoległe; równoważnie, kozły gimnastyczne; konie z łękami; trampoliny; sznury wspinaczkowe i drabinki sznurowe; drabinki ścienne; maczugi gimnastyczne; hantle i sztangi; piłki lekarskie; skaczące piłki z jednym lub więcej uchwytami przeznaczone do ćwiczeń fizycznych; przyrządy wioślarskie, kolarskie i inne przyrządy do ćwiczeń; ekspandery; przedmioty do ściskania w ręku; bloki startowe; płotki; przeszkody i kryteria do skoków; tyczki do skoków; materace do zeskoczni; oszczepy, dyski, młoty i kule do pchania; gruszki bokserskie i worki treningowe (worki do boksowania); ringi bokserskie lub do wrestlingu; szturmowe ścianki wspinaczkowe; skakanki przeznaczonych do zajęć sportowych i zajęć fitness.

(B)Sprzęt do uprawiania innych sportów i gier na wolnym powietrzu (inny niż zabawki prezentowane w zestawach lub oddzielnie, objęty pozycją 9503), np.:

(1)Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski (np. wiązania, hamulce narciarskie, tyczki narciarskie).

(2)Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe i inny sprzęt do sportów wodnych, taki jak pomosty (platformy) dla nurków, zjeżdżalnie, płetwy dla nurków i maski do oddychania, w rodzaju stosowanych bez butli z tlenem lub ze sprężonym powietrzem oraz proste rurki do oddychania pod wodą dla pływaków lub nurków.

(3)Kije golfowe i pozostały sprzęt golfowy, taki jak piłki golfowe, przyrządy golfowe.

(4)Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego (ping-pong), takie jak stoły (z nogami lub bez), rakietki (rakietki do tenisa stołowego), piłki i siatki.

(5)Rakiety do tenisa ziemnego, badmintonowe lub podobne (np. rakiety do gry w piłkę odbijaną od muru), nawet z naciągiem.

(6)Piłki, inne niż golfowe i do tenisa stołowego, takie jak piłki do tenisa ziemnego, piłki nożnej, rugby i podobne (włączając dętki i pokrowce na te piłki); do piłki wodnej, koszykówki i podobne rodzaje piłek z wentylem; piłki do krykieta.

(7)Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami.

(8)Laski i kiije hokejowe, do krykieta, lacrosse itp.; do gry chistera (jai alai scoops); krążki do hokeja na lodzie; kamienie do curlingu.

(9)Siatki do różnych gier (tenisa, badmintona, siatkówki, piłki nożnej, koszykówki itp.).

(10)Sprzęt szermierczy: florety, szable i rapiery oraz ich części (np. klingi, osłony, rękojeści i bezpieczniki lub regulatory) itp.

(11)Sprzęt łuczniczy, taki jak łuki, strzały i tarcze.

(12)Sprzęt, w rodzaju stosowanego na placach zabaw dziecięcych (np. huśtawki, zjeżdżalnie, kołobiegi).

(13)Sprzęt ochronny do uprawiania sportów lub gier, np. maski i napierśniki szermiercze, ochraniacze na łokcie i kolana, ochraniacze do krykieta, nagolenniki, spodnie do gry w hokeja na lodzie z wbudowanymi osłonami i ochraniaczami.

(14)Pozostałe artykuły i sprzęt, takie jak sprzęt do tenisa ziemnego, pierścienie lub kule do rzucania; deskorolki; ramki do rakiet; drewniane młotki do polo lub krykieta; bumerangi; czekany; rzutki strzelnicze i wyrzutnie rzutek; bobsleje, saneczki do jazdy w pozycji leżącej i podobne pojazdy bezsilnikowe przeznaczone do ślizgania się na śniegu lub lodzie.

(C)Baseny kąpielowe i wioślarskie.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Naciągów rakiet do tenisa ziemnego i pozostałych rakiet (dział 39, pozycja 4206 lub sekcja XI).

(b)Toreb sportowych i pozostałych pojemników objętych pozycją 4202, 4303 lub 4304.

(c)Rękawic, rękawiczek i mitenek sportowych (na ogół pozycja 4203).

(d)Siatek ogrodzeniowych i siatek do gry w piłkę nożną, w tenisa itp. (na ogół pozycja 5608).

(e)Sportowe ubrania z materiałów włókienniczych, objęte działem 61. lub 62., nawet incydentalnie zawierające elementy ochronne, takie jak ochraniacze lub wyściółki w okolicach łokci, kolan lub pachwiny (np. ubranie do szermierki lub koszulki bramkarzy).

(f)Żagli do łodzi, do desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, objętych pozycją 6306.

(g)Obuwia sportowego (innego niż buty z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami) objętego działem 64. i sportowych nakryć głowy objetych działem 65.

(h)Lasek, biczy, szpicrut itp. (pozycja 6602) oraz ich części (pozycja 6603).

(ij)Łodzi sportowych (takich jak kajaki, szalupy) i pojazdów sportowych (innych niż bobsleje, tobogany itp.) objętych sekcją XVII.

(k)Okularów dla płetwonurków i innych gogli (pozycja 9004).

(l)Aparatów elektromedycznych oraz innych narzędzi i urządzeń objętych pozycją 9018.

(m)Sprzętu do mechanoterapii (pozycja 9019).

(n)Respiratorów wyposażonych w butle tlenowe lub butle ze sprężonym powietrzem (pozycja 9020).

(o)Artykułów w celu uprawiania sportów objętych działem 91.

