DZIAŁ 63

POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

Uwagi
  1. Poddział I odnosi się tylko do artykułów gotowych z dowolnych tekstyliów.
  2. Poddział I nie obejmuje:

(a)   towarów objętych działami od 56 do 62; ani

(b)   odzieży używanej oraz innych artykułów używanych, objętych pozycją 6309.

  1. Pozycja 6309 obejmuje tylko następujące towary:

(a)   artykuły z materiałów włókienniczych:

-       odzież i dodatki odzieżowe oraz ich części,

-       koce i pledy,

-       bieliznę pościelową, bieliznę stołową, bieliznę toaletową i bieliznę kuchenną,

-       artykuły wyposażenia wnętrz, inne niż dywany objęte pozycjami od 5701 do 5705 i tkaniny dekoracyjne objęte pozycją 5805;

(b)   obuwie i nakrycia głowy z dowolnego materiału innego niż azbest.

Aby mogły być klasyfikowane do niniejszej pozycji, wyżej wymienione artykuły muszą spełniać oba poniższe wymogi:

-       muszą wykazywać dostrzegalne oznaki noszenia, oraz

-       muszą być przedstawione luzem lub w belach, workach lub podobnych opakowaniach.

-        

Uwaga do podpozycji

1.Podpozycja 6304 20 obejmuje artykuły wykonane z dzianin osnowowych, impregnowanych lub powleczonych alfa-cypermetrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltametrinem (INN, ISO), lambda-cyhalotrinem (ISO), permetrinem (ISO) lub metylopirimifosem (ISO).


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)W pozycjach od 6301 do 6307 (poddział I) artykuły gotowe tekstylne z dowolnych tekstyliów (tkaniny lub dzianiny, filcu, włókniny itp.), które nie są bardziej szczegółowo wymienione w innych działach sekcji XI lub gdziekolwiek indziej w nomenklaturze. (Wyrażenie „artykuły gotowe tekstylne” oznacza artykuły gotowe w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (zobacz również część II Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI)).

Niniejszy poddział obejmuje artykuły z tiuli lub pozostałych materiałów sieciowych, koronki lub haftów, bez względu na to, czy wykonano je bezpośrednio do kształtu, czy wykonane z tiulu lub pozostałych materiałów sieciowych, koronki lub haftów, objętych pozycją 5804 lub 5810.

Na klasyfikację artykułów w niniejszym poddziale nie mają wpływu niewielkie ozdoby lub dodatki z futra, metalu (włączając metal szlachetny), skóry wyprawione, tworzywa sztuczne itp.

Jednakże, jeśli obecność tych innych materiałów stanowi więcej niż zaledwie ozdoby lub dodatki, artykuły te klasyfikowane są zgodnie z odpowiednimi uwagami do sekcji lub działu (Ogólna reguła interpretacji 1) lub zgodnie z innymi Ogólnymi regułami interpretacji, w zależności od konkretnego przypadku.

Niniejszy poddział w szczególności nie obejmuje:

(a)Artykułów z waty objętych pozycją 5601.

(b)Włóknin jedynie przyciętych na kwadraty lub prostokąty (np. prześcieradła do jednorazowego użytku) (pozycja 5603).

(c)Wyrobów sieciowych gotowych objętych pozycją 5608.

(d)Motywów z koronki lub haftu, objętych pozycją 5804 lub 5810.

(e)Artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych objętych działem 61. lub 62.

(2)W pozycji 6308 (poddział II) niektóre zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wyrobu dywaników (mat), tkanin dekoracyjnych, bielizny stołowej haftowanej lub serwet, lub podobnych artykułów tekstylnych, pakowanych w opakowania do sprzedaży detalicznej.

(3)W pozycji 6309 lub 6310 (poddział III) odzież używaną i pozostałe artykuły używane jak zdefiniowano w uwadze 3. do tego działu oraz zużyte lub nowe szmaty, skrawki szpagatu itp.

 


 


Poddział I

POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

6301-Koce i pledy.

6301 10-Koce elektryczne

6301 20-Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6301 30-Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z bawełny

6301 40-Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z włókien syntetycznych

6301 90-Pozostałe koce i pledy

Koce i pledy zazwyczaj wykonywane są z wełny, sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, często z powierzchnią o okrywie runowej i na ogół z materiału o ciężkiej strukturze, chroniącego przed zimnem. Niniejsza pozycja obejmuje również koce i pledy do okrycia lub do wózków dziecięcych.

