UWAGI OGÓLNE

Z zastrzeżeniem wyjątków wyszczególnionych w Notach wyjaśniających do działu, niniejszy dział obejmuje:

(1)Wszelkie meble i ich części (pozycje od 9401 do 9403).

(2)Stelaże pod materace, materace i inne artykuły pościelowe lub podobne wyroby, wyposażone w sprężyny, wypchane, wyściełane lub wypełnione jakimkolwiek materiałem, albo wykonane z gumy komórkowej lub z tworzyw sztucznych, nawet pokryte (pozycja 9404).

(3)Lampy, oprawy lamp oświetleniowych i ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z jakiegokolwiek materiału (z wyłączeniem materiałów opisanych w uwadze 1. do działu 71.), ponadto reklamy świetlne, tablice podświetlane itp. znaki wyposażone w stałe źródło światła i ich części, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone (pozycja 9405).

(4)Budynki prefabrykowane (pozycja 9406).

W niniejszym dziale słowo „meble” oznacza:

(A)Jakiekolwiek artykuły „przemieszczalne” (nieobjęte bardziej szczegółową pozycją nomenklatury), które charakteryzują się tym, że są przystosowane do umieszczania na podłodze lub podłożu i są głównie przeznaczone do wyposażenia prywatnych mieszkań, hoteli, teatrów, kin, biur, kościołów, szkół, kawiarni, restauracji, laboratoriów, szpitali, gabinetów dentystycznych itp. lub statków, samolotów, wagonów kolejowych, pojazdów silnikowych, turystycznych przyczep mieszkalnych lub podobnych środków transportowych. (Należy zauważyć, że dla celów niniejszego działu za artykuły „przemieszczalne” uważane są meble, nawet gdy są przeznaczone do przymocowania do podłogi, np. krzesła na statkach). Podobne artykuły (meble do siedzenia, krzesła itp.) do użytku w ogrodach, na placach, promenadach itp. są również objęte tą kategorią przedmiotów.

(B)Następujące przedmioty:

(i)Kredensy, biblioteczki, pozostałe meble półkowe (włącznie z pojedynczymi półkami przedstawianymi ze wspornikami do mocowania ich do ściany) i zestawy meblowe przystosowane do zawieszenia lub przymocowania do muru, lub do postawienia jedno na drugim lub jedno obok drugiego, wykorzystywane do przechowywania różnych przedmiotów lub artykułów (książek, porcelany, naczyń kuchennych, wyrobów szklanych, bielizny, lekarstw, artykułów toaletowych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, ozdób itp.) oraz oddzielnie występujące elementy zestawów meblowych.

(ii)Meble do siedzenia lub spania przystosowane do powieszenia lub przymocowania na ścianie.

Z wyjątkiem wyrobów określonych w podpunkcie (B) powyżej, określenie „meble” nie odnosi się do artykułów używanych jako meble, lecz przystosowanych do umieszczenia na innym meblu lub półce lub do wieszania na ścianie lub na suficie.

Dlatego dział niniejszy nie obejmuje innych przedmiotów ściennych, takich jak: wieszaki na okrycia, na czapki itp., wieszaki na klucze, kołki do wieszania szczotek do ubrań, wieszaki na gazety, ani też wyposażenia, takiego jak osłony na kaloryfery. Ponadto dział niniejszy nie obejmuje następujących typów wyrobów nieprzystosowanych do umieszczenia na podłodze takich jak: małe artykuły stolarki meblowej i małe wyroby meblowe z drewna (pozycja 4420) i wyposażenie biurowe (np. pudełka segregacyjne, pojemniki na dokumenty) z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych (pozycje 3926 i 8304).

Jednakże wyposażenie wbudowane (kredensy, osłony na kaloryfery itp.) lub przystosowane do wbudowania, występujące jednocześnie w budynkach prefabrykowanych objętych pozycją 9406 i tworzące ich integralną część, są klasyfikowane do tej pozycji.

Pozycje od 9401 do 9403 obejmują artykuły meblowe z dowolnego materiału (drewno, łozina, bambus, trzcina, tworzywa sztuczne, metale nieszlachetne, szkło, skóra wyprawiona, kamień, ceramika itp.). Takie meble pozostają w niniejszych pozycjach, nawet wyściełane, lub pokryte, z powierzchniami wykończonymi lub niewykończonymi, rzeźbione, inkrustowane, malowane ozdobnie, wyposażone w lustra lub inne szkło, lub na kółkach itp.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że meble są wyłączone z niniejszej pozycji, jeśli zawierają więcej niż pomijalne elementy (np. monogramy, taśmy, okucia itp.) z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (dział 71).

