DZIAŁ 83

ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi
  1. W niniejszym dziale części z metali nieszlachetnych należy klasyfikować wraz z ich artykułami macierzystymi. Jednakże artykuły z żeliwa lub stali, objęte pozycją 7312, 7315, 7317, 7318 lub 7320, lub podobne artykuły z innych metali nieszlachetnych (działy od 74 do 76 i od 78 do 81), nie powinny być klasyfikowane jako części artykułów objętych niniejszym działem.
  2. W pozycji 8302 określenie „kółka samonastawne” oznacza takie kółka, których średnica (wraz z ewentualną oponą) nie przekracza 75 mm, lub takie, których średnica (wraz z ewentualną oponą) przekracza 75 mm, ale jednocześnie szerokość tych kółek lub zamontowanych na nich opon jest mniejsza niż 30 mm.

 


UWAGI OGÓLNE

Podczas gdy w działach od 73. do 76. i od 78. do 81. wyroby klasyfikowane są w zależności od rodzaju metalu, niniejszy dział, podobnie jak dział 82, obejmuje pewne szczególne klasy wyrobów, bez względu na metal nieszlachetny, z którego są wykonane.

Ogólnie biorąc, części z metalu nieszlachetnego powinny być klasyfikowane razem z wyrobami, do których należą (patrz uwaga 1. do niniejszego działu). Jednakże dział nie obejmuje sprężyn (nawet specjalnych sprężyn do zamków itp.), łańcuchów, lin, nakrętek, śrub, wkrętów lub gwoździ; wyroby te klasyfikowane są do właściwych pozycji działów od 73. do 76. i od 78. do 81. (patrz uwaga 2 do sekcji XV i uwaga 1 do niniejszego działu).

 


 


8301-Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych artykułów wyżej wymienionych, z metalu nieszlachetnego.

8301 10-Kłódki

8301 20-Zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych

8301 30-Zamki, w rodzaju stosowanych do mebli

8301 40-Pozostałe zamki

8301 50-Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki

8301 60-Części

8301 70-Klucze występujące oddzielnie

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia zamykające uruchamiane kluczem (np. zamki typu cylindrowego, dźwigniowego, bębenkowego, Bramah) lub uruchamiane właściwą kombinacją liter lub cyfr (zamki szyfrowe).

Pozycja obejmuje również zamki elektryczne (np. do drzwi ulicznych bloków mieszkalnych lub do drzwi wind). Mogą one być uruchamiane np. przez włożenie karty magnetycznej, wprowadzenie kombinacji danych przez klawiaturę elektroniczną lub sygnałem radiowym.

Niniejsza pozycja między innymi obejmuje:

(A)Kłódki wszystkich typów do drzwi, kufrów, skrzyń, toreb, rowerów łącznie z zasuwami działającymi na klucz.

(B)Zamki do drzwi lub bram, skrzynek do listów, kas pancernych, pudełek lub szkatułek, mebli, pianin, kufrów, walizek, torebek ręcznych, teczek itp.; do samochodów, wagonów kolejowych, tramwajów itp.; do wind, okiennic, drzwi przesuwnych itp.

(C)Obejmy i ramy z obejmami, zawierającymi zamki.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Części z metali nieszlachetnych do wymienionych wyżej wyrobów, w sposób oczywisty możliwe do rozpoznania jako takie, np. obudowy, sworznie, płytki uderzeniowe i gniazda, tarczki do dziurek od klucza, szyldziki, zastawki, mechanizmy i bębenki cylindrów.

(2)Klucze z metalu nieszlachetnego do wymienionych wyżej artykułów, wykończone lub nie (włączając półwyroby wstępnie odlane, kute lub tłoczone).

Niniejsza pozycja obejmuje również specjalne klucze do drzwi przedziałów kolejowych, wytrychy itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak prostych zatrzasków lub śrub itp. (pozycja 8302), ani też klamer i zamknięć (nie na klucz lub szyfrowych) do torebek, teczek, walizeczek itp. (pozycja 8308)

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8301 30

Niniejsza podpozycja obejmuje nie tylko zamki do mebli domowych, lecz także do biurowych.

 


 


8302-Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub temu podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego.

8302 10-Zawiasy

8302 20-Kółka samonastawne

8302 30-Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych

-Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły:

8302 41- -Nadające się do budynków

8302 42- -Pozostałe, nadające się do mebli

8302 49- -Pozostałe

8302 50-Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty

8302 60-Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi

Niniejsza pozycja obejmuje ogólnego użytku dodatkowe oprawy i okucia z metalu nieszlachetnego, powszechnie stosowane w meblach, oknach, nadwoziach itp. Wyroby należące do tak szerokich klas są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli są skonstruowane do szczególnych zastosowań (np. klamki do drzwi lub zawiasy do samochodów). Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje wyrobów tworzących zasadniczą część konstrukcji wyrobu, jak ramy okienne lub urządzenia obrotowe w fotelach obrotowych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Zawiasy wszystkich typów (np. czołowe, nośne, kątowe, taśmowe i wyciągowe).

