UWAGI OGÓLNE

Z pewnymi wyjątkami (zob. w szczególności te wymienione na końcu niniejszych Uwag ogólnych), dział ten obejmuje w pozycjach od 6401 do 6405 różne rodzaje obuwia (włącznie z kaloszami wkładanymi na buty), niezależnie od ich kształtu i rozmiaru, konkretnego używania, do którego zostały one przeznaczone, metody ich produkcji lub materiałów, z jakich są one wykonane.

Do celów tego działu określenie „obuwie” nie obejmuje jednak jednorazowych ochraniaczy na stopy lub obuwie, z nietrwałego materiału (papieru, folii z tworzyw sztucznych itp.), bez zastosowanych podeszew. Te produkty klasyfikowane są według ich materiału składowego.

(A)Obuwie może mieć zakres od sandałów, których cholewki składają się po prostu z regulowanych pasków lub wstążek, po buty do ud (których cholewki zakrywają nogę i udo i które mogą mieć paski itd., do zamocowania cholewek do pasa w celu lepszego podtrzymania). Niniejszy dział obejmuje:

(1)Buty na płaskim lub na wysokim obcasie do noszenia w pomieszczeniach i na zewnątrz.

(2)Buty do kostek, półbuty, buty do kolan i buty do ud.

(3)Sandały różnego rodzaju, „espadryle” (obuwie o płóciennych cholewkach i podeszwach z wyplatanego materiału roślinnego), tenisówki, buty do biegania, pantofle kąpielowe i pozostałe obuwie sezonowe.

(4)Specjalne obuwie sportowe, które jest przeznaczone do aktywności sportowej i które posiada lub w którym przewiduje się możliwość zamocowania kolców, kołków, korków, zacisków, sztabek lub podobnych oraz buty łyżwiarskie, buty narciarskie i do biegów narciarskich, buty snowbordowe, buty zapaśnicze, buty bokserskie i buty kolarskie (patrz uwaga 1 do podpozycji do niniejszego działu).

Buty do wrotek lub łyżew, z łyżwami lub wrotkami przymocowanymi do podeszew, są jednak wyłączone (pozycja 9506).

(5)Pantofle do tańca.

(6)Obuwie domowe (np. pantofle domowe).

(7)Obuwie otrzymane w jednym kawałku, w szczególności przez prasowanie gumy lub tworzyw sztucznych, przez wyrzeźbienie z kawałka drewna.

(8)Pozostałe obuwie specjalnie przeznaczone do ochrony przed olejem, smarem, chemikaliami lub zimnem.

(9)Kalosze noszone na innym obuwiu; w niektórych przypadkach są one bez obcasów.

(10)Obuwie jednorazowe, z zastosowanymi podeszwami, zazwyczaj przeznaczone do użycia tylko raz.

(B)Obuwie objęte tym działem może być z dowolnego materiału (gumy, skóry wyprawionej, tworzyw sztucznych, drewna, korka, tekstyliów włącznie z filcem i włókniną, skóry futerkowej, materiału do wyplatania itd.), z wyjątkiem azbestu i może zawierać, w dowolnej proporcji, materiały objęte działem 71.

Jednak w ramach tego działu klasyfikacja do pozycji od 6401 do 6405 jest wyznaczona przez materiał składowy podeszwy zewnętrznej oraz cholewki.

(C)Określenie „podeszwa zewnętrzna”, jak użyto w pozycjach od 6401 do 6405, oznacza tę część obuwia (inną niż zamocowany obcas), która w trakcie używania jest w styczności z podłożem. Do celów klasyfikacji należy brać materiał składowy podeszwy zewnętrznej mający największe pole powierzchni w styczności z podłożem. Przy wyznaczaniu materiału składowego podeszwy zewnętrznej nie należy brać pod uwagę żadnych zamocowanych dodatków lub wzmocnień, które częściowo pokrywają podeszwę (patrz uwaga 4 (b) do tego działu). Te dodatki lub wzmocnienia obejmują kolce, sztabki, gwoździe, ochraniacze lub podobne dodatki [włącznie z cienką warstwą tekstylnego floku (np. do utworzenia wzoru) lub odczepiany materiał włókienniczy nałożony, ale niezamocowany w podeszwie].

W przypadku obuwia wykonanego w jednym kawałku (np. saboty), bez zastosowanych podeszew, żadna oddzielna podeszwa zewnętrzna nie jest wymagana; takie obuwie klasyfikowane jest zgodnie z materiałem składowym jego dolnej powierzchni.