Pledy zazwyczaj mają frędzle (na ogół utworzone z wystających nitek osnowy lub wątku), ale ich brzegi zwykle zabezpieczone są specjalnym ściegiem lub obszyciem.

Niniejsza pozycja obejmuje materiały w sztukach w postaci oddzielnych artykułów o cechach gotowych koców lub pledów, które otrzymuje się po pocięciu wzdłuż linii wyznaczonych brakiem nitek wątku.

Koce ogrzewane elektrycznie również objęte są niniejszą pozycją.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Koców specjalnie uformowanych do okrywania zwierząt (pozycja 4201).

(b)Narzut i kap (pozycja 6304).

(c)Kołder pikowanych lub wypchanych, objętych pozycją 9404.

 


 


6302-Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna.

6302 10-Bielizna pościelowa, dziana

-Pozostała bielizna pościelowa, zadrukowana:

6302 21- -Z bawełny

6302 22- -Z włókien chemicznych

6302 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostała bielizna pościelowa:

6302 31- -Z bawełny

6302 32- -Z włókien chemicznych

6302 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

6302 40-Bielizna stołowa, dziana

-Pozostała bielizna stołowa:

6302 51- -Z bawełny

6302 53- -Z włókien chemicznych

6302 59- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

6302 60-Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z materiałów ręcznikowych frotte lub podobnych materiałów frotte, z bawełny

-Pozostałe:

6302 91- -Z bawełny

6302 93- -Z włókien chemicznych

6302 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Artykuły te zazwyczaj wykonane są z bawełny lub lnu, ale czasem również z konopi, ramii lub włókien chemicznych itp.; zwykle są w rodzaju nadających się do prania. Obejmują one:

(1)Bieliznę pościelową, np. prześcieradła, poszewki, pokrowce na zagłówki, poszwy na kołdry oraz pokrycie materacowe.

(2)Bieliznę stołową, np. obrusy, podkładki i bieżniki, serwetki, serwety, serwetki do herbaty, saszetki na serwetki, serwetki o wzorze koronkowym, podkładki pod szklanki.

Jednakże należy zauważyć, że niektóre artykuły jak opisano powyżej (np. serwetki kładzione na środku stołu, wykonane z koronki, aksamitu lub brokatu), nie są uważane za artykuły bielizny stołowej; zazwyczaj są one klasyfikowane do pozycji 6304.

(3)Bieliznę toaletową, np. ręczniki do rąk i do twarzy (włączając ręczniki zrolowane), ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe, ścierki do twarzy i rękawice toaletowe.

(4)Bieliznę kuchenną taką jak ścierki do naczyń oraz ścierki do wycierania szkła. Artykuły takie jak ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki, na ogół wykonane z grubych, szorstkich materiałów, nie są uważane za „bieliznę kuchenną” i są wyłączone (pozycja 6307).

Oprócz artykułów opisanych wyżej, niniejsza pozycja obejmuje również materiały włókiennicze w sztuce, które w prosty sposób przecięto wzdłuż linii wyznaczonych brakiem nitki wątku lub osnowy, które mogą być przerobione na odrębne artykuły z frędzelkami (np. ręczniki).

 


 


6303-Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe.

-Dziane:

6303 12- -Z włókien syntetycznych

6303 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6303 91- -Z bawełny

6303 92- -Z włókien syntetycznych

6303 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Firanki, zasłony (włącznie z draperiami), które używane są, na przykład do powieszenia w oknach lub do zasłonięcia wnęk, scen teatralnych itp. Wyrażenie „firanki i zasłony” obejmuje lekkie i przezroczyste lub półprzezroczyste artykuły oraz artykuły wykonane z ciężkich materiałów.

(2)Wewnętrzne rolety, które zazwyczaj są nieprzezroczyste i zwijane (np. te w wagonach kolejowych).

(3)Lambrekiny zasłonowe (lub karniszowe), które składaja się z pasków materiału przeznaczonych do zawieszania nad oknem do zakrycia góry firanek oraz lambrekiny łóżkowe do zamocowania i dekoracji.