Artykuły meblowe występujące w postaci zdemontowanej lub niezmontowanej należy traktować jako artykuły meblowe zmontowane, pod warunkiem że występują razem. Odnosi się to do mebli, nawet zawierających osprzęt lub inne części, ze szkła, marmuru lub innych materiałów (np. drewniane stoły ze szklanymi blatami, drewniane szafy na ubrania z lustrami, pomocniki z marmurowymi blatami).

CZĘŚCI

Niniejszy dział obejmuje tylko części wyrobów, nawet w stanie surowym, objętych pozycjami od 9401 do 9403 i 9405, jeśli są identyfikowalne poprzez ich kształt lub inne szczególne cechy jako części przeznaczone wyłącznie lub głównie do artykułów objętych wyżej wymienionymi pozycjami. Są one klasyfikowane w niniejszym dziale, jeśli nie są gdzie indziej bardziej szczegółowo ujęte.

Części budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406, występujące oddzielnie, są we wszystkich przypadkach klasyfikowane we właściwych dla nich pozycjach.

Poza wyłączeniami opisanymi odrębnie w Notach wyjaśniających poniżej, niniejszy dział wyłącza również:

(a)Wałki dekoracyjne i profile, objęte pozycją 4409.

(b)Elementy z płyt wiórowych ponacinane, pokryte okładziną z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, przeznaczone do przycinania i składania wzdłuż tych nacięć w kształcie litery „U” tak, aby uformować części meblowe (np. ścianki szuflady) (pozycja 4410).

(c)Płyty ze szkła (włączając lustra), z marmuru lub z innego kamienia, lub z dowolnego innego materiału, wymienionego w dział 68 lub 69, nawet przycięte do kształtu, jeśli nie są połączone z innymi częściami, które jednoznacznie identyfikują je jako części meblowe (np. lustra drzwi do szaf na ubrania).

(d)Sprężyny, zamki i inne części powszechnego użytku, jakie określono w uwadze 2. do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) i podobne towary z tworzyw sztucznych (dział 39).

(e)Meble zabawki i lampy zabawki lub oprawy oświetleniowe (pozycja 9503).

(f)Artykuły kolekcjonerskie i antyki (dział 97).

 


 


9401-Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zamieniane w łóżka, oraz ich części.

9401 10-Siedzenia w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

9401 20-Siedzenia w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych

9401 30-Siedzenia obrotowe z regulacją wysokości

9401 40-Siedzenia, inne niż siedzenia ogrodowe lub wyposażenie kempingowe, zamieniane w łóżka

-Siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów:

9401 52- -Z bambusa

9401 53- -Z rattanu

9401 59- -Pozostałe

-Pozostałe siedzenia, z drewnianą ramą:

9401 61- -Tapicerowane

9401 69- -Pozostałe

-Pozostałe siedzenia, z metalową ramą:

9401 71- -Tapicerowane

9401 79- -Pozostałe

9401 80-Pozostałe siedzenia

9401 90-Części

Oprócz wyjątków podanych poniżej, niniejsza pozycja obejmuje wszystkie meble do siedzenia (włącznie z tymi do pojazdów, pod warunkiem że spełniają one warunki określone w uwadze 2. do niniejszego działu), na przykład:

Kanapy, fotele, krzesła składane, leżaki, wysokie krzesła dla dzieci lub meble do siedzenia dla dzieci przeznaczone do powieszenia na innym meblu do siedzenia (włączając fotele samochodowe), głębokie fotele, ławy, tapczany (włącznie z ogrzewanymi elektrycznie), kozetki, sofy, otomany i inne podobne, taborety (takie jak do gry na fortepianie, kreślarskie, do pisania na maszynie lub drabinki rozkładane), siedzenia, które zawierają system dźwięku i nadają się do stosowania z konsolami gier wideo i urządzeniami wideo, odbiornikami telewizyjnymi lub satelitarnymi, jak również odtwarzaczami DVD, muzyki na CD, MP3 lub kaset wideo.

Siedzenia objęte tą pozycją mogą zawierać uzupełniające komponenty nie do siedzenia, na przykład zabawki, funkcję wibracyjną, odtwarzacze muzyki lub dźwięku, jak również oprawy oświetleniowe.

Fotele, tapczany, kozetki itp. pozostają w niniejszej pozycji, nawet jeśli są przekształcane w miejsca do spania.