(B)Kółka samonastawne, zgodnie z określeniem w uwadze 2. do działu.

Aby kółka samonastawne mogły być objęte niniejszą pozycją, muszą mieć oprawy z metalu nieszlachetnego, lecz same kółka mogą być wykonane z dowolnego materiału (z wyjątkiem metalu szlachetnego).

W wypadku kółek wyposażonych w opony pneumatyczne średnica kółka musi być mierzona wraz z oponą napompowaną do normalnego ciśnienia roboczego.

Obecność szprych nie wpływa na klasyfikację kółek do niniejszej pozycji.

Kółka nieodpowiadające postanowieniom tekstu niniejszej pozycji lub uwagi 2. do niniejszego działu są wyłączone (np. dział 87).

(C)Oprawy, osprzęt i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych (np. do samochodów, ciężarówek lub autobusów międzymiastowych), niebędące częściami lub akcesoriami objętymi sekcją XVII. Na przykład: ukształtowane listwy ozdobne, podnóżki, uchwyty, szyny i klamki, osprzęt do osłon (pręty, wsporniki, okucia mocujące, mechanizmy sprężynowe itp.), wewnętrzne półki na bagaż, mechanizmy do otwierania okien, specjalne popielniczki, okucia mocujące tylną klapę skrzyni ładunkowej.

(D)Oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do użytku w budynkach.

Grupa ta obejmuje:

(1)Zabezpieczenia drzwi z łańcuchami, sztabami itp.; zamknięcia do okien dwudzielnych lub zawiasy okienne i osprzęt do nich; łączniki i wsporniki skrzydeł okiennych; otwieracze świetlików lub okien dachowych; wsporniki i okucia; wieszaki i oczka kabinowe; haczyki i okucia do okien podwójnych, haczyki, łączniki, ograniczniki, wsporniki i zakończenia rolkowe do rolet lub zasłon; płyty do skrzynek listowych; kołatki do drzwi, wizjery itp. (inne niż wyposażone w elementy optyczne).

(2)Zatrzaski (włącznie ze sprężynowymi zatrzaskami kulkowymi), śruby, łączniki, zasuwki (inne niż zasuwy uruchamiane kluczem, objęte pozycją 8301), do drzwi.

(3)Okucia do przesuwnych drzwi lub okien sklepów, garaży, szop, hangarów itp. (np. prowadnice i tory, korytka i rolki).

(4)Szyldy dziurek od klucza i płytki ochronne zamków do drzwi budynków.

(5)Okucia do kurtyn, zasłon i portier (np. pręty, rurki, rozetki, wsporniki, taśmy, haczyki z ozdobami, zaciski, pierścienie lub kółka do karniszy, ograniczniki); haczyki z zaciskami, prowadnice i uchwyty węzłowe do ściągaczy itp.; okucia schodów jak ochraniacze stopni schodów; uchwyty chodników schodowych, pręty przytrzymujące chodniki; słupki poręczy.

Pręty, rurki i sztaby nadające się do użytku jako drążki kurtyn lub mocujące chodniki na schodach, jedynie ucięte na określoną długość i przewiercone, są klasyfikowane w zależności od metalu, z którego są wykonane.

(6)Wzmocnienia narożne, płyty wzmacniające, kątowniki itp. do drzwi, okien lub rolet.

(7)Wrzeciądza i skoble do drzwi; klamki i gałki do drzwi, włącznie z gałkami do zamków lub zasuw.

(8)Ograniczniki drzwi i urządzenia zamykające drzwi (inne niż objęte punktem (H) poniżej).

(E)Okucia, osprzęt i podobne artykuły nadające się do mebli.

Grupa ta obejmuje:

(1)Ochraniacze nóżek mebli (z jednym lub kilkoma elementami) itp., ozdobne okucia z metalu, wsporniki półek w biblioteczkach itp.; osprzęt szafek, stelaży łóżek itp.; szyldziki dziurek od kluczy.

(2)Wzmocnienia narożne, płyty wzmacniające, kątowniki itp.

(3)Zatrzaski (włączając sprężynowe zatrzaski kulkowe); śruby, łączniki, zasuwki itp. (inne niż zasuwy uruchamiane kluczem objęte pozycją 8301).

(4)Wrzeciądza i skoble do skrzyń itp.

(5)Gałki do drzwi, łącznie z gałkami do zamków lub zasuw.

(F)(1)Osprzęt i podobne artykuły do skrzyń, kufrów, walizek lub podobnych

sprzętów podróżnych, np. prowadnice pokryw (lecz z wyłączeniem zamknięć); rączki, wzmocnienia narożnikowe, rozpórki pokryw i suwaki; drążki zamykające do kufrów wiklinowych; osprzęt do neseserów rozkładanych; jednakże ozdoby torebek ręcznych są klasyfikowane do pozycji 7117.