Niniejsza pozycja obejmuje również materiał w długości tak przygotowany po tkaniu, że wyraźnie widać, iż w wyniku niewielkiej operacji można go przetworzyć w artykuły objęte tą pozycją (np. materiał w długości, którego jeden brzeg wykończony jest frędzlami i który, aby przerobić go na gotowe firanki, zasłony, wymaga jedynie przecięcia do odpowiedniej długości i obrębienia).

Niniejsza pozycja nie obejmuje zewnętrznych zasłon przeciwsłonecznych (pozycja 6306).

 


 


6304-Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9404.

-Narzuty:

6304 11- -Dziane

6304 19- -Pozostałe

6304 20-Moskitiery do łóżek wyszczególnione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu

-Pozostałe:

6304 91- -Dziane

6304 92- -Niedziane, z bawełny

6304 93- -Niedziane, z włókien syntetycznych

6304 99- -Niedziane, z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły wyposażenia wnętrz z materiałów włókienniczych, inne niż te objęte poprzednimi pozycjami lub pozycją 9404, używane w domu, budynkach użyteczności publicznej, teatrach, kościołach itp. oraz podobne artykuły używane na statkach, w wagonach kolejowych, samolotach, samochodowych przyczepach kempingowych, samochodach osobowych itp.

Do takich artykułów zalicza się tkaniny dekoracyjne i tekstylne dekoracje obrzędowe (np. ślubne lub pogrzebowe); moskitiery do łóżek lub siatki do łóżek (włączając siatki do łóżek wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu); narzuty (ale nie obejmuje kołder objętych pozycją 9404); pokrycia poduszek, luźne pokrycia na meble, ochraniacze; pokrycia stołów (inne niż te mające cechy pokryć podłogowych  patrz uwaga 1 do działu 57.); pokrycia gzymsów kominka; pętle firanek, zasłon; lambrekiny (inne niż te objęte pozycją 6303).

Niniejsza pozycja nie obejmuje abażurów (pozycja 9405).


 


6305-Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów.

6305 10-Z juty lub pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją 5303

6305 20-Z bawełny

-Z materiałów włókienniczych chemicznych:

6305 32- -Opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie

6305 33- -Pozostałe, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, lub podobnej

6305 39- -Pozostałe

6305 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje tekstylne worki i torby, w rodzaju zwykle używanych do pakowania towarów do transportu, magazynowania lub sprzedaży.

Do takich artykułów, różniących się wielkością i kształtem, zalicza się w szczególności opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie na węgiel, ziarno, mąkę, ziemniaki, kawę lub podobne torby, worki pocztowe i małe torby, w rodzaju stosowanych do przesyłania pocztą próbek towarów. Pozycja ta obejmuje również artykuły, takie jak woreczki na herbatę.

Materiały opakowaniowe, które po wykorzystaniu jako opakowanie bel na brzegach są niedbale lub luźno zszyte, ale które nie stanowią wykończonych lub niewykończonych worków lub toreb, są wyłączone (pozycja 6307).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6305 32

Opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie zazwyczaj wykonane są z tkanin polipropylenowych lub polietylenowych, na ogół o pojemności od 250 kg do 3000 kg. Mogą być wyposażone, na czterech rogach, w uchwyty do podnoszenia oraz mogą być otwierane zarówno od dołu jak i z góry, co ułatwia ich załadowanie i rozładowanie. Na ogół używanedo pakowania, magazynowania, transportu i przeładunku suchych, sypkich materiałów.

 


 


6306-Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe.

-Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne:

6306 12- -Z włókien syntetycznych

6306 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Namioty:

6306 22- -Z włókien syntetycznych

6306 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

6306 30-Żagle

6306 40-Materace pneumatyczne

6306 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje szereg artykułów zazwyczaj wykonanych z mocnych, ściśle tkanych płócien:

(1)Brezenty. Używane są do zabezpieczania towarów przed złymi warunkami atmosferycznymi podczas magazynowania ich pod gołym niebem lub ładowania na statki, wagony, samochody ciężarowe itp. Na ogół wykonane są z powleczonych lub niepowleczonych materiałów z włókien chemicznych lub z ciężkich, a nawet bardzo ciężkich płócien (z konopi, juty, lnu lub bawełny). Są wodoodporne. Te wykonane z płócien zazwyczaj powleczone są warstwą smoły lub innych substancji chemicznych nadającą im wodoodporność lub zabezpieczają przed gniciem. Brezenty na ogół mają postać prostokątnych płacht z obrębionymi brzegami, na których mogą znajdować się oczka, sznury, taśmy itp. Brezenty, które mają specjalne kształty (np. do przykrycia stogów siana, podłóg małych statków, samochodów ciężarowych itp.) również objęte są tą pozycją, pod warunkiem że są płaskie.