Jednakże pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Stopni schodów (zwykle pozycje 4421 i 7326).

(b)Lasek z siodełkiem (pozycja 6602).

(c)Artykułów objętych pozycją 8714 (np. siodeł).

(d)Foteli obrotowych z regulowaną prędkością do testów na refleks (pozycja 9019).

(e)Krzeseł i siedzeń objętych pozycją 9402.

(f)Stołków i podnóżków (nawet bujanych) przeznaczonych do oparcia stóp, chodzików dla dzieci i wyściełanych oraz podobnych skrzyń mających dodatkowe zastosowanie jako siedzenia (pozycja 9403).

CZĘŚCI

Pozycja obejmuje również rozpoznawalne części krzeseł lub innych siedzisk, takie jak oparcia, siedzenia i podłokietniki (tapicerowane lub nietapicerowane słomą lub trzciną, wypełnione lub na sprężynach), pokrowce siedzenia lub oparcia do stałego zamocowania do siedzenia oraz sprężyny spiralne montowane do tapicerki siedzenia.

Oddzielnie występujące poduszki i materace, wyposażone w sprężyny, wypchane albo zawierające jakikolwiek materiał lub wykonane z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego, nawet pokryte, są wyłączone (pozycja 9404), nawet jeśli są one specjalistycznymi częściami do mebli tapicerskich (np. kozetek, tapczanów, sof). Jeżeli te artykuły zostaną połączone z innymi częściami mebli do siedzenia, to klasyfikowane są w niniejszej pozycji. Pozostają one również w niniejszej pozycji, gdy występują z meblami do siedzenia, których część stanowią.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 9401 61 i 9401 71

„Tapicerowane meble do siedzenia” to meble mające miękką warstwę z materiału, takiego jak: watolina, pakuły, sierść zwierzęca, gąbka gumowa lub tworzywo sztuczne, ukształtowaną (nawet przymocowaną) do siedzenia i pokrytą materiałem, takim jak tkanina, skóra wyprawiona lub arkusz z tworzyw sztucznych. Jako tapicerowane meble do siedzenia klasyfikowane są również takie meble do siedzenia, których materiały tapicerskie nie są pokryte lub mają tylko pokrycie z białego materiału, który jest sam przeznaczony do przykrycia (znane jako tapicerowane meble do siedzenia „w muślinie”), meble do siedzenia, które mają demontowalne poduszki siedzisk lub oparć i które nie mogłyby być używane bez tych poduszek oraz meble do siedzenia wyposażone w sprężyny śrubowe (do tapicerek). Jednakże obecność poziomo działających sprężyn naciągowych, przystosowanych do przytwierdzania do ramy kratki wykonanej ze stalowego drutu lub naciągniętej tkaniny itp., nie jest wystarczająca, aby spowodować zaklasyfikowanie takich mebli do siedzenia jako tapicerskich. Podobnie meble do siedzenia pokryte bezpośrednio materiałami, takimi jak tkanina, skóra wyprawiona, arkusz z tworzyw sztucznych, bez użycia pośrednich materiałów tapicerskich lub sprężyn, a także meble do siedzenia, w których została zastosowana pojedyncza tkanina na podłożu z cienkiej warstwy z tworzyw sztucznych komórkowych nie są traktowane jako tapicerowane meble do siedzenia.

Podpozycja 9401 80

Podpozycja ta obejmuje również foteliki bezpieczeństwa odpowiednie do użycia do przewożenia niemowląt i małych dzieci w pojazdach silnikowych lub innych środkach transportu. Można je wyjmować, a do siedzenia pojazdu przywiązywane są za pomocą pasa bezpieczeństwa i taśmy do wiązania.

 


 


9402-Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne fotele, mające mechanizmy obrotowe, jak również mechanizmy zarówno do pochylania oparcia, jak i mechanizmy podnoszące; części do powyższych artykułów.

9402 10-Fotele dentystyczne, fryzjerskie lub podobne fotele oraz ich części

9402 90-Pozostałe

(A) MEBLE LEKARSKIE, CHIRURGICZNE, DENTYSTYCZNE LUB WETERYNARYJNE

Grupa ta obejmuje:

(1)Stoły operacyjne na potrzeby chirurgii ogólnej i specjalistycznej, umożliwiające umieszczenie chorego w pozycji wymaganej do przeprowadzenia różnych zabiegów poprzez regulowanie, pochylanie, obracanie lub podnoszenie stołu.

(2)Specjalne stoły ortopedyczne do skomplikowanych operacji (np. bioder, ramion, kręgosłupa).