(2)Wzmocnienia narożnikowe, płyty wzmacniające, kątowniki itp. do skrzyń, kufrów waliz, szkatułek, pudełek itp.

(3)Osprzęt i podobne artykuły siodlarskie, jak wędzidła, ochwaty, kabłąki siodeł, strzemiona, postronki, uprzęże lub kółka do cugli, mosiężne ozdoby uprzęży i inny osprzęt do uprzęży.

(4)Osprzęt i podobne artykuły do szkatułek lub trumien.

(5)Osprzęt i inne podobne artykuły dla jednostek pływających (statków i łodzi).

(G)Wieszaki na kapelusze (stałe, na zawiasach lub zębate itp.) i podobne uchwyty jak wieszaki na garderobę, ręczniki, ścierki do naczyń; wieszaki na szczotki, na klucze.

Wieszaki na garderobę itp. mające cechy mebli, jak wieszaki na garderobę z wbudowaną półką, są klasyfikowane do działu 94.

(H)Automatyczne urządzenia zamykające, sprężynowe lub hydrauliczne, do drzwi, bram itp.

 


 


8303-Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu podobne, z metali nieszlachetnych.

Niniejsza pozycja obejmuje pojemniki i drzwi skarbców przeznaczone do zabezpieczania papierów wartościowych, drogich kamieni, dokumentów itp. przed kradzieżą i ogniem.

Objęte niniejszą pozycją sejfy i kasy ogniotrwałe są pojemnikami stalowymi, których ścianki są zbrojone (tzn. wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości) lub z blachy stalowej wzmocnionej na przykład betonem. Są używane w bankach, biurach, hotelach itp. Są wyposażone w zamki o dużym stopniu zabezpieczenia i często w drzwi hermetyczne i podwójne ścianki, a przestrzeń pomiędzy nimi jest zwykle wypełniona materiałem ogniotrwałym. Niniejsza pozycja obejmuje drzwi skarbców (nawet wyposażone w ramy) oraz skrzynki depozytowe do skarbców, używane w bankach, skrytkach bankowych, fabrykach itp., gdzie wymagana jest większa powierzchnia magazynowa.

Niniejsza pozycja obejmuje również skrzynki metalowe na pieniądze lub depozyty (z wewnętrznymi przegródkami lub bez nich). Są to przenośne kasetki (z zamkiem na klucz lub szyfrowym), czasami o podwójnych ściankach, które dzięki swej konstrukcji i materiałom konstrukcyjnym itp. stanowią rozsądne zabezpieczenie przed ogniem i kradzieżą. Skrzynki na okazy kolekcjonerskie, numizmaty itp. są również klasyfikowane do niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że mają podobne zabezpieczenia; w przeciwnym razie klasyfikowane są w zależności od materiału, z którego są wykonane lub jako zabawki.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Drzwi antywłamaniowych ze stali do wszystkich rodzajów mieszkań (pozycja 7308).

(b)Pojemników specjalnie zaprojektowanych, aby być odpornymi na ogień, uderzenia i zgniecenie, których ściany w szczególności nie dają żadnego poważnego odporu dla usiłowań ich otwarcia przez włamanie poprzez wiercenie lub cięcie (pozycja 9403).

 


 


8304-Szafy na akta, szafy na kartoteki, kasety na papiery, podpórki na papiery, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, inne niż meble biurowe objęte pozycją 9403.

Niniejsza pozycja obejmuje szafy na akta, szafki na kartoteki, pudełka do sortowania i podobne wyposażenie biurowe, używane do przechowywania, archiwizacji lub sortowania korespondencji, kart katalogowych lub innych dokumentów, z zastrzeżeniem, że wyposażenie nie jest przeznaczone do ustawienia na podłodze lub nie jest objęte w inny sposób uwagą 2. do działu 94. (pozycja 9403) (zobacz Uwagi ogólne do działu 94. Not wyjaśniających). Niniejsza pozycja obejmuje również korytka na dokumenty, wsporniki dokumentów dla maszynistek, stelaże i półki do biurek oraz wyposażenie biurek (podpórki do książek, przyciski do papieru, stojaki na kałamarze i kałamarze; korytka na pióra, stojaki do stempli biurowych i suszki).

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak koszy na odpady papierowe, które klasyfikuje się w zależności od materiału, z którego zostały wykonane (np. do pozycji 7326).

 


 


8305-Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnych.

