DZIAŁ 66

PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   tyczek mierniczych lub temu podobnych (pozycja 9017);

(b)   lasek będących bronią palną, lasek-szpad, lasek z obciążeniem lub temu podobnych (dział 93);

(c)   towarów objętych działem 95 (na przykład parasolek, parasolek przeciwsłonecznych, o charakterze zabawek).

  1. Pozycja 6603 nie obejmuje części, ozdób lub dodatków, z materiału włókienniczego, oraz pokryć, pomponów, rzemyków, futerałów do parasoli lub temu podobnych, z dowolnego materiału. Towary takie, występujące wraz z artykułami objętymi pozycją 6601 lub 6602, ale nieprzymocowane do nich, należy klasyfikować oddzielnie, a nie jako części tych artykułów.

 


 


6601-Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole) (+).

6601 10-Parasole ogrodowe lub podobne parasole

-Pozostałe:

6601 91- -Z trzonem teleskopowym

6601 99- -Pozostałe

Z wyjątkiem parasoli i parasoli przeciwsłonecznych, w rodzaju wyraźnie używanych jako zabawki lub artykuły karnawałowe (dział 95), pozycja ta obejmuje parasole i parasole przeciwsłoneczne wszelkich rodzajów (np. parasole „obrzędowe”, parasole namioty, parasole-laski i parasole-laski z siodełkiem, kawiarniane, targowe, ogrodowe i podobne parasole), bez względu na materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy (włącznie z przymocowanymi dodatkami i ozdobami). Pokrycia mogą być z dowolnego materiału włókienniczego, tworzyw sztucznych, papieru itp. i mogą być haftowane, ozdobione koronką, frędzlami lub przyozdobione w inny sposób.

Parasole-laski są to parasole o sztywnym pokryciu, które nadaje artykułowi wygląd parasola-laski.

Parasole namioty składają się z dużych parasoli z „osłonową otoczką”, które mogą być przymocowane do podłoża (np. za pomocą kołków, podobnie jak parasole w kształcie dzwonu lub zakotwiczone po wewnętrznej stronie „otoczki” za pomocą kieszeni wypełnionej piaskiem).

Trzonki (drzewce) parasoli zazwyczaj są z drewna, trzciny, tworzyw sztucznych lub metalu. Uchwyty mogą być wykonane z tego samego materiału, co trzonki (drzewce) lub składać się całkowicie lub częściowo z metalu szlachetnego, lub metalu pokrytego metalem szlachetnym, z kości słoniowej, rogu, kości, bursztynu, szylkretu, macicy perłowej itp., a ich część mogą zawierać kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) itp. Uchwyty mogą być również pokryte skórą wyprawioną lub innym materiałem oraz być ozdobione pomponami lub wiązania.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Futerałów parasolowych lub podobnych artykułów, nawet prezentowanych razem, ale nieprzymocowanych do artykułów. (Klasyfikowane są do odpowiednich pozycji).

(b)Namiotów plażowych niemających charakteru parasoli lub parasoli namiotów (pozycja 6306).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6601 10

Parasole, które nie przeznaczone do trzymania w ręku, ale do zamocowania (np. do podłoża, stołu lub stojaka), należy uważać za „parasole ogrodowe lub podobne”. Dlatego podpozycja ta obejmuje parasole do siedzisk plenerowych, sztalugowe, do stołów ogrodowych, stołów mierniczych itp. oraz parasole namioty.

 


 


6602-Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne.

Z wyjątkiem towarów niżej wymienionych, pozycja ta obejmuje laski, trzcinki, bicze (włącznie z batami), szpicruty i podobne artykuły, bez względu na materiały, z których są wykonane.

(A)Laski, stołki myśliwskie i podobne artykuły.

Oprócz zwykłych lasek grupa ta obejmuje również stołki myśliwskie (z uchwytami przeznaczonymi do otwarcia w celu utworzenia siodełka), laski specjalnie przeznaczone dla inwalidów i osób starszych, kije harcerskie, laski pasterskie.

Niniejsza grupa obejmuje również niewykończone laski z trzciny lub drewna, skręcone, zgięte lub wykończone inaczej; ale wyłącza trzcinę lub drewno zgrubnie obrobione lub zaokrąglone, nadające się do wyrobu lasek (pozycja 1401 lub dział 44). Niniejsza pozycja wyłącza również półwyroby, które można rozpoznać jako niewykończone uchwyty (pozycja 6603).

Części stanowiące uchwyty i trzonki (drzewce) lasek itp. mogą być wykonane z różnych materiałów i mogą zawierać metale szlachetne lub metale pokryte metalami szlachetnymi, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone). Mogą być również całkowicie lub częściowo pokryte skórą wyprawioną lub innymi materiałami.

(B)Bicze, szpicruty i podobne artykuły.

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Bicze wszystkich rodzajów na ogół składające się z trzonka i rzemieni.

(2)Szpicruty składające się z trzonka na ogół połączonego z krótką skórzaną pętlą zamiast rzemienia.

***

Wszystkie te artykuły mogą mieć wiązania lub inne dodatki z dowolnego materiału.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Tyczek mierniczych, tyczek pomiarowych i tym podobnych (pozycja 9017).

(b)Kul i kul lasek (pozycja 9021).

(c)Lasek o charakterze broni palnej, lasek-szpad, lasek z obciążeniem i tym podobnych (dział 93).

(d)Artykułów objętych działem 95. (np. kijów golfowych, kijów hokejowych, kijów narciarskich, czekanów alpinistycznych).

 


 


6603-Części, ozdoby i dodatki do artykułów objętych pozycją 6601 lub 6602.

6603 20-Szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzewcach)

6603 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja wyklucza części, ozdoby i dodatki z materiału włókienniczego oraz pokrycia, pompony, rzemienie, futerały na parasole i tym podobne z dowolnego materiału; klasyfikowane są osobno, nawet jeżeli prezentowane są razem z parasolami, parasolami przeciwsłonecznymi, laskami itp., ale nie są przymocowane do nich (patrz uwaga 2 do tego działu). Niniejsza pozycja obejmuje, poza tymi wyjątkami, rozpoznawalne części, łączniki i dodatki do artykułów objętych pozycją 6601 lub 6602.

Klasyfikowane są do niniejszej pozycji niezależnie od materiału składowego (włącznie z metalem szlachetnym lub metalem pokrytym metalem szlachetnym lub naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi). Obejmują one:

(1)Uchwyty (włącznie z półwyrobami rozpoznawalnymi jako niewykończone uchwyty) oraz gałki do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, biczów itp.

(2)Szkielety, włącznie ze szkieletami zamocowanymi na trzonach oraz druty i napinacze szkieletów.

(3)Trzonki (drzewce), nawet składające się z uchwytów lub gałek do parasoli lub parasoli przeciwsłonecznych.

(4)Wyposażenie biczów lub szpicrut.

(5)Suwaki, końcówki drutów, kołpaki otwarte i kołpaczki końcówek, skuwki, sprężynki, kołnierze, urządzenia uchylne przeznaczone do regulacji kąta nachylenia szczytu parasola w stosunku do masztu, szpice, płyty podstawy do lasek z siodełkiem i podobnych, itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niewykończonych lasek (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 6602).

(b)Rurek żeliwnych lub stalowych oraz profili żeliwnych lub stalowych, na druty lub napinacze, przyciętych tylko na długość (dział 72 lub 73).

__________