(3)Stoły do operacji przeprowadzanych na zwierzętach, stoły do wiwisekcji i podobne, wyposażone zwykle w urządzenia do unieruchamiania.

(4)Stoły, stoły-łóżka i temu podobne do badań klinicznych, zabiegów leczniczych, masaży itp.; łóżka i meble do siedzenia, np. do badań i operacji położniczych, ginekologicznych, urologicznych, do cystoskopii itp. albo do leczenia uszu, nosa, gardła lub oczu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że z pozycji niniejszej wyłączone są stoły i meble do siedzenia przeznaczone do badań radiologicznych itp. (pozycja 9022).

(5)Specjalne meble do siedzenia dla lekarzy i chirurgów.

(6)Łóżka położnicze (czasami zwane łóżkami porodowymi), które zazwyczaj mają dolną część z basenem wsuwaną względem części górnej.

(7)Łóżka mechaniczne, umożliwiające bezwstrząsowe podnoszenie rannych lub chorych lub przeprowadzanie zabiegów higienicznych bez ich przenoszenia.

(8)Łóżka z zawiasowymi podporami materaca, zaprojektowane specjalnie do zabiegów leczniczych dla osób chorych na gruźlicę płuc lub inne choroby.

(9)Łóżka zespolone z szynami, urządzeniami stosowanymi przy zwichnięciach lub pęknięciach i tym podobnych uszkodzeniach.

Jednakże, jeśli takie urządzenia są przeznaczone do zwykłego przymocowania, lecz nieprzymocowane do łóżek na stałe, to objęte są pozycją 9021; łóżka bez urządzeń mechanicznych obejmuje pozycja 9403.

(10)Nosze i wózki do wewnętrznego transportu chorych w szpitalach, klinikach itp.

Wózki inwalidzkie używane do przewożenia inwalidów na ulicach są wyłączone z niniejszej pozycji (dział 87).

(11)Stoliki, szafki i podobne wyroby, nawet na kółkach, zaprojektowane specjalnie na instrumenty lub bandaże, materiały medyczno-chirurgiczne lub sprzęt anestezjologiczny; wózki do sterylizacji instrumentów; specjalne umywalki do dezynfekcji, samootwierające się pojemniki (zwykle na kółkach) do przechowywania sterylnych opatrunków i pojemniki na opatrunki zużyte (na kółkach i bez); uchwyty do butli, środki transportu do irygatorów i pryszniców i podobnych artykułów, nawet z obrotowymi kółkami samonastawnymi; szafki i pojemniki służące do przechowywania specjalnych narzędzi lub opatrunków.

(12)Fotele dentystyczne (włącznie z fotelami-łóżkami do zabiegów anestezjologicznych) niezawierające przyrządów dentystycznych objętych pozycją 9018, z mechanizmami (zazwyczaj teleskopowymi) do podnoszenia, a także pochylania i czasami obracania wokół centralnej kolumny, wyposażone lub nie w urządzenia, takie jak oświetlenie.

Spluwaczki dentystyczne i przybory do przepłukiwania jamy ustnej, nawet na podstawie fotele dentystyczne zawierające urządzenia stomatologiczne objęte pozycją 9018 są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 9018).

Należy podkreślić, że grupa ta jest ograniczona do mebli przeznaczonych specjalnie do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych; meble ogólnego zastosowania nieposiadające takich właściwości są z tej pozycji wyłączone.

(B) FOTELE FRYZJERSKIE I PODOBNE FOTELE, OBROTOWE, Z POCHYLANYM OPARCIEM I PODNOSZONE

Grupa ta obejmuje fotele fryzjerskie i podobne fotele, obrotowe, pochylane i podnoszone.

Należy jednak zwrócić uwagę, że pozycja niniejsza wyłącza stołki do gry na pianinie, krzesła bujane typu mechanicznego, fotele obrotowe itp. (pozycja 9401).

(C) CZĘŚCI

Części niżej wymienionych wyrobów są klasyfikowane w niniejszej pozycji, pod warunkiem że są one identyfikowalne jako części tych wyrobów.

Części te związane są z:

(1)Artykułami przeznaczonymi do przytwierdzania do stołów operacyjnych w celu unieruchomienia pacjentów (takich jak uchwyty ramion, nóg lub ud, podpory nóg, oparcia do unieruchomienia głowy, podpory łokci lub tułowia i podobne).

(2)Pewnymi dającymi się jednoznacznie zidentyfikować częściami foteli dentystycznych (np. podgłówki, oparcia, podnóżki, podłokietniki itp.).

