DZIAŁ 67

PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY WYKONANE Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   materiałów filtracyjnych z włosów ludzkich (pozycja 5911);

(b)   motywów kwiatowych z koronki, haftu lub pozostałych materiałów włókienniczych (sekcja XI);

(c)   obuwia (dział 64);

(d)   nakryć głowy lub siatek na włosy (dział 65);

(e)   zabawek, przyborów sportowych lub artykułów karnawałowych (dział 95);

(f)    miotełek do kurzu z piór, puszków do pudru lub sit z włosia (dział 96).

  1. Pozycja 6701 nie obejmuje:

(a)   artykułów, w których pióra lub puch stanowią tylko wypełnienie lub wyściółkę (na przykład pościel objęta pozycją 9404);

(b)   artykułów odzieżowych lub dodatków odzieżowych, w których pióra lub puch stanowią jedynie ozdobę lub wyściółkę;

(c)   kwiatów sztucznych lub liści, lub ich części, lub gotowych artykułów, objętych pozycją 6702.

  1. Pozycja 6702 nie obejmuje:

(a)   artykułów ze szkła (dział 70); lub

(b)   kwiatów sztucznych, liści lub owoców, z ceramiki, kamienia, metalu, drewna lub pozostałych materiałów, wykonanych w całości przez formowanie, kucie, rzeźbienie, matrycowanie lub inną techniką, lub składających się z części połączonych w inny sposób niż przez wiązanie, klejenie, wkładanie jednej w drugą lub w inny podobny sposób.


 

 


 


6701-Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dutki i stosiny).

Z wyjątkiem niektórych towarów, bardziej szczegółowo wymienionych lub włączonych gdzie indziej oraz wymienionych w wyłączeniach poniżej, pozycja ta obejmuje:

(A)Skóry i pozostałe części ptaków z piórami lub puchem, pióra i puch oraz części piór, które chociaż nie stanowią jeszcze gotowych artykułów, zostały poddane procesowi innemu niż zwykłe czyszczenie, dezynfekcji lub konserwacji (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 0505); towary objęte tą pozycją mogą, na przykład być bielone, barwione, skręcane lub pofalowane.

(B)Artykuły wykonane ze skór lub innych części ptaków wraz z piórami lub puchem, artykuły wykonane z piór, puchu lub części piór, nawet jeżeli pióra lub puch itp., są nieobrobione lub jedynie oczyszczone, ale nie obejmuje artykułów wykonanych ze stosin lub dutek. Pozycja obejmuje zatem:

(1)Pojedyncze pióra, których dutki zostały związane drutem lub powiązane do użycia jako, na przykład oprawy kapelusznicze, a także pojedyncze złożone pióra połączone z różnymi elementami.

(2)Pióra połączone w postaci wiązek oraz pióra lub puch połączone przez sklejenie lub przymocowanie do materiału włókienniczego lub innego podłoża.

(3)Przybrania wykonane z ptaków, części ptaków, piór lub puchu, do kapeluszy, boa, kołnierzy, narzutek lub innych artykułów odzieżowych lub dodatków odzieżowych.

(4)Wachlarze wykonane z ozdobnych piór o stelażach z dowolnego materiału. Jednakże wachlarze ze stelażami z metali szlachetnych klasyfikowane są do pozycji 7113.

Jednakże pozycja nie obejmuje artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych, w których pióra lub puch stanowią nie więcej niż zwykłe przybrania lub wyściółkę.

Pozycja również wyklucza:

(a)Obuwie z piór lub puchu (dział 64).

(b)Nakrycia głowy z piór lub puchu (dział 65).

(c)Artykuły objęte pozycją 6702.

(d)Artykuły pościelowe itp., w których pióra lub puch stanowią jedynie wypełnienie lub wyściółkę (pozycja 9404).

(e)Artykuły objęte działem 95. (np. lotki, rzutki z piór lub spławiki wędkarskie).

(f)Obrobione dutki i stosiny (np. wykałaczki, pozycja 9601), miotełki do kurzu z piór (pozycja 9603) oraz puszki do pudru i tamponiki z puchu do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych (pozycja 9616).

(g)Przedmioty kolekcjonerskie (pozycja 9705).

 


 


6702-Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców.

6702 10-Z tworzyw sztucznych

6702 90-Z pozostałych materiałów

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Sztuczne kwiaty, liście i owoce w postaciach przypominających naturalne produkty, wykonane przez zmontowanie różnych części (przez związanie, sklejenie, przez wmontowanie jednego elementu w drugi lub podobnymi metodami). Kategoria ta obejmuje również zwyczajowe wyobrażenia kwiatów, liści lub owoców wykonanych w stylu sztucznych kwiatów itp.

(2)Części sztucznych kwiatów, liści lub owoców (np. słupki, pręciki, zalążnie, płatki, kielichy kwiatowe, liście i łodygi).

(3)Artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców (np. bukiety, girlandy, wieńce, rośliny) i inne artykuły, do użytku jako przybrania lub ozdoby, wykonane przez zmontowanie sztucznych kwiatów, liści lub owoców.

Pozycja ta obejmuje sztuczne kwiaty, liście lub owoce wyposażone w szpilkę lub inny drobny element mocujący.

Artykuły objęte niniejszą pozycją głównie są wykorzystywane do dekoracji (np. w domach lub kościołach) lub jako ozdoby kapeluszy, odzieży itp.