(D)Do celów klasyfikacji obuwia w tym dziale musi być również brany pod uwagę materiał składowy cholewki. Cholewka jest to część buta powyżej podeszwy. Jednak, w niektórych rodzajach obuwia z podeszwami odlewanymi z tworzywa sztucznego lub w obuwiu Indian amerykańskich typu mokasyny, jest używany jeden kawałek materiału do utworzenia podeszwy i albo całości, albo części cholewki, co utrudnia identyfikację wytyczenie granicy pomiędzy podeszwą zewnętrzną a cholewką. W takich przypadkach za cholewkę należy uważać tę część buta, która pokrywa boki i wierzch stopy. Wielkość cholewek różni się bardzo między różnymi rodzajami obuwia, od tych przykrywających stopę i całą nogę, włącznie z udem (na przykład buty rybackie), do tych, które składają się tylko z pasków lub rzemyków (na przykład sandały).

Jeżeli cholewka składa się z dwóch lub więcej materiałów, klasyfikacja jest wyznaczana przez materiał składowy, który ma największe pole powierzchni zewnętrznej, nie biorąc pod uwagę żadnych dodatków lub wzmocnień, takich jak nakładki na kostki, paski lub obrzeża ochronne lub dekoracyjne, inne ozdoby (np. frędzle, pompony lub plecionki), sprzączki, naszywki, podkładki oczek do sznurowadeł, sznurowadła lub zamki błyskawiczne. Materiał składowy dowolnej podszewki nie ma żadnego wpływu na klasyfikację.

(E)Należy zauważyć, że do celów tego działu, określenia „guma” i „tworzywa sztuczne” obejmują tkaniny lub inne wyroby włókiennicze, z zewnętrzną warstwą gumy lub tworzyw sztucznych widoczną gołym okiem, nie biorąc pod uwagę żadnej wynikłej zmiany barwy.

(F)Z zastrzeżeniem warunków punktu (E) powyżej, do celów tego działu wyrażenie „materiały włókiennicze” obejmuje włókna, przędze, materiały, filce, włókniny, szpagat, liny, linki, kable itd. objęte działami od 50. do 60.

(G)Do celów tego działu określenie „skóra wyprawiona” odnosi się do towarów objętych pozycjami 4107 oraz od 4112 do 4114.

(H)Buty lub spody butów, składające się z podeszwy zewnętrznej przymocowanej do niekompletnej lub niewykończonej cholewki, która nie obejmuje kostki, należy uważać za obuwie (a nie za części obuwia). Artykuły te mogą być wykończone po prostu przez ozdobienie ich górnego brzegu lamówką i dodanie zapięcia.

Niniejsza pozycja również wyklucza:

(a)Obuwie z materiału włókienniczego, bez podeszwy zewnętrznej przyklejonej, przyszytej lub w inny sposób przymocowanej lub zastosowanej do cholewki (sekcja XI).

(b)Obuwie noszące ślady znacznego używania i przedstawiane luzem lub w belach, workach lub podobnych opakowaniach (pozycja 6309).

(c)Obuwie z azbestu (pozycja 6812).

(d)Obuwie ortopedyczne (pozycja 9021).

(e)Obuwie-zabawki oraz buty łyżwiarskie lub wrotkarskie, z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; nagolenniki i podobne ochraniacze sportowe (dział 95).

 


 


6401-Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami.

6401 10-Obuwie zawierające metalowy nosek ochronny

-Pozostałe obuwie:

6401 92- -Zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana

6401 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje obuwie nieprzemakalne zarówno z podeszwami jak i cholewkami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających, punkty (C) i (D)), z gumy (jak zdefiniowano w uwadze 1. do działu 40.), z tworzyw sztucznych lub z materiału włókienniczego z zewnętrzną warstwą z gumy lub tworzyw sztucznych widoczną gołym okiem (zob. uwaga 3(a) do tego działu), pod warunkiem że cholewki nie są ani przymocowane do podeszwy, ani połączone za pomocą procesów wymienionych w tej pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje obuwie skonstruowane do chronienia przed przenikaniem wody lub innych płynów oraz obejmuje, między innymi, niektóre śniegowce, kalosze, kalosze wkładane na obuwie i buty narciarskie.