 


 


9403-Pozostałe meble i ich części.

9403 10-Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze

9403 20-Pozostałe meble metalowe

9403 30-Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze

9403 40-Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni

9403 50-Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni

9403 60-Pozostałe meble drewniane

9403 70-Meble z tworzyw sztucznych

-Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów:

9403 82- -Z bambusa

9403 83- -Z rattanu

9403 89- -Pozostałe

9403 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje meble i ich części, nieobjęte poprzednimi pozycjami. Obejmuje ona meble ogólnego użytku (np. kredensy, gabloty, stoły, stojaki na telefony, biurka, sekretarzyki, biblioteczki i inne meble z półkami (włącznie z pojedynczymi półkami przedstawianymi ze wspornikami do mocowania ich do ściany), a także meble specjalnego zastosowania.

Niniejsza pozycja obejmuje meble do:

(1)Prywatnych mieszkań, hoteli itp., takie jak: szafki, skrzynie na bieliznę; skrzynki na pieczywo, kufry; komody z szufladami, komody wysokie; postumenty, kwietniki; toaletki; stoły na jednej nodze; szafy, bieliźniarki; wieszaki, stojaki na parasole; bufety, serwantki, kredensy; szafki na żywność; szafki nocne; łóżka (włącznie z łóżkami-szafami, łóżkami polowymi, łóżkami składanymi, łóżeczkami dziecięcymi itp.); stoły do robótek ręcznych; stołki i podnóżki (nawet bujane) przeznaczone do wypoczynku stóp, ekrany kominkowe; parawany; popielniczki stojące; szafy muzyczne, stojaki lub pulpity na nuty; kojce (dla dzieci), wózki kelnerskie (nawet z wmontowaną płytą grzejną).

(2)Biur, takie jak: szafy na ubrania, szafy na segregatory, wózki do transportu dokumentów, szafki na kartoteki itp.

(3)Szkół, takie jak: ławki, katedry, sztalugi, stojaki (do tablic do pisania itp.).

(4)Kościołów, takie jak: ołtarze, konfesjonały, ambony, klęczniki, pulpity itp.

(5)Sklepów, magazynów, warsztatów itp., takie jak: lady; wieszaki do ubrań; etażerki; szafy z przegródkami lub szufladami; szafki narzędziowe itp.; specjalny sprzęt używany w drukarniach (z kasetami lub szufladami).

(6)Laboratoriów i biur technicznych, takie jak: stoły pod mikroskopy; stanowiska laboratoryjne (nawet oszklone, wyposażone w kurki gazowe, armaturę itp.); szafy wyciągowe; stoły do rysowania bez wyposażenia.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Podróżnych kufrów, waliz i tym podobnych, niemających charakteru mebli (pozycja 4202).

(b)Drabin i stopni schodów, kozłów, ław stolarskich i tym podobnych niemających charakteru mebli; są one klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane (pozycje 4421, 7326 itp.).

(c)Wyposażenia budowlanego (np. ram, drzwi, półek) do szaf itp., przeznaczonych do zabudowania w ścianach (pozycja 4418 jeśli z drewna).

(d)Koszy do papieru (z tworzyw sztucznych, pozycja 3926; wyplatanych z wikliny, pozycja 4602; z metalu nieszlachetnego, pozycja 7326, 7419 itp.).

(e)Hamaków (ogólnie pozycja 5608 lub 6306).

(f)Luster przeznaczonych do postawienia na podłożu, takich jak psyche (duże lustra), lustra obrotowe do sklepów obuwniczych, pracowni krawieckich itp. (pozycja 7009).

(g)Kas pancernych lub wzmocnionych (pozycja 8303). Jednakże pojemniki specjalnie zaprojektowane jako ogniotrwałe, odporne na uderzenia i rozbicie, ale których ściany w szczególności nie stanowią jakiejkolwiek specyficznej ochrony przed włamaniem w wyniku wiercenia lub przecięcia, są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(h)                Lodówek, maszyn do wyrobu lodów itp. (tzn. szaf itp. o charakterze mebli, lecz wyposażonych w agregat chłodniczy lub w parownik agregatu chłodniczego, albo przystosowanych do takiego wyposażenia) (pozycja 8418) (patrz uwaga (1) (e) do niniejszego działu). Jednakże lodówki, skrzynki na lód i tym podobne, a także odizolowane szafy niewyposażone ani nieprzystosowane do aktywnych elementów chłodniczych, lecz odizolowane zwyczajnie włóknem szklanym, korkiem, wełną itp., są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(ij)Mebli specjalnie zaprojektowanych do zabudowy w nich lub służących jako stanowisko maszyny do szycia, nawet mających pomocnicze zastosowanie jako mebel, gdy maszyna nie jest w użyciu; pokryw ochronnych, szuflad, przedłużeń i innych części składowych takich mebli (pozycja 8452).