(p)Wyposażenia kręgielni wszelkich rodzajów (włącznie z wyposażeniem kręgielni automatycznych) i innego wyposażenia do gier towarzyskich, stołowych lub gier w wesołych miasteczkach (pozycja 9504).


9507-Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarski; podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705) oraz podobne przybory łowieckie lub strzeleckie.

9507 10-Wędziska

9507 20-Haczyki na ryby, nawet z przyponem

9507 30-Kołowrotki wędkarskie

9507 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Haczyki na ryby wszelkich rodzajów (np. z pojedynczymi lub wieloma wąsami) i rozmiaru. Są one zwykle wykonane ze stali, ale mogą być pokrywane brązem, cynowane, posrebrzane lub pozłacane.

(2)Podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki, które składają się zwykle z siatki w kształcie worka, wykonanej z przędzy włókienniczej lub sznurka, zamocowanej na drucianym stelażu i przymocowanej do rękojeści.

(3)Sprzęt wędkarski. Wędziska mogą być różnych rozmiarów i mogą być wykonane z różnych materiałów (bambus, drewno, metal, włókno szklane, tworzywa sztuczne itp.); mogą być zbudowane z jednego elementu lub być łączone. Przybory wędkarskie obejmują takie pozycje jak kołowrotki i oprawy kołowrotków; sztuczne przynęty (np. imitacje ryb, much, owadów lub robaków) i haczyki wyposażone w takie przynęty; przynęty do spiningów; zmontowane żyłki i mechanizmy do zarzucania; pływaki wędkarskie (korkowe, szklane, z piór itp.), w tym pływaki świecące; obsady do nawijania żyłek; automatyczne mechanizmy czujnikowe; zmontowane przelotki wędkarskie (inne niż przelotki zmontowane wykonane ze szlachetnych lub półszlachetnych kamieni); obciążniki oraz dzwonki do wędek, o ile zostały zamocowane lub przymocowane do zewnętrznych zacisków, zapięć lub innych urządzeń.

(4)Niektóre przybory łowieckie, takie jak ptaki-wabiki (ale bez wabików wydających dźwięki wszelkich rodzajów (pozycja 9208) lub ptaków wypchanych objętych pozycją 9705) i lustra do polowania na skowronki.

Pozycja niniejsza nie obejmuje również:

(a)Piór do wyrobu sztucznych much (pozycja 0505 lub 6701).

(b)Przędzy, przędz jednowłóknowych (monofilamentów), sznurów, jelit naturalnych lub imitacji, pociętych do długości, ale nieprzerobionych na linki do wędek (dział 39, pozycja 4206 lub sekcja XI).

(c)Toreb sportowych i pozostałych pojemników (np. pokrowców na wędki i toreb myśliwskich) objętych pozycją 4202, 4303 lub 4304.

(d)Niezamontowanych przelotek (klasyfikowanych do właściwych dla nich pozycjach).

(e)Potrzasków, pułapek itp. (klasyfikowanych według materiału, z którego są wykonane).

(f)Dzwonków nieelektrycznych z metali nieszlachetnych do sprzętu wędkarskiego, niezamocowanych lub nieprzymocowanych do zewnętrznych zacisków, zapięć lub innych urządzeń (pozycja 8306).

(g)Rzutków strzelniczych (pozycja 9506).

 


 


9508-Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry.

9508 10-Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie

9508 90-Pozostałe

Urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu, wędrowne cyrki, menażerie oraz teatry wędrowne objęte są niniejszą pozycją, pod warunkiem że zawierają one wszystkie podstawowe podzespoły niezbędne do ich normalnego funkcjonowania. Pozycja niniejsza obejmuje również artykuły stanowiące wyposażenie pomocnicze, pod warunkiem że występują one jako składniki tych różnorodnych urządzeń rozrywkowych, jednakże gdy występują oddzielnie, to artykuły te (np. namioty, zwierzęta, instrumenty muzyczne, urządzenia napędowe, silniki, oprawy oświetleniowe, meble do siedzenia, broń i amunicja) powinny być klasyfikowane do innych pozycji nomenklatury.

Z zastrzeżeniem uwagi 1. do niniejszego działu artykuły, które są identyfikowalne jako przeznaczone wyłącznie lub głównie do użycia jako części i akcesoria urządzeń rozrywkowych (np. łodzie do huśtania i zjeżdżalnie wodne), są klasyfikowane do niniejszej pozycji, gdy występują oddzielnie.

Urządzenia rozrywkowe z niniejszej pozycji obejmują:

(1)Karuzele wszelkiego rodzaju.

(2)Autodromy do autoskuterów.

(3)Zjeżdżalnie wodne.

(4)Tory i prowadnice sceniczne.

(5)Łodzie do huśtania.

(6)Strzelnice i gry polegające na rzucaniu do celu.

(7)Labirynty.

(8)Gabinety strachu.

(9)Loterie (np. koła fortuny).

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Straganów wędrownych do sprzedaży towarów (cukierniczych i pozostałych produktów itd.), do wystaw reklamowych lub edukacyjnych, lub podobnych.

(b)Ciągników i innych pojazdów transportowych, włączając przyczepy, innych niż przeznaczone specjalnie do nich i będących częściami składowymi urządzeń rozrywkowych na wolnym powietrzu.

(c)Automatów do gier uruchamianych przez wrzucenie monety, banknotów (papierowe banknoty), żetonu lub podobnych artykułów (pozycja 9504).

(d)Towarów przeznaczonych na nagrody.

___________