Obuwie pozostaje w niniejszej pozycji, nawet jeżeli zostało wykonane częściowo z jednego i częściowo z innego z wymienionych materiałów (np. podeszwy mogą być z gumy, a cholewki z tkaniny z zewnętrzną warstwą z tworzyw sztucznych widoczną gołym okiem; do celów tego warunku nie należy brać pod uwagę żadnej wynikłej zmiany barwy).

Pozycja ta obejmuje, między innymi, obuwie otrzymane w dowolnym procesie, opisanym poniżej:

(1)Prasowanie

W tym procesie kopyto, czasem pokryte tekstylną „skarpetką”, która później tworzy podszewkę tego artykułu, jest umieszczane w formie albo z tabletkami, albo z granulkami.

Forma jest zamykana i umieszczana pomiędzy płytami dociskowymi prasy, które są ogrzewane do wysokiej temperatury.

Pod wpływem ciepła tabletki lub granulki osiągają określony stopień lepkości i całkowicie wypełniają przestrzeń między kopytem a ścianami formy; nadwyżka materiału wycieka przez upusty. Materiał jest następnie wulkanizowany (guma) lub zestalany (poli(chlorek winylu)).

Po zakończeniu procesu prasowania but jest wyjmowany z formy, a kopyto zostaje usunięte.

(2)Formowanie wtryskowe

Proces ten jest podobny do procesu prasowania, z wyjątkiem tego, że tabletki lub granulki użyte w procesie prasowania są zastąpione mieszanką na bazie gumy lub poli(chlorku winylu), podgrzaną wstępnie do nadania lepkości wymaganej do wtryskiwania do formy.

(3)Formowanie osadowe

W procesie tym pasta poli(chlorku winylu) lub polistyrenu wtryskiwana jest do formy w celu utworzenia pełnego płaszcza, który tężeje, a nadmiar materiału wycieka przez ujścia.

(4)Formowanie odśrodkowe

Proces ten jest podobny do formowania osadowego, z wyjątkiem tego, że płaszcz tworzony jest przez wirowanie pasty w zamkniętej formie.

(5)Formowanie przez maczanie

W procesie tym gorąca forma zanurzana jest w paście (proces ten jest rzadko wykorzystywany w przemyśle obuwniczym).

(6)Składanie przez wulkanizowanie

W procesie tym surowiec (zazwyczaj guma lub tworzywa termoplastyczne), przygotowywany jest z proszkiem siarki i przeprowadzany przez prasę w celu wyprodukowania płaskiego arkusza. Arkusz ten jest cięty (a czasem kalandrowany) do kształtu różnych części podeszwy zewnętrznej i cholewki (tzn. przyszwy, zapiętki, napiętki, noski itp.). Części te są lekko podgrzewane, aby materiał stał się lepki a następnie składane na kopycie, którego kształt odpowiada kształtowi obuwia. Złożone obuwie jest przyciskane do kopyta w taki sposób, że części przylegają do siebie i następnie są wulkanizowane. Obuwie otrzymane w tym procesie znane jest w handlu jako „obuwie składane”.

(7)Łączenie i wulkanizowanie

Proces ten wykorzystywany jest do formowania i wulkanizowania podeszwy zewnętrznej i obcasa z gumy, przed montażem cholewki, podczas jednej operacji. Podeszwa jest mocno łączona z cholewką za pomocą spoiwa, które twardnieje podczas wulkanizacji.

(8)Zgrzewanie dielektryczne

W procesie tym materiały są łączone przez ciepło i ciśnienie, bez użycia spoiwa.

(9)Klejenie

W procesie tym podeszwy, które uprzednio zostały uformowane lub wycięte z arkusza, przyklejane są do cholewki za pomocą kleju; zostaje przyłożony nacisk i artykuł zostaje pozostawiony do wyschnięcia. Mimo że nacisk może być przyłożony przy podniesionej temperaturze, to materiał użyty na podeszwę jest w swojej postaci finalnej, zanim podeszwa zostanie przyklejona do cholewki, a jej cechy fizyczne w żaden sposób nie są zmieniane przez tę operację.

 


 


6402-Pozostałe obuwie z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych.

-Obuwie sportowe:

6402 12- -Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

6402 19- -Pozostałe

6402 20-Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków

-Pozostałe obuwie:

6402 91- -Zakrywające kostkę

6402 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje obuwie z podeszwami i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, inne niż to objęte pozycją 6401.

Obuwie pozostaje klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeżeli jest wykonane częściowo z jednego materiału i częściowo z innego z wymienionych materiałów (np. podeszwy mogą być z gumy, a cholewki z tkaniny z zewnętrzną warstwą z tworzyw sztucznych widoczną gołym okiem; do celów tego warunku nie należy brać pod uwagę żadnej wynikłej zmiany barwy).