Z zastrzeżeniem wykluczeń wymienionych niżej, towary te mogą być wykonane z materiałów włókienniczych, filcu, papieru, tworzyw sztucznych, gumy, skóry wyprawionej, folii metalowej, piór, muszli lub z innych materiałów pochodzenia zwierzęcego (na przykład sztuczne liście pochodzenia ze zwierząt morskich, specjalnie preparowanych i barwionych, składające się z miękkich pozostałości ciał stułbiopławów lub mszywiołów) itp. Wszystkie takie artykuły, niezależnie od stopnia ich wykończenia, klasyfikowane są do tej pozycji, pod warunkiem że spełniają one wymagania poprzednich akapitów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Naturalnych kwiatów i liści objętych pozycją 0603 lub 0604 (np. barwionych, srebrzonych lub złoconych).

(b)Motywów kwiatowych z koronki, haftu lub innych materiałów tekstylnych, które chociaż mogą być użyte jako przybrania odzieży, to nie są wykonane w stylu sztucznych kwiatów (tzn. przez zmontowanie różnych części (płatków, pręcików, łodyg itp.), przez związanie drutem, materiałem włókienniczym, papierem, gumą itp. lub przez sklejenie lub podobnymi metodami) (sekcja XI).

(c)Nakryć głowy ze sztucznych kwiatów lub liści (dział 65).

(d)Artykułów ze szkła (dział 70).

(e)Sztucznych kwiatów, liści lub owoców, z ceramiki, kamienia, metalu, drewna itp., otrzymanych w jednym kawałku przez formowanie, kucie, rzeźbienie, tłoczenie lub w innym procesie, lub składających się z części zmontowanych inaczej niż przez związanie, sklejenie, wmontowanie jednego elementu w drugi lub podobnymi metodami.

(f)Drutu po prostu pociętego na długość i pokrytego materiałem włókienniczym, papierem itp., do wyrobu łodyg sztucznych kwiatów itp. (sekcja XV).

(g)Artykułów wyraźnie rozpoznawalnych jako zabawki lub artykuły karnawałowe (dział 95).

 


 


6703-Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych.

Z wyjątkiem włosów ludzkich, które zostały tylko umyte, oczyszczone lub posortowane według długości (ale nieułożone w taki sposób, że cebulki i końce są odpowiednio razem) oraz odpadów włosów ludzkich (pozycja 0501), pozycja ta obejmuje włosy ludzkie, które zostały uczesane lub w inny sposób obrobione (na przykład ścieniane, wybielane, barwione, ondulowane lub skręcone), do użytku we włosach naśladujących prawdziwe (np. do wyrobu peruk, pukli lub tres) lub do innych celów.

Wyrażenie „uczesane” obejmuje włosy, których oddzielne włosy zostały ułożone w taki sposób, że cebulki i końce są odpowiednio razem.

Niniejsza pozycja obejmuje również wełnę, pozostałą sierść zwierzęcą (np. sierść jaka, angory lub kozy tybetańskiej) oraz pozostałe materiały włókiennicze (np. włókna chemiczne), przygotowane do użycia przy wyrobie peruk i tym podobnych lub włosów dla lalek. Produkty przygotowane do wyżej wymienionych celów w szczególności obejmują:

(1)Artykuły składające się z pasma, na ogół z wełny lub z innej sierści zwierzęcej, przeplecionego na dwóch równoległych sznurkach i wyglądającego jak plecionka. Artykuły te (zwane jako „krepa”) zwykle prezentowane są w długich odcinkach o masie około 1 kg.

(2)Ondulowane (skręcone) pasma z włókien tekstylnych pakowane w małe wiązki, każda zawierająca długości od 14 do 15 m i o masie około 500 g.

(3)„Wątki” składające się z włókien chemicznych barwionych w masie, złożone na pół, aby utworzyć pęczki, które są wiązane razem na złożonych końcach wykonanym maszynowo splotem z przędz włókienniczych o szerokości w przybliżeniu 2 mm. „Wątki” te mają wygląd frędzli w długości.

Wełna, pozostała sierść zwierzęca lub pozostałe włókna tekstylne w masie, w postaci kabla lub przygotowane do przędzenia, klasyfikowane są do sekcji XI.

 


 


6704-Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

-Z materiałów włókienniczych syntetycznych:

6704 11- -Kompletne peruki

6704 19- -Pozostałe

6704 20-Z włosów ludzkich

6704 90-Z pozostałych materiałów

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Artykuły gotowe naśladujące włosy prawdziwe, wszelkiego rodzaju, wyprodukowane z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej, lub materiałów włókienniczych. Artykuły te obejmują peruki, brody, brwi i rzęsy, tresy, pukle, koki, wąsy i tym podobne. Zwykle są one o wysokiej jakości wykonania, przeznaczone do używania albo jako środki pomocnicze w toalecie osobistej, albo do pracy zawodowej (np. peruki teatralne).

Kategoria ta nie obejmuje:

(a)Peruk dla lalek (pozycja 9503).

(b)Artykułów karnawałowych, zazwyczaj z gorszego materiału i gorzej wykończonych (pozycja 9505).

(2)Artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w szczególności niektóre lekkie materiały tkane z włosów ludzkich.

Kategoria ta nie obejmuje:

(a)Materiału filtracyjnego z włosów objętego pozycją 5911.

(b)Siatek na włosy (pozycja 6505).

(c)Ręcznych sit z włosów (pozycja 9604).

__________