8305 10-Okucia do skoroszytów lub segregatorów

8305 20-Zszywki w pasmach

8305 90-Pozostałe, włączając części

Niniejsza pozycja obejmuje osprzęt z metalu nieszlachetnego w rodzaju spinaczy, linek, dźwigni sprężynowych, pierścieni, wkrętów itp. do segregatorów lub kartotek skrzynkowych. Ponadto obejmuje ona pierścienie ochronne, taśmy i narożniki do rejestrów lub innych książek biurowych; jak również wyposażenie biurowe z metalu, w rodzaju stosowanego do spinania lub znakowania dokumentów (np. spinacze do papieru, narożniki do listów, koniki do kartotek, tabliczki kartotekowe, kartoteki prętowe); zszywki w pasmach, w rodzaju stosowanych do zszywaczy, w biurach, w tapicerstwie, do pakowania itp.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Pinezki kreślarskie (np. pozycja 7317 lub 7415).

(b)Klamry i łączniki do książek, rejestrów itp. (pozycja 8301 lub 8308).

 


 


8306-Dzwonki, gongi i temu podobne nieelektryczne, z metali nieszlachetnych; statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych; ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metali nieszlachetnych; lustra z metali nieszlachetnych.

8306 10-Dzwonki, gongi i temu podobne

-Statuetki i pozostałe ozdoby:

8306 21- -Powleczone metalami szlachetnymi

8306 29- -Pozostałe

8306 30-Ramy do fotografii, obrazów lub podobne; lustra

(A) DZWONKI, GONGI I PODOBNE, NIEELEKTRYCZNE

Grupa ta obejmuje nieelektryczne dzwonki i gongi z metalu nieszlachetnego. Obejmuje ona dzwonki dla miejsc kultu religijnego, szkół, budynków publicznych, fabryk, statków, wozach straży pożarnej itp.; dzwonki do drzwi; dzwonki stołowe; dzwonki ręczne; dzwonki dla bydła lub innych zwierząt; dzwonki do rowerów, skuterów lub wózków dziecięcych; dzwonki do sprzętu wędkarskiego (bez dodatku zewnętrznych zacisków, zapięć lub innych urządzeń mocujących); gongi do drzwi, gongi stołowe itp.; dzwonki ozdabiane, takie jak te na pamiątki turystyczne. Obejmuje ona: dzwonki używane w miejscach kultu religijnego, w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej, fabrykach, na statkach, w wozach strażackich itp.; dzwonki drzwiowe, stołowe, ręczne, dla bydła lub innych zwierząt; dzwonki do rowerów, skuterów, wózków dziecięcych lub ekwipunku wędkarskiego; gongi do drzwi, stołowe itp.; dzwonki dekoracyjne, takie jak pamiątki turystyczne.

Niniejsza pozycja obejmuje także części metalowe, jak kołatki, uchwyty i daszki (włączając te, które nadają się również do dzwonków elektrycznych lub innych). Obejmuje ona również metalowe guziki i klucze obrotowe do nieelektrycznych dzwonków stołowych lub drzwiowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Żelaznych lub stalowych kratownic do zawieszania dzwonów kościelnych itp. (pozycja 7308).

(b)Sznurków do dzwonków, dźwigni i osprzętu do dzwonków drzwiowych mechanicznych (np. pozycje 7325, 7326).

(c)Dzwonków elektrycznych oraz innych urządzeń sygnalizacyjnych objętych pozycją 8531.

(d)Zegarowych czujników kominowych i gongów (pozycja 9114).

(e)Kurantów i dzwonków będących instrumentami muzycznymi, objętych pozycją 9206 lub 9207.

(f)Wyrobów zawierających dzwonki, np. obroży dla psów (pozycja 4201), pewnych instrumentów muzycznych (np. tamburynów) (dział 92), zabawek (pozycja 9503), dzwonków do wędek montowanych na zewnętrznych zaciskach, zapięciach lub innych urządzeniach (pozycja 9507).

(B) STATUETKI I INNE OZDOBY

Niniejsza grupa obejmuje szeroki asortyment wyrobów ozdobnych z metalu nieszlachetnego (zawierających lub nie dodatkowe elementy niemetalowe), w rodzaju przeznaczonych zasadniczo do dekoracji, np. w domach, biurach, miejscach spotkań, miejscach kultu religijnego, ogrodach.

Należy zauważyć, że grupa ta nie obejmuje wyrobów z bardziej szczegółowych pozycji Nomenklatury, nawet jeżeli wyroby te są odpowiednie z racji swego charakteru lub wykończenia ozdobnego.

Niniejsza grupa obejmuje wyroby, które nie mają wartości użytkowej tylko dekoracyjną, jak również wyroby, których jedyne wartości użytkowe polegają na tym, że służą do przechowywania lub podtrzymywania innych wyrobów ozdobnych lub przyczyniają się do nadania im bardziej dekoracyjnego wyglądu, na przykład:

(1)Popiersia, statuetki i inne figurki dekoracyjne; ozdoby (włączając te, które są częścią zegarów) do wieszaków na płaszcze, półek itp. (zwierzęta, figury symboliczne lub alegoryczne itp.); trofea sportowe lub artystyczne (puchary itp.); ozdoby ścienne obejmujące elementy służące do zawieszania (plakietki, tace, talerze, medaliony, inne niż przeznaczone do osobistego przybrania); sztuczne kwiaty, rozetki i podobne artykuły ozdobne z odlewanego lub kutego metalu (zwykle z kutego żelaza); drobiazgi służące do etażerek lub domowych gablotek wystawowych.