Brezentów nie należy mylić z luźnymi nakryciami na samochody, maszyny itp., wykonanymi z materiału brezentowego do kształtu tych artykułów, ani z płaskimi płachtami zabezpieczającymi wykonanymi z lekkiego materiału, podobnymi do brezentów (pozycja 6307).

(2)Żagle (do jachtów, łodzi, kutrów rybackich lub pozostałych statków, do desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych). Są one wykonane z mocnych materiałów włókienniczych (np. z włókien chemicznych o dużej wytrzymałości na rozciąganie) przyciętych do konkretnego kształtu i obrębionych oraz zazwyczaj zaopatrzonych w oczka lub inne urządzenia zapinające.

(3)Markizy, zasłony przeciwsłoneczne (do sklepów, kawiarni itp.). Przeznaczone są do ochrony przed słońcem; na ogół wykonane z mocnego grubego płótna lub pasków z grubego płótna i mogą być zamocowania na rolkach lub składanych mechanizmach. Klasyfikowane są do tej pozycją, nawet wtedy gdy są wyposażone w ramy, czasem jako zasłony przeciwsłoneczne.

(4)Namioty są schronieniami wykonanymi z materiałów od lekkich aż do ciężkich z włókien chemicznych, bawełny lub mieszanek włókien tekstylnych, nawet powlekanych, pokrytych lub laminowanych, lub z grubego płótna. Zazwyczaj mają jeden lub dwa dachy oraz boki lub ścianki (pojedyncze lub podwójne), które pozwalają uformować z nich zamknięcie. Pozycja ta obejmuje namioty o różnych rozmiarach i kształtach, np. markizy i namioty wojskowe, biwakowe (włączając lekkie przenośne namioty), cyrkowe, plażowe. Klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeśli są prezentowane w komplecie z masztami, śledziami, linami naciągowymi lub innymi dodatkami.

„Przedsionki” do przyczepy turystycznej (czasem znane jako dobudówki przyczepy turystycznej), które mają budowę podobna do namiotu, zaliczane są również do namiotów. Na ogół wykonane są z materiałów z włókien chemicznych lub z grubych płócien. Składają się z trzech ścian i dachu oraz przeznaczone są do powiększenia przestrzeni mieszkalnej przy przyczepie turystycznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje parasoli namiotów objętych pozycją 6601.

(5)Wyposażenie kempingowe. Grupa ta obejmuje płócienne wiadra, torby na wodę, miski do mycia; płachty na podłogę, pneumatyczne materace, poduszki i podgłówki (inne niż te objęte pozycją 4016); hamaki (inne niż te objęte pozycją 5608).

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Tornistrów, plecaków i podobnych pojemników (pozycja 4202).

(b)Wyściełanych śpiworów i wypchanych materaców, poduszek i podgłówków (pozycja 9404).

(c)Namiotów używanych przez dzieci do zabawy w pomieszczeniach lub na zewnątrz (pozycja 9503).

 


 


6307-Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży.

6307 10-Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia

6307 20-Kamizelki ratunkowe i pasy ratunkowe

6307 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje gotowe artykuły z dowolnego materiału włókienniczego, które nie objęte bardziej szczegółowo w pozostałych pozycjach sekcji XI lub gdzie indziej w nomenklaturze.

W szczególności obejmuje:

(1)Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia (nawet impregnowane środkami czystości, ale wyłącza artykuły objęte pozycją 3401 lub 3405).

(2)Kamizelki i pasy ratunkowe.

(3)Wykroje odzieży zazwyczaj wykonane ze sztywnego grubego płótna; czasem występują z różnymi częściami zszytymi razem w postaci odzieży.

(4)Flagi, proporce i sztandary, włączając transparenty wykorzystywane w widowiskach rozrywkowych, na przyjęciach lub do innych celów.

(5)Torby domowe na brudną bieliznę lub na buty, pończochy, saszetki na chusteczki do nosa lub pantofle domowe, pokrowce na piżamy lub nocne koszule i podobne artykuły.