Niniejsza pozycja, między innymi, obejmuje:

(a)Buty narciarskie składające się z kilku formowanych części, połączonych nitami lub podobnymi elementami;

(b)Saboty bez zapiętka lub napiętka, których cholewki są wytwarzane w jednym kawałku, zwykle przymocowane do podstawy lub grubej podeszwy za pomocą nitów;

(c)Pantofle domowe lub pantofle bez pięty (klapki) lub zapiętka, których cholewki wyprodukowane w jednym kawałku lub złożone w inny sposób niż przez zszycie, przymocowane są do podeszwy za pomocą szycia;

(d)Sandały składające się z pasków w poprzek podbicia oraz napiętka lub paska na pięcie, przymocowanych do podeszwy w dowolnym procesie;

(e)Sandały typu japonki, w których rzemyki przymocowane są do podeszwy za pomocą kołków osadzonych mocno w otworze w podeszwie;

(f)Obuwie niewodoszczelne wytwarzane w jednym kawałku (na przykład pantofle kąpielowe).

 


 


6403-Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej.

-Obuwie sportowe:

6403 12- -Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

6403 19- -Pozostałe

6403 20-Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca

6403 40-Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny

-Pozostałe obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej:

6403 51- -Zakrywające kostkę

6403 59- -Pozostałe

-Pozostałe obuwie:

6403 91- -Zakrywające kostkę

6403 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje obuwie z cholewkami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających, część (D)), wykonanymi ze skóry wyprawionej i podeszwami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających, część (C)), wykonanymi z:

(1)Gumy (jak zdefiniowano w uwadze 1. do działu 40.).

(2)Tworzyw sztucznych.

(3)Tkanin lub pozostałych wyrobów włókienniczych z zewnętrzną warstwą gumy lub tworzyw sztucznych widoczną gołym okiem, nie biorąc pod uwagę żadnej wynikłej zmiany barwy (zob. uwaga 3 (a) do tego działu oraz Uwagi ogólne Not wyjaśniających, część (E)).

(4)Skóry wyprawionej (zob. uwaga 3(b) do tego działu).

(5)Skóry wtórnej (na mocy uwagi 3. do działu 41., określenie „skóra wtórna” ograniczone jest do substancji na bazie skóry wyprawionej lub włókien ze skóry wyprawionej).

 


 


6404-Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych.

-Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych:

6404 11- -Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne

6404 19- -Pozostałe

6404 20-Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej

Niniejsza pozycja obejmuje obuwie z cholewkami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających, część (D)), wykonanymi z materiałów włókienniczych i podeszwami (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających, część (C)), wykonanymi z tego samego materiału, co obuwie objęte pozycją 6403 (zob. Noty wyjaśniające do tej pozycji).

 


 


6405-Pozostałe obuwie.

6405 10-Z cholewkami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

6405 20-Z cholewkami z materiałów włókienniczych

6405 90-Pozostałe

Z zastrzeżeniem uwagi 1. i 4. do tego działu, niniejsza pozycja obejmuje wszelkie obuwie mające podeszwy i cholewki z materiału lub połączonych materiałów, niewymienionych w poprzednich pozycjach niniejszego działu.

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

(1)Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami wykonanymi z materiału innego niż guma, tworzywa sztuczne, skóra wyprawiona lub materiał włókienniczy;

(2)Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami wykonanymi z materiału innego niż skóra wyprawiona lub materiał włókienniczy;

(3)Obuwie z podeszwami z drewna, korka, szpagatu lub liny, tektury, skóry futerkowej, materiału włókienniczego, filcu, włókniny, linoleum, rafii, słomy, luffy itp. Cholewki takiego obuwia mogą być z dowolnego materiału.

Niniejsza pozycja wyklucza zestawy części (np. cholewek, nawet przymocowanych do podeszwy wewnętrznej), niestanowiące jeszcze ani niemające zasadniczego charakteru obuwia, jak opisano w pozycjach od 6401 do 6405 (pozycja 6406).

 


 


6406-Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części.