(2)Dewocjonalia - jak relikwiarze, kielichy, cyboria, monstrancje lub krucyfiksy.

(3)Misy stołowe, wazony, doniczki, wazy (włączając emaliowane tzw. techniką cloisonné).

***

Niniejsza grupa obejmuje również, pod niżej wymienionymi warunkami, pewne wyroby objęte następującymi dwiema kategoriami, nawet jeżeli mają wartość użytkową:

(A)Artykuły do użytku gospodarstwa domowego, gdy są potencjalnie objęte przez pozycje właściwe dla tych wyrobów (tzn. pozycje 7323, 7418 i 7616) lub przez pozycje „inne artykuły” (np. zwłaszcza w wypadku wyrobów z niklu i cyny). Te artykuły gospodarstwa domowego lub domowe są na ogół przeznaczone do celów użytkowych, a jakakolwiek dekoracja ma charakter drugorzędny i nie wpływa na wartości użytkowe przedmiotów. Jeżeli więc takie przedmioty ozdobne służą celom użytkowym nie gorzej niż ich zwykłe odpowiedniki, są klasyfikowane raczej jako artykuły do użytku domowego niż do niniejszej grupy. Ponadto, jeżeli wartość użytkowa przedmiotu jest w sposób oczywisty mniejsza niż walory ozdobne lub rozrywkowe, powinien on być klasyfikowany do niniejszej grupy, np. tace wytłaczane tak mocno, że ich wartość użytkowa jest praktycznie żadna; przedmioty ozdobne zawierające przypadkowo umieszczone tacki lub pojemniki możliwe do wykorzystania jako schowki na biżuterię lub popielniczki (miniaturowe utensylia kuchenne).

(B)Artykuły inne niż do użytku w gospodarstwie domowym, w rodzaju tych, które w przeciwnym razie mogłyby być klasyfikowane do zbiorczych pozycji na końcu każdego z działów, obejmujących metale (np. zestawy dla palaczy, kasetki na klejnoty, pudełka na papierosy, stojaki na kadzidło, naczynia na kadzidło, pojemniki na zapałki). Wyroby te są klasyfikowane do niniejszej grupy, jeżeli w sposób oczywisty są przeznaczone do celów użytkowych.

(C) RAMY DO FOTOGRAFII, OBRAZÓW LUB PODOBNE RAMY; LUSTRA Z METALU NIESZLACHETNEGO

Grupa ta obejmuje ramy z metalu nieszlachetnego do fotografii, obrazów, luster itp., o dowolnym kształcie i wymiarach. Pozostają one w ramach tej grupy, nawet jeżeli są wyposażone we wsporniki lub tzw. „plecy” z tektury, drewna lub innego materiału. Grupa obejmuje ramy wyposażone w szkło nieozdobne; jednak szklane zwierciadła z ramami metalowymi są wyłączone (pozycja 7009).

Drukowane obrazy i fotografie, prezentowane w ramach z nieszlachetnego metalu, są również klasyfikowane do niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że zasadniczy charakter całości nadaje rama; w innych wypadkach takie artykuły są klasyfikowane do pozycji 4911.

W przypadku oprawionych obrazów olejnych, rysunków, pasteli, kolaży itp. paneli dekoracyjnych oraz oryginalnych grawiur, druków i litografii, w celu ustalenia, czy oprawione wyroby mają być klasyfikowane jako całość, czy też ramy powinny być klasyfikowane osobno - patrz uwaga 5. do działu 97 i Noty wyjaśniające do pozycji 9701 i 9702.

Niniejsza grupa obejmuje także zwierciadła metalowe (inne niż elementy optyczne, patrz Noty wyjaśniające do pozycji 9001 i 9002); np. lusterka kieszonkowe i ścienne oraz lusterka wsteczne, zwykle wykonane ze stali lub chromu, niklu bądź też stali lub mosiądzu, platerowanych srebrem. Mogą być oprawione w ramy, mieć tylne ścianki lub być wyposażone we wsporniki, albo też mogą być prezentowane w kompletach z walizeczkami lub paskami ze skóry, tkaniny lub innych materiałów.

***

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Barierki i balustrady z kutego żelaza lub innych metali (np. pozycja 7308).

(b)Noże, łyżki, widelce itp. (dział 82).

(c)Zamki i części do nich (pozycja 8301).

(d)Okucia i obejmy do mebli, drzwi, klatek schodowych i okien (pozycja 8302).

(e)Przyrządy i aparatura objęte działem 90. (np. barometry i termometry, nawet o wyglądzie zasadniczo dekoracyjnym).

(f)Dzwonki i obudowy do nich, nawet jeżeli te ostatnie są dekoracyjne lub mają postać, na przykład statuetek lub podobnych przedmiotów, w sposób oczywisty przeznaczonych do działania jako obudowy zegarów (dział 91).

(g)Wyroby objęte działem 94.

(h)Zabawki i gry (dział 95).

(ij)Zapalniczki stołowe (pozycja 9613); rozpylacze do perfum i podobne (pozycja 9616).

(k)Dzieła sztuki, okazy kolekcjonerskie i antyki (dział 97).

 


 


8307-Przewody rurowe giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez.

8307 10-Z żeliwa lub stali

8307 90-Z pozostałego metalu nieszlachetnego

Istnieją dwa główne typy giętkich rur metalowych, różniących się sposobem wytwarzania:

(1)Rury gięte, składające się z taśmy kształtowej zwiniętej spiralnie, ze wzmocnieniem krawędzi lub bez niego. Rury tego typu mogą być uczynione wodoszczelnymi lub gazoszczelnymi przez uszczelnienie gumą, azbestem, tkaninami itp. Nadają się wówczas na wodoszczelną osłonę kabli elektrycznych lub giętkich systemów transmisyjnych; jako rury do odkurzaczy; przewody sprężonego powietrza, pary, gazu, wody, nafty, oleju lub innych cieczy w silnikach, obrabiarkach, transformatorach, urządzeniach hydraulicznych lub pneumatycznych, wielkich piecach itp. Podobne rury, lecz nie wodoszczelne, są używane jako przewody do piasku, ziarna, pyłu, wiórów itp., jak również, w pewnych wypadkach, jako osłony przewodów elektrycznych, innych rur giętkich, przewodów gumowych itp.

(2)Rury giętkie faliste, otrzymywane np. w wyniku odkształcenia rury o gładkiej powierzchni. Tego rodzaju rura jest z natury wodoszczelna i gazoszczelna i może być używana bez dalszej obróbki do zastosowań opisanych w ustępie (1) powyżej.

Aby zwiększyć ich wytrzymałość na wysokie ciśnienie, rury obydwu typów mogą być wzmocnione lub wyposażone w oplot z jednej lub więcej warstw drutu lub taśmy metalowej. Taki oplot jest czasem chroniony drutem spiralnym i może także być pokryty tworzywem sztucznym, gumą lub tkaniną.

Niniejsza pozycja obejmuje również rury giętkie złożone z ciasno zwiniętego drutu (np. używane jako osłony dla linek Bowdena lub linek hamulcowych rowerów). Nie obejmuje ona podobnych wyrobów, które nie są używane jako rury lub przewody rurowe (np. druty do zasłon) (ogólnie pozycja 7326).

Rury giętkie w odcinkach o małej długości do zastosowań termicznych lub przeciwwibracyjnych (znane jako mieszki termostatów lub kompensatory cieplne) są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje również rury wyposażone w kielichy, złącza itp.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Rury gumowe zawierające lub wyposażone z zewnętrzne usztywnienie metalowe (pozycja 4009).

(b)Rury giętkie przekształcone w części maszyn lub pojazdów, np. przez połączenie z innymi materiałami (sekcje XVI oraz XVII).

 


 


8308-Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i temu podobne, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży lub dodatków odzieżowych, obuwia, biżuterii, zegarków na rękę, książek, zasłon, wyrobów ze skóry wyprawionej, artykułów podróżnych lub wyrobów rymarskich, lub do innych artykułów gotowych, nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; wisiorki i ozdoby, z metali nieszlachetnych.

8308 10-Haczyki, oczka i pętelki

8308 20-Nity rurkowe lub rozwidlone

8308 90-Pozostałe, włączając części

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Haczyki, oczka i pętelki do odzieży, obuwia, markiz, namiotów lub żagli.

(B)Nity rurkowe lub rozwidlone wszystkich rodzajów. Są używane do odzieży, obuwia, markiz, namiotów, sprzętów podróżnych, wyrobów skórzanych, pasów itp.; są także używane w technice (np. w konstrukcjach lotniczych). Niniejsza pozycja obejmuje również nity do ślepych otworów, w których podczas operacji nitowania trzpień jest wciągany do korpusu nitu i łamie się w punkcie połączenia trzpienia ze spęczonym końcem nitu (lub blisko tego miejsca).

(C)Klamry, zamknięcia i ramy z klamrami do torebek ręcznych, portmonetek, teczek, aktówek lub sprzętów podróżnych, albo do książek i zegarków na rękę; lecz z pozycji tej wyłączone są zamki (włączając klamry zamykające) i ramy z klamrami, zawierające zamki (pozycja 8301).

(D)Sprzączki (z języczkami lub bez nich) oraz zapinki, nawet ozdobne, do ubrań, pasów, rzemieni, szelek, rękawiczek, obuwia, kamaszy, zegarków na rękę, plecaków, sprzętów podróżnych i wyrobów skórzanych.