(6)Torby na odzież (przenośne szafy), inne niż te objęte pozycją 4202.

(7)Luźne nakrycia na samochody, maszyny, walizki, rakiety tenisowe itp.

(8)Płachty zabezpieczające (wyłączając brezenty i płachty na podłogę objęte pozycją 6306).

(9)Tekstylne filtry do kawy, worki na lód itp.

(10)Ścierki do czyszczenia obuwia (wyłączając te objęte pozycją 3405).

(11)Pneumatyczne poduszki (wyłączając wyposażenie kempingowe objęte pozycją 6306).

(12)Okrycia na czajnik do herbaty.

(13)Poduszeczki do igieł.

(14)Sznurowadła z nałożonymi końcówkami do butów, gorsetów itp.; ale sznurowadła składające się z przędz lub szpagatów, na które nałożono końcówi, są wyłączone (pozycja 5609).

(15)Pasy, które chociaż noszone w talii, nie mają charakteru pasów objętych pozycją 6217, np. pasy stosowane przez konkretne grupy zawodowe (elektryków, lotników, spadochroniarzy itp.); taśmy do przenoszenia bagaży i podobnych artykułów. (Taśmy mające charakter artykułów siodlarskich lub rymarskich są wyłączone - pozycja 4201).

(16)Przenośne łóżeczka, przenośne kołyski oraz podobne nosidła dla dzieci.

Siedzenia dziecięce różnych rodzajów, przeznaczone do zamocowania, na przykład na oparciach foteli samochodowych, są wyłączone (pozycja 9401).

(17)Pokrycia i pokrowce na parasole lub parasole przeciwsłoneczne.

(18)Wachlarze i zasłonki na twarz trzymane w ręku, których tekstylne oprawy i szkielety oraz same oprawy występujące oddzielnie. Jednakże wachlarze lub zasłonki na twarz, których szkielety są z metali szlachetnych, klasyfikowane są do pozycji 7113.

(19)Płótna pakowe, które, po wykorzystaniu jako opakowanie bel, na brzegach są niedbale lub luźno zszyte razem, ale które nie stanowią wykończonych lub niewykończonych worków lub toreb, objętych pozycją 6305.

(20)Chusty do serów pocięte do prostokąta, z zawiązanymi końcami nitek osnowy dla zabezpieczenia przed strzępieniem. (Chusty do serów tkane w postaci wstęgi przygotowanej do pocięcia do odpowiedniego kształtu lub rozmiaru, ale przed ich użyciem wymagające jeszcze dalszej obróbki, klasyfikuje się jako towary w sztukach).

(21)Ozdoby do parasolek, parasoli przeciwsłonecznych, lasek spacerowych itp.; sznury ozdobne do szabel i tym podobne.

(22)Maski na twarz z materiału włókienniczego, w rodzaju noszonych przez chirurgów podczas operacji.

(23)Maski na twarz chroniące przed pyłem, wyziewami itp., niewyposażone w wymienne filtry, ale składające się z kilku warstw włókniny, nawet nasycone węglem aktywowanym lub z warstwą środkową wykonaną z włókien syntetycznych.

(24)Rozetki (np. otrzymywane jako nagroda w zawodach), inne niż do odzieży.

(25)Kawałki materiałów włókienniczych poddanych pewnej obróbce (takiej jak obrębianie lub formowaniu wycięcie kołnierzyka), przeznaczone do wyrobu odzieży, ale nie na tyle wykończone, by można było je rozpoznać jako odzież lub części odzieży.

(26)Artykuły podtrzymujące, w rodzaju tych omówionych w uwadze 1 b) do działu 90. (np. kolana, kostki, łokcie lub nadgarstki) lub mięśnie (np. mięśnie ud), inne niż te objęte pozostałymi pozycjami sekcji XI.

(27)         Artykuły z włókniny, wycięte w specyficzny kształt, powleczone z jednej strony klejem zabezpieczonym warstwą papieru lub innego materiału i przeznaczone do przyklejenia wokół dolnej części piersi, aby nadać piersi postać lub kształt.

Poza ww. artykułami, niniejsza pozycja obejmuje również artykuły w długości, wykonane w sposób określony w uwadze 7. do sekcji XI, pod warunkiem że nie są one objęte innymi pozycjami sekcji XI. Dotyczy to tekstylnych uszczelek do drzwi lub okien (włączając te wypchane watą).

