UWAGI OGÓLNE

Dział ten obejmuje artykuły męskie, damskie lub dziecięce dodatki odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, wykonane z materiałów (z wyłączeniem waty, ale włączając filc lub włókniny) objętych działami od 50. do 56., 58. i 59. Z wyjątkiem artykułów objętych pozycją 6212, artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe oraz ich części wykonane z dzianych materiałów wyłączone są z tego działu.

Na klasyfikację towarów do tego działu nie ma wpływu obecność części lub dodatków, na przykład z dzianin, skóry futerkowej, piór, skóry wyprawionej, tworzyw sztucznych lub metalu. Jednakże, jeżeli takie materiały są czymś więcej niż tylko ozdobą, artykuły te klasyfikowane są zgodnie z odpowiednimi uwagami do działów (szczególnie z uwagą 4 do działu 43. oraz uwagą 2 (b) do działu 67., odnoszącymi się odpowiednio do obecności futra i piór) lub, jeżeli to nie wystarczy, zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji.

Artykuły ogrzewane elektrycznie pozostają w niniejszym dziale.

Zgodnie z postanowieniami uwagi 8. do tego działu, odzież zapinająca się z przodu, ze strony lewej na prawą, uważana jest za odzież męską lub chłopięcą. Natomiast odzież zapinająca się ze strony prawej na lewą, uważana jest za odzież damską lub dziewczęcą.

Postanowienia te nie mają zastosowania przypadków, kiedy krój odzieży jasno wskazuje, że jest ona przeznaczona dla jednej lub drugiej płci. Odzież, którą nie można uznać za męską lub chłopięcą, lub damską lub dziewczęcą, powinna być klasyfikowana do pozycji obejmujących odzież damską lub dziewczęcą.

Koszule i bluzki koszulowe przeznaczone są do przykrycia górnej części ciała, mają długie lub krótkie rękawy oraz rozpinają się na całej długości lub tylko częściowo, zaczynając od linii szyi. Bluzki również przeznaczone są do okrycia górnej części ciała, ale mogą być bez rękawów oraz nierozpinane pod szyją.

Zgodnie z uwagą 14. do sekcji XI, odzież z różnych pozycji powinna być klasyfikowana do właściwych dla niej pozycji, nawet jeśli pakowana jest w zestawy do sprzedaży detalicznej. Jednakże nie dotyczy to odzieży pakowanej w zestawy, które wyraźnie wyszczególnione są w brzmieniu pozycji, na przykład garnitury, kostiumy, piżamy, strój kąpielowy. Wykorzystując zapis uwagi 14. do sekcji XI, wyrażenie „odzież tekstylna” oznacza odzież objętą pozycjami od 6201 do 6211.

Dział ten obejmuje również niewykończone lub niekompletne artykuły, w rodzaju opisanych tutaj, włączając ukształtowane tekstylia do uszycia jako artykuły oraz ukształtowane dzianiny do uszycia artykułów lub części artykułów objętych pozycją 6212. Pod warunkiem że wyroby mają zasadniczy charakter takich artykułów, klasyfikowane są do tych samych pozycji co wykończone artykuły. Jednakże części odzieży lub dodatki odzieżowe, niedziane (inne niż te objęte pozycją 6212), klasyfikowane są do pozycji 6217.

Niniejszy dział nie obejmuje również:

(a)Artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych objętych pozycją 3926, 4015, 4203 lub 6812.

(b)Kawałków tekstyliów, które zostały poddano pewnej obróbce (jak obrębienie lub formowanie linii szyi), przeznaczonych do uszycia odzieży, ale jeszcze nie na tyle kompletnych, żeby uznać je za odzież lub części odzieży (pozycja 6307).

(c)Odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych objętych pozycją 6309.

(d)Odzieży dla lalek (pozycja 9503).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Klasyfikacja artykułów wykonanych z materiałów włókienniczych pikowanych w sztukach, objętych pozycją 5811.