6406 10-Cholewki i ich części, inne niż zakładki

6406 20-Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych

6406 90-Pozostałe

(I) CZĘŚCI OBUWIA (WŁĄCZNIE Z CHOLEWKAMI, NAWET PRZYMOCOWANYMI DO PODESZEW, INNYCH NIŻ PODESZWY ZEWNĘTRZNE); WKŁADKI WYJMOWALNE, PODKŁADKI POD PIĘTY I PODOBNE ARTYKUŁY

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Różne części składowe obuwia; części te mogą być z dowolnych materiałów, z wyjątkiem azbestu.

Części obuwia mogą mieć różny kształt, w zależności od rodzaju lub stylu obuwia, do którego są przeznaczone. Obejmują one:

(1)Części cholewek (np. przyszwy, noski, zapiętki, nogawice, futrówki i paski drewniaków), włącznie z kawałkami skóry wyprawionej do wykonania obuwia wykrojonej do przybliżonych kształtów cholewek.

(2)Usztywniacze. Mogą być włożone pomiędzy zapiętki a futrówkę lub pomiędzy nosek a futrówkę, do nadania twardości i trwałości tym częściom obuwia.

(3)Podeszwy wewnętrzne, środkowe i zewnętrzne, włącznie z półpodeszwami lub patynami; także wkładki do przyklejenia na powierzchni podeszew wewnętrznych.

(4)Wkładki ortopedyczne lub wąskie środkowe części podeszwy w całości lub w kawałkach (przeważnie z drewna, skóry wyprawionej, płyty pilśniowej lub tworzyw sztucznych) do wbudowania w podeszwę w celu utworzenia wysklepionego łuku obuwia.

(5)Różne rodzaje obcasów wykonanych z drewna, gumy itp., włącznie z przyklejanymi, przybijanymi i przykręcanymi; części obcasów (np. kawałki górne).

(6)Gwoździe, kolce itp., do obuwia sportowego.

(7)Zestawy części (np. cholewki, nawet przymocowane do podeszwy wewnętrznej), niestanowiące jeszcze ani niemające charakteru obuwia, jak opisano w pozycjach od 6401 do 6405.

(B)Następujące elementy (z dowolnego materiału z wyjątkiem azbestu), które można nosić wewnątrz obuwia: wyjmowane wkładki, ochraniacze pończoch (z gumy, materiału gumowanego itp.) oraz wyjmowane wewnętrzne zabezpieczenia pod pięty.

(II) GETRY, SZTYLPY I PODOBNE ARTYKUŁY I ICH CZĘŚCI

Artykuły te przeznaczone są do okrycia całej lub części nogi oraz czasami części stopy (np. kostki i podbicia). Od skarpet i pończoch różnią się tym, że nie przykrywają całej stopy.

Mogą być wykonane z dowolnego materiału (skóry wyprawionej, grubego płótna, filcu, dzianiny itp.), z wyjątkiem azbestu.

Obejmują one getry, sztylpy, kamasze, owijacze, „skarpety górskie” bez stóp, ocieplacze nóg i podobne artykuły.

Niektóre z tych artykułów mogą mieć pasek utrzymujący lub taśmę elastyczną, które pasują do miejsca pod łukiem stopy.

Niniejsza pozycja obejmuje również rozpoznawalne części tych artykułów.

***

Niniejsza pozycja również wyklucza:

(a)Obrzeża w długości, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (pozycja 4205), z tworzyw sztucznych (dział 39) lub gumy (dział 40).

(b)Podtrzymywacze kolan i kostek (takie jak te, składające się z elastycznego materiału, przeznaczone po prostu do podparcia lub podtrzymywania słabych stawów); klasyfikowane są one do ich własnych odpowiednich pozycji według materiału, z jakiego są wykonane.

(c)Getry w jednym kawałku (rajtuzy), w rodzaju noszonych przez bardzo małe dzieci; są rodzajem odzieży sięgającej do pasa i przylegające ściśle do nogi, a czasem pokrywające całe stopy (dział 61 lub 62).

(d)Części obuwia i dodatki z azbestu (pozycja 6812).

(e)Specjalne wkładki do podtrzymywania łuku stopy wykonane na miarę oraz sprzęt ortopedyczny (pozycja 9021).

(f)Podkładki do krykieta, nagolenniki, nakolanniki i pozostałe ochraniacze sportowe (pozycja 9506).

(g)Kołki, gwoździe, oczka do sznurowadeł, haczyki, sprzączki, ochraniacze, plecionki, pompony, sznurowadła, które są klasyfikowane do ich odpowiednich pozycji, guziki, zatrzaski, zatrzaski do ubrań, przyciski (pozycja 9606) i zamki błyskawiczne (suwaki) (pozycja 9607).

__________