Z niniejszej pozycji wyłączone są artykuły klasyfikowane bardziej szczegółowo do pozycji tego działu lub działów od 56. do 62. Ponadto wyklucza ona:

(a)Uprzęż i siodła dla wszystkich zwierząt (pozycja 4201).

(b)Towary podróżne (walizki, plecaki itp.), torby na zakupy, kasetki na kosmetyki i podobne pojemniki objęte pozycją 4202.

(c)Druki (dział 49).

(d)Etykiety, odznaki i podobne artykuły objęte pozycją 5807, 6117 lub 6217.

(e)Dziane opaski na głowę (pozycja 6117).

(f)Worki i torby objęte pozycją 6305.

(g)Obuwie, części obuwia (włącznie z wyjmowanymi wkładkami) i pozostałe artykuły (getry, sztylpy, leginsy itp.) objęte działem 64.

(h)Nakrycia głowy i części oraz ich elementy konstrukcyjne objęte działem 65.

(ij)Parasolki i parasolki przeciwsłoneczne (pozycja 6601).

(k)Sztuczne kwiaty, liście lub owoce i ich części oraz artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców (pozycja 6702).

(l)Pneumatyczne łodzie, kajaki oraz pozostałe statki (pozycja 8903).

(m)Taśmy miernicze (pozycja 9017).

(n)Paski do zegarków (pozycja 9113).

(o)Zabawki, gry i artykuły przeznaczone do rozrywki itp. objęte działem 95.

(p)Mopy (pozycja 9603), ręczne sita i ręczne przesiewacze (pozycja 9604) oraz puszki do pudru (pozycja 9616).

(q)Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły objęte pozycją 9619.

__________


 


Poddział II

ZESTAWY

 

6308-Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej.

Zestawy objęte tą pozycją używane są do robótek ręcznych, dywaników (mat) itp.

Muszą składać się, co najmniej z jednego kawałka tkaniny (na przykład grubego płótna, nawet z nadrukowanym na nim wzorem, który musi być wypełniony) oraz z przędzy, nawet pociętej do długości (przędzy do haftowania, przędzy na dywanik z okrywą itp.). Mogą również zawierać dodatki, takie jak igły i haczyki.

Tkanina może mieć dowolną postać i nawet może być gotowa, na przykład w postaci obrębionego grubego płótna używanego do ręcznego wykonania pokryć ściennych; jednakże należy zauważyć, że tkanina w przybliżeniu powinny zachować charakter surowego materiału przeznaczonego do dalszej obróbki i nigdy nie powinna sprawiać wrażenia „artykułu” w stanie odpowiednim już do wykorzystania bez dalszej przeróbki, na przykład jak to mogłoby być w przypadku obrębionego obrusa ozdobionego tylko kilkoma haftami.

Należy zauważyć, że aby zestawy można było zaklasyfikować do niniejszej pozycji, muszą być prezentowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje zestawów zawierających tkaninę, nawet przyciętą do kształtu, do uszycia odzieży; takie klasyfikowane są do odpowiednich dla nich pozycji.

 

__________


 


Poddział III

ODZIEŻ UŻYWANA I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE UŻYWANE; SZMATY

6309-Odzież używana i pozostałe artykuły używane.

Warunkiem zaklasyfikowania artykułów do tej pozycji, których ograniczony wykaz podany jest poniżej w punktach (1) i (2) Not wyjaśniających, jest spełnienie obu wymogów. Jeżeli tych wymogów nie spełniają, klasyfikowane są do odpowiednich dla nich pozycji.

(A)Muszą wykazywać dostrzegalne oznaki noszenia, nawet jeśli przed ich użyciem wymagają czyszczenia lub naprawy.

Pozycja ta wyłącza nowe artykuły z wadami powstałymi podczas tkania, barwienia itp. oraz artykuły zleżałe w sklepie.

(B)Muszą być prezentowane luzem (np. w kolejowych wagonach towarowych) lub w belach, workach lub podobnych opakowaniach, lub powiązane razem bez zewnętrznego opakowania lub zapakowane niedbale w skrzynie.

Artykułe te zwykle są w dużych przesyłkach, zazwyczaj do odsprzedaży i na ogół są mniej starannie zapakowane, niż artykuły nowe.