(k)Mebli specjalnie zaprojektowanych jako części aparatury objętej pozycją 8518 (pozycja 8518), pozycją 8519 lub 8521 (pozycja 8522) lub pozycjami od 8525 do 8528 (pozycja 8529).

(l)Stołów do kreślenia wyposażonych w przyrządy, takie jak pantografy kreślarskie (pozycja 9017).

(m)Spluwaczek dentystycznych (pozycja 9018).

(n)Stelaży pod materace (pozycja 9404).

(o)Lamp wzorcowych i innych oraz opraw oświetleniowych (pozycja 9405).

(p)Stołów bilardowych lub innych mebli specjalnie zaprojektowanych do gier objętych pozycją 9504 i stołów do sztuk magicznych, objętych pozycją 9505.


 


9404-Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe (na przykład materace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte.

9404 10-Stelaże pod materace

-Materace:

9404 21- -Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte

9404 29- -Z pozostałych materiałów

9404 30-Śpiwory

9404 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje:

(A)Stelaże pod materace, tzn. sprężynowane części łóżek, normalnie składające się z drewnianej lub metalowej ramy wyposażonej w sprężyny lub siatkę z drutu stalowego (stelaże sprężynowe lub druciane), lub wykonane z drewnianej ramy zawierającej sprężyny i wyściółkę, pokryte materiałem (podłoże materaców).

Pozycja niniejsza wyłącza jednak sprężyny spiralne połączone razem, przeznaczone na krzesła lub inne meble do siedzenia (pozycja 9401) i siatki metalowe wykonane z drutu stalowego, niezamontowane (pozycja 7314).

(B)Artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe, które są wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał (bawełnę, wełnę, włos koński, puch, włókna syntetyczne itp.), lub są z gumy komórkowej lub z tworzyw sztucznych (nawet pokryte tkaniną, tworzywem sztucznym itp.). Na przykład:

(1)Materace, włącznie z materacami z metalową ramą.

(2)Kołdry i narzuty (włącznie z kapami, również kołderki do wózków dziecięcych), pierzyny i miękkie nakrycia pościelowe (zawierające puch lub jakikolwiek inny materiał), ochraniacze materaców (w rodzaju cienkiego materaca umieszczanego pomiędzy samym materacem a stelażem pod materac), poduszki (na fotele), jaśki, poduszki, pufy itp.

(3)Śpiwory.

Artykuły te klasyfikowane są do niniejszej pozycji, nawet jeżeli zawierają elektryczne elementy grzejne.

Pozycja niniejsza wyłącza również:

(a)Materace wodne (na ogół pozycja 3926 lub 4016).

(b)Materace lub poduszki pneumatyczne (pozycja 3926, 4016 lub 6306) lub jaśki pneumatyczne (pozycja 3926, 4014, 4016, 6306 lub 6307).

(c)Pokrycia skórzane na pufy (pozycja 4205).

(d)Koce (pozycja 6301).

(e)Poszewki na poduszki, poszwy na pierzyny lub miękkie nakrycia pościelowe (pozycja 6302).

(f)Pokrycie poduszki (pozycja 6304).

Zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9401 dotyczące poduszek lub materaców, mających charakter części siedzeń.

 


 


9405-Lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

9405 10-Żyrandole, świeczniki i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych

9405 20-Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe

9405 30-Zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach bożonarodzeniowych

9405 40-Pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe

9405 50-Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

9405 60-Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne

-Części:

9405 91- -Ze szkła

9405 92- -Z tworzyw sztucznych

9405 99- -Pozostałe

(I) LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE,

GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Lampy i oprawy oświetleniowe z niniejszej grupy mogą być zbudowane z dowolnego materiału (wyłącznie z tymi materiałami, które opisano w uwadze 1. do działu 71.) i z zastosowaniem jakiegokolwiek źródła światła (świece, olej, benzyna, parafina (lub nafta oczyszczona), gaz, acetylen, elektryczność itp.). Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe objęte niniejszą pozycją mogą być wyposażone w uchwyty, przełączniki, giętkie przewody izolowane i wtyczki, transformatory itp., lub jak w przypadku opraw mocujących do świetlówek, w zapłonniki lampowe lub stateczniki.

Pozycja niniejsza obejmuje w szczególności:

(1)Lampy i oprawy oświetleniowe normalnie używane do oświetlania pomieszczeń, np.: lampy wiszące; lampy z kloszem; lampy sufitowe; żyrandole; lampy ścienne; lampy wzorcowe; lampy stołowe; lampy umieszczane przy łóżkach; lampy biurkowe; lampki nocne; lampy wodoszczelne.

(2)Lampy do oświetlenia zewnętrznego, np.: lampy uliczne; lampy umieszczane na ganku i w bramach; specjalne lampy do oświetlania budynków użyteczności publicznej, pomników, parków.

(3)Lampy specjalistyczne, np.: lampy ciemniowe; lampy maszynowe (występujące oddzielnie); studyjne lampy fotograficzne; lampy inspekcyjne (inne niż te objęte pozycją 8512); nieoślepiające lampy lotniskowe; lampy do wystaw sklepowych; girlandy elektryczne (włącznie z tymi wyposażonymi w dekoracyjne lampy karnawałowe lub używane do celów rozrywkowych lub do ozdabiania choinek bożonarodzeniowych).

(4)Lampy i oprawy oświetleniowe do pojazdów objętych działem 86, do samolotów lub statków, lub łodzi, np.: latarnie przednie do pociągów; latarnie lokomotyw i taboru kolejowego; latarnie przednie samolotów; latarnie statków lub łodzi. Należy jednak zwrócić uwagę, że zestawy reflektorów z wkładem optycznym nierozbieralne są klasyfikowane do pozycji 8539.

(5)Lampy przenośne (inne niż te objęte pozycją 8513), np.: latarnie sztormowe; lampy stajenne; latarnie ręczne; lampy górnicze; lampy używane w kamieniołomach.

(6)Kandelabry, świeczniki, lichtarze świecowe, np. do pianin.

Grupa ta obejmuje również reflektory poszukiwawcze i punktowe. Wysyłają one skupioną wiązkę światła (która zazwyczaj może być regulowana) na pewną odległość w kierunku danego punktu lub powierzchni, przy użyciu reflektora i soczewek, albo tylko reflektora. Reflektory te są zwykle wykonane ze szkła srebrzonego lub z metalu nieszlachetnego, polerowanego i srebrzonego lub chromowanego. Soczewki są zwykle płasko-wypukłe lub schodkowe (soczewki Fresnel`a).

Reflektory poszukiwawcze są używane np. do działań przeciwlotniczych, a reflektory punktowe, np. w zestawach scenicznych i w studiach filmowych lub fotograficznych.

(II) PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI,
I TYM PODOBNE

Niniejsza grupa obejmuje lampy reklamowe, znaki, podświetlane tablice i tabliczki (włącznie ze znakami drogowymi) i podobne artykuły, takie jak tablice reklamowe i tabliczki z adresem, z dowolnego materiału, pod warunkiem że mają źródło światła zamontowane na stałe.

***

CZĘŚCI

Pozycja niniejsza obejmuje również możliwe do zidentyfikowania części lamp i opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, podświetlanych tablic i tabliczek, i tym podobnych, gdzie indziej bardziej szczegółowo nieobjętych, np.:

(1)Podzespoły podwieszane (typu sztywnego lub łańcuchowe) do wiszącego sprzętu oświetleniowego.

(2)Oprawy do kloszy.

(3)Podstawy, rękojeści i obudowy lamp przenośnych.

(4)Palniki do lamp; uchwyty osłon gazożarowych.

(5)Korpusy latarni.

(6)Reflektory.

(7)Szkło do lamp lub klosze (kształtowane jak szyjki butelek itp.).

(8)Małe cylindry z grubego szkła do górniczych lamp bezpieczeństwa.

(9)Dyfuzory (łącznie z rozpraszaczami alabastrowymi).

(10)Lampiony, osłony, abażury (włącznie ze stelażami drucianymi do abażurów lamp), klosze i podobne artykuły.

(11)Ozdoby żyrandoli, takie jak kule, kryształy do żyrandoli w kształcie gruszek, części w kształcie roślin, artykuły wiszące, małe płyty i temu podobne, identyfikowalne na podstawie ich wielkości lub sposobu zamocowania.

Części nieelektryczne wyrobów objętych niniejszą pozycją, połączone z częściami elektrycznymi, klasyfikowane są w niniejszej pozycji. Oddzielnie występujący osprzęt elektryczny (np.: wyłączniki, oprawy lamp, giętkie przewody elektryczne, wtyczki, transformatory, zapłonniki lampowe, stateczniki) są wyłączone z niniejszej pozycji (dział 85).