(E)Metalowe paciorki i ozdoby, używane m. in. do wyrobu sztucznej biżuterii lub do dekorowania tkanin, haftów, odzieży itp. Są zazwyczaj wykonane z miedzi, stopów miedzi lub aluminium (często pozłacane lub posrebrzane) i przeznaczone do mocowania przez klejenie, przyszycie itp. Paciorki mają zwykle kształt kulisty lub rurkowy, lub czasami wielościenny; cekiny i podobne ozdoby, zwykle o geometrycznym kształcie (okrągłe, sześciokątne itp.) są wycinane z folii metalowej i na ogół dziurkowane.

Artykuły, których dotyczą ustępy (A), (C) i (D) mogą zawierać części ze skóry wyprawionej, tekstyliów, tworzyw sztucznych, drewna, rogu, kości, ebonitu, masy perłowej, kości słoniowej, imitacji kamieni szlachetnych itp., z zastrzeżeniem, że zachowują zasadnicze cechy wyrobów z metalu nieszlachetnego. Mogą być także zdobione przez odpowiednią obróbkę metalu.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Ozdoby (inne niż sprzączki) do kapeluszy, torebek, butów, pasków itp. (pozycja 7117).

(b)Płatki metalu (w szczególności działy od 74 do 76).

(c)Nity (inne niż rurkowe lub rozwidlone), haczyki zatrzaskowe (zwykle działy od 73 do 76).

(d)Zatrzaski do odzieży i guzikowe (pozycja 9606).

(e)Zamki suwakowe i ich części (pozycja 9607).

 


 


8309-Korki, pokrywki i wieczka (włączając korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i pozostałe akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych.

8309 10-Korki z główką

8309 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje asortyment artykułów z metalu nieszlachetnego (często z podkładkami lub innymi elementami z tworzyw sztucznych, gumy korka itp.), używanych do korkowania lub kapslowania bębnów, beczek, butelek itp. lub do uszczelniania skrzynek lub innych opakowań.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Metalowe korki, kapsle i wieczka, np. korki, kapsle z koronkami lub uszczelki z koronkami; korki, kapsle i zakrętki typu gwintowego, zaciskowego, dźwigniowego, sprężynowego itp., w rodzaju używanych do korkowania lub kapslowania butelek do piwa, wody mineralnej, słoików z przetworami, pojemników rurowych i podobnych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak korków dźwigniowych ze sprężyną, wykonanych w większości z tworzyw sztucznych, porcelany itp.

(2)Czopy do bębnów metalowych.

(3)Korki do nalewania i zakraplania wyposażone we wkładki zapobiegające rozlewaniu; do butelek z alkoholami, olejem, lekarstwami itp.

(4)Kapsle do zrywania do butelek na mleko itp., kapsle z ołowiu lub folii ołowianej, w rodzaju stosowanych do pewnych rodzajów butelek do szampana lub wina.

(5)Pokrywy czopów, w kształcie tarcz itp., wycinane z blachy i mocowane na czopach jako osłona.

(6)Specjalny osprzęt druciany, używany do zabezpieczania korków w butelkach szampana itp.

(7)Plomby wszystkich rodzajów, zwykle z ołowiu lub blachy cynkowej; używane do zabezpieczania skrzyń kratowych, opakowań, budynków, wagonów kolejowych, pojazdów itp., włączając plomby gwarancyjne.

(8)Ochraniacze narożnikowe do pudełek.

(9)Złącza do uszczelniania torebek, saszetek i podobnych pojemników, składające się z jednego lub dwóch drutów stalowych przekładanych między dwiema taśmami z tworzywa sztucznego lub papieru.

(10)Wieczka z naciętą klapką i pierścieniowym uchwytem, wykonane z metalu nieszlachetnego, wykorzystywane na przykład w puszkach przeznaczonych do napojów lub żywności.

 


 


8310-Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 9405.

Z wyjątkiem oświetlonych znaków, oświetlonych tabliczek z nazwami i podobnych, mających stale wbudowane źródło światła, oraz ich części nigdzie indziej nie wyspecyfikowanych lub objętych innymi pozycjami, objętych pozycją 9405, niniejsza pozycja obejmuje płytki z metalu nieszlachetnego, które zawierają (wykonane przez emaliowanie, lakierowanie, drukowanie, grawerowanie, perforowanie, tłoczenie, odlewanie, wytłaczanie, kształtowanie lub innymi metodami) słowa, litery, cyfry lub rysunki, dające całą zasadniczą informację wymaganą od tablic informacyjnych, reklamowych, adresowych lub innych podobnych. Charakterystyczną cechą takich tablic jest to, że są zwykle przeznaczone do zamocowania na stałe (np. znaki drogowe, tablice reklamowe, tabliczki znamionowe maszyn) lub do wielokrotnego użytku (np. numerki i żetony w szatniach).