***

Uwzględniając powyższe wymogi, pozycja ta obejmuje towary tylko z następującego ograniczonego wykazu:

(1)Następujące artykuły z materiałów włókienniczych objętych sekcją XI: odzież i dodatki odzieżowe (np. odzież, szale, chusty, pończochy i skarpety, rękawiczki i kołnierzyki), koce i pledy, bielizna domowa (np. prześcieradła i bielizna stołowa) oraz artykuły wyposażenia wnętrz (np. firanki, zasłony i przykrycia stołu). Pozycja ta obejmuje również części odzieży lub dodatków odzieżowych.

Jednakże niniejsza pozycja wyłącza artykuły wyposażenia wnętrz objęte działem 57. lub pozycją 5805 (dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, włączając „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” oraz podobnie ręcznie tkane dywaniki i tkaniny dekoracyjne), nawet gdy wykazują widoczne oznaki używania i niezależnie od sposobu ich pakowanie. Artykuły objęte działem 94., a w szczególności te określone w pozycji 9404 (stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły dekoracyjne ze sprężynami lub wypchane, lub wypełnione, na przykład materace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), również wyłączone są z tej pozycji, niezależnie od ich stopnia zużycia lub sposobu opakowania.

(2)Obuwie i nakrycia głowy wszelkich rodzajów i z dowolnego materiału, innego niż azbest (np. skóra wyprawiona, guma, materiał włókienniczy, słoma lub tworzywa sztuczne).

Wszystkie pozostałe artykuły (np. worki i torby, plandeki, namioty i wyposażenie kempingowe), wykazujące oznaki używania, są wyłączone z tej pozycji i będą klasyfikowane do pozycji odpowiadającym artykułom nowym.

 


 


6310-Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych (+).

6310 10-Sortowane

6310 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące wyroby włókiennicze:

(1)Szmaty z materiałów włókienniczych (włączając dziane, z filcu lub włókniny). Szmaty mogą składać się z artykułów wyposażenia wnętrz lub odzieży, lub z innych starych artykułów tekstylnych tak zniszczonych, zabrudnych lub podartych, że nie nadają się do czyszczenia lub naprawy, lub z nowych małych ścinków (np. krawieckich lub skrawków krawieckich).

(2)Odpady szpagatu, powrozów, lin lub linek, używanych lub nieużywanych (np. odpady powstające przy produkcji szpagatu, powrozów, lin lub linek, lub artykułów z nich) i stary szpagat, powróz, liny i linki oraz artykuły zużyte z takich materiałów.

Aby pozostały w niniejszej pozycji, wyroby muszą być zniszczone, zabrudzone lub rozdarte, lub w małych kawałkach. Na ogół nadają się jedynie do odzysku (np. przez rozwłóknianie) włókien (które zazwyczaj są wyciągane), do wyrobu papieru lub tworzyw sztucznych, do wyrobu materiałów ściernych (np. tarcz polerskich) lub do wykorzystania jako przemysłowe czyściwo (np. czyściwo maszynowe).

Jednakże wszystkie pozostałe tekstylne odpady i skrawki są wyłączone z niniejszej pozycji. W szczególności wyłączenie to dotyczy splątanej przędzy otrzymanej w procesie produkcji dzianin lub przy rozwłóknianiu zużytych artykułów dzianych; wszystkich pozostałych odpadów lub skrawków przędz włókienniczych lub włókien (włączając takie, które otrzymuje się z wypełniacza starych materaców, poduszek, kołder itp.); szarpanki rozwłóknionej. Takie wyroby klasyfikowane są do działów od 50. do 55., do pozycji odnoszących się do „odpadów” lub „szarpanki rozwłóknionej”.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również materiałów włókienniczych z wadami powstałymi podczas tkania, barwienia itp., ale które nie spełniają wymogów omówionych powyżej. Takie materiały klasyfikowane są do pozycji opowiadającym nowym materiałom.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6310 10

Wyroby objęte pozycją 6310 uważane są za „sortowane”, kiedy podzielone są według określonych kryteriów lub, kiedy podzielono je na konkretne wyroby tekstylne (np. towary tego samego rodzaju lub z tego samego materiału włókienniczego, szpagat o jednolitym składzie, nowe ścinki o tej samej barwie).

__________