Pozycja niniejsza wyłącza natomiast:

(a)Świece (pozycja 3406).

(b)Pochodnie (pozycja 3606).

(c)Reklamy, tablice i tym podobne, nieoświetlone lub oświetlone przez źródło światła niezamontowane na stałe (pozycja 3926, dział 70, pozycja 8310 itp.).

(d)Globusy drukowane wyposażone w oświetlenie od wewnątrz, objęte pozycją 4905.

(e)Knoty do lamp tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych (pozycja 5908).

(f)Szklane wisiorki i małe ozdobne przedmioty szklane (np. frędzle) wykonane z cienkich kawałków szkła oraz dżety, przeznaczone do ozdabiania obrzeży abażurów (pozycja 7018).

(g)Elektryczne wyposażenie oświetleniowe i sygnalizacyjne do motocykli i pojazdów silnikowych (pozycja 8512).

(h)                Elektryczne lampy żarowe, lampy wyładowcze (włącznie z lampami elektronicznymi o różnych złożonych kształtach, takich jak: odcinki krzywoliniowe, litery, cyfry, gwiazdy itp.) i lampy łukowe (pozycja 8539).

(ij)Aparaty fotograficzne błyskowe (włącznie z żarówkami błyskowymi o zapłonie elektrycznym) (pozycja 9006).

(k)Optyczne aparaty sygnalizacyjne wykorzystujące wiązkę światła (pozycja 9013).

(l)Medyczne lampy diagnostyczne, do sondowania, naświetlania itp. (pozycja 9018).

(m)Dekoracje, takie jak lampiony chińskie (pozycja 9505).

 


 


9406-Budynki prefabrykowane.

9406 10-Z drewna

9406 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje budynki prefabrykowane, znane również jako „budynki wytwarzane metodą przemysłową”, z dowolnych materiałów.

Budynki te, które mogą być przeznaczone do różnorodnego użytku, takiego jak mieszkania, miejsca pracy, biura, sklepy, hangary, garaże i cieplarnie, występują zazwyczaj jako:

-kompletne budynki, całkowicie zmontowane, gotowe do użytku;

-kompletne budynki, niezmontowane;

-niekompletne budynki, nawet zmontowane, mające zasadnicze cechy budynków prefabrykowanych.

W przypadku budynków niezmontowanych, potrzebne elementy mogą być częściowo zmontowane (na przykład ściany, dźwigary) lub przycięte na wymiar (w szczególności belki, legary) lub w niektórych przypadkach, o długościach nieokreślonych, do przycięcia na miejscu (progi, izolacje itp.).

Budynki objęte niniejszą pozycją mogą być nawet wyposażone. Jednakże tylko wyposażenie dostarczane standardowo z przeznaczeniem do wbudowania należy klasyfikować wraz z tymi budynkami. Dotyczy to wyposażenia elektrycznego (okablowanie, gniazda, przełączniki, wyłączniki automatyczne, dzwonki itp.), wyposażenia grzejnego i klimatyzacyjnego (bojlery, kaloryfery, klimatyzatory itp.), wyposażenia sanitarnego (wanny, natryski, podgrzewacze wody itp.), wyposażenia kuchennego (zlewozmywaki, osłony, kuchenki itp.) oraz umeblowania, które jest wbudowane lub przeznaczone do wbudowania (szafki itp.).

Materiały do zmontowania lub wykańczania budynków prefabrykowanych (np. gwoździe, kleje, tynki, zaprawa murarska, przewody i kable elektryczne, rury i rurki, farby, tapety, pokrycia podłogowe) należy klasyfikować wraz z budynkami, pod warunkiem że występują z nimi w odpowiednich ilościach.

Występujące oddzielnie części budynków i wyposażenie, nawet możliwe do zidentyfikowania jako przeznaczone do tych budynków, są wyłączone z niniejszej pozycji i są we wszystkich przypadkach klasyfikowane do swoich właściwych pozycji.

°

°   °

Nota wyjaśniająca do podpozycji.

Podpozycja 9406 10

Do celów klasyfikacji do tej podpozycji wyrażenie „z drewna” odnosi się do budynków prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej, ścian zewnętrznych, podłogi (jeżeli podłoga występuje) oraz innych charakterystycznych elementów konstrukcyjnych przede wszystkim składających się z drewna.

____________