Niektóre tabliczki mogą być przystosowane do późniejszego naniesienia szczegółów dodatkowych w stosunku do informacji znajdującej się już na tabliczce (np. wprowadzenie indywidualnego numeru seryjnego maszyny na tabliczce zawierającej wszystkie zasadnicze informacje o niej). Z niniejszej pozycji są jednak wyłączone tabliczki, „etykiety”, znaczniki itp., które noszą nadruk itp. mający charakter drugorzędny w stosunku do zasadniczej informacji, która będzie naniesiona później, pismem ręcznym lub w inny sposób.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Tabliczki z nazwami dzielnic, ulic itp.; z numerami lub nazwami budynków, grobowców itp.; tabliczki z oznaczeniami służb publicznych (policja, straż pożarna itp.), zakazy („Nie palić”, „Plac zabaw” itp.); drogowskazy lub znaki drogowe itp.

(2)Symbole zajazdów, sklepów, fabryk.

(3)Tablice reklamowe.

(4)Tabliczki adresowe dla domów, na drzwi, skrzynki listowe, pojazdy, obroże dla psów itp.; tabliczki ogrodnicze; przywieszki do kluczy; żetony i numerki do szatni.

(5)Podobne tabliczki i symbole do maszyn, przyrządów pomiarowych, samochodów (np. tablice rejestracyjne) itp.

Niniejsza pozycja obejmuje również oddzielne litery, cyfry lub wzory (lub ich zestawy) używane do tworzenia tablic i oznakowań w rodzaju opisanych wyżej, do wystaw sklepowych, tablic informacyjnych na dworcach kolejowych itp.

Płyty będące matrycami powielaczowymi są jednak klasyfikowane w zależności od metalu, z którego są wykonane.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Płyt niezawierających liter, numerów lub wzorów, albo zawierających tylko wskazania o charakterze drugorzędnym w stosunku do zasadniczej informacji, która będzie dodana później (np. pozycje 7325, 7326, 7616, 7907).

(b)Czcionek drukarskich (pozycja 8442); czcionek do maszyn do pisania i płytek do adresarek (pozycja 8473).

(c)Tabliczek, tarcz i semaforów sygnalizacyjnych, objętych pozycją 8608.

 


 


8311-Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stosowanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali, lub węglików metali; druty i pręty z aglomerowanych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natryskowej.

8311 10-Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elektrycznym

8311 20-Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do spawania łukiem elektrycznym

8311 30-Pręty w otulinie i drut rdzeniowy, z metalu nieszlachetnego, do lutowania miękkiego, twardego lub spawania gazowego

8311 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego lub węglików metali, w rodzaju używanych do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub osadzania metalu lub węglików metali, z zastrzeżeniem, że są otulone topnikiem lub mają rdzeń z topnika; w tym ostatnim wypadku część zewnętrzna zwykle ma postać rury lub czasem spiralnie zwiniętej taśmy. Drut, pręty, rury, płyty, elektrody itp. wyroby z metalu nieszlachetnego nie pokryte topnikiem lub niemające rdzenia z topnika, są wyłączone (działy od 72. do 76. i od 78. do 81.).

Materiały używane do pokrywania lub wytwarzania rdzenia stanowią topnik (np. chlorek cynku, chlorek amonowy, boraks, kwarc, żywica lub lanolina), który w przeciwnym razie musiałby być doprowadzany osobno w trakcie procesu lutowania, spawania lub osadzania metalu. Elektrody itp. mogą także zawierać metal stopowy w postaci proszku. W procesie spawania łukowego otulina może również zawierać pewne materiały żaroodporne (azbest itp.) w celu skierowania łuku elektrycznego na spawaną część.

Do spawania łukowego stosowane są elektrody otulone lub z rdzeniem. Pierwsze składają się z rdzenia metalowego i powłoki (otuliny) z materiału niemetalicznego, o różnej grubości i składzie chemicznym. Drut rdzeniowany jest wydrążonym wyrobem, wypełnionym materiałem podobnym do używanego na otuliny elektrod. Drut ten jest dostarczany w zwojach lub na szpulach.

Preparowane płytki metalowe do lutowania są wprowadzane między części przeznaczone do połączenia (zazwyczaj części z żelaza lub stali). Mają postać taśmy metalowej, siatki drucianej lub kratki, pokrytych topnikiem; mogą być specjalnie ukształtowane do danego zastosowania, bądź też mieć postać taśmy, z której odcina się odcinki o żądanej długości.

Niniejsza pozycja obejmuje także drut i pręty otrzymywane w procesie wyciskania proszku z metalu nieszlachetnego (zwykle niklu), aglomerowanego z rozcieńczalnikiem o podstawie tworzywa sztucznego, i używane do metalizacji natryskowej różnych materiałów (np. metali lub cementu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje drutu i prętów z lutowia z rdzeniem, w których oprócz materiału topnika, lutowie składa się ze stopu zawierającego 2% masy lub więcej dowolnego metalu szlachetnego (dział 71).

__________