Artykuły wykonane z materiałów włókienniczych pikowanych w sztukach, objętych pozycją 5811, klasyfikowane są do podpozycji niniejszego działu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w uwadze 2. do podpozycji do sekcji XI. Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że artykułom tym zasadniczy charakter nadaje zewnętrzny materiał włókienniczy. Oznacza to, że na przykład pikowana kurtka męska typu anorak z materiału zewnętrznego pikowanego, składającego się w 60 % z bawełny i w 40 % z poliestru, objęta jest podpozycją 6201 92. Należy zwrócić uwagę, że jeśli nawet sam materiał włókienniczy zewnętrzny objęty jest pozycją 5903, 5906 lub 5907, to odzież taka nie jest objęty pozycją 6210.

 


 


6201-Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203.

-Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne artykuły:

6201 11- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6201 12- -Z bawełny

6201 13- -Z włókien chemicznych

6201 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6201 91- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6201 92- -Z bawełny

6201 93- -Z włókien chemicznych

6201 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6101 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych tą pozycją.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży wykonanej z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6210).


 


6202-Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204.

-Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne artykuły:

6202 11- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6202 12- -Z bawełny

6202 13- -Z włókien chemicznych

6202 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6202 91- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6202 92- -Z bawełny

6202 93- -Z włókien chemicznych

6202 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6102 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych niniejszą pozycją.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży wykonanej z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6210).

 


 


6203-Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce.

-Garnitury:

6203 11- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6203 12- -Z włókien syntetycznych

6203 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Komplety:

6203 22- -Z bawełny

6203 23- -Z włókien syntetycznych

6203 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Marynarki:

6203 31- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6203 32- -Z bawełny

6203 33- -Z włókien syntetycznych

6203 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:

6203 41- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6203 42- -Z bawełny

6203 43- -Z włókien syntetycznych

6203 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6103 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych niniejszą pozycją.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży wykonanej z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6210).


 


6204-Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce.

-Kostiumy:

6204 11- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 12- -Z bawełny

6204 13- -Z włókien syntetycznych

6204 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Komplety:

6204 21- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 22- -Z bawełny

6204 23- -Z włókien syntetycznych

6204 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Żakiety:

6204 31- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 32- -Z bawełny

6204 33- -Z włókien syntetycznych

6204 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Suknie:

6204 41- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 42- -Z bawełny

6204 43- -Z włókien syntetycznych

6204 44- -Z włókien sztucznych

6204 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spódnice i spódnico-spodnie:

6204 51- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 52- -Z bawełny

6204 53- -Z włókien syntetycznych

6204 59- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:

6204 61- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6204 62- -Z bawełny

6204 63- -Z włókien syntetycznych

6204 69- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6104 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych niniejszą pozycją.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży wykonanej z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6210).

 


 


6205-Koszule męskie lub chłopięce.

6205 20-Z bawełny

6205 30-Z włókien chemicznych

6205 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Z wyjątkiem koszul nocnych, koszul trykotowych i pozostałych trykotów objętych pozycją 6207, pozycja ta obejmuje niedziane koszule męskie lub chłopięce, włącznie z koszulami z odpinanymi kołnierzykami, koszulami frakowymi, sportowymi i wypoczynkowymi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży mającej charakter wiatrówek, kurtek od wiatru itp. objętych pozycją 6201, które na ogół mają ściągacze u dołu lub marynarek objętych pozycją 6203, które na ogół mają kieszenie poniżej pasa. Wyłączone są również bezrękawniki.

 


 


6206-Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce.

6206 10-Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu

6206 20-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6206 30-Z bawełny

6206 40-Z włókien chemicznych

6206 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje grupę ubrań damskich lub dziewczęcych, niedzianych, w skład, których wchodzą bluzki, koszule i bluzki koszulowe.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży z kieszeniami poniżej wysokości talii, z pasem lub inną formą zapewniającą ściąganie odzieży w dolnej części.

Ponadto niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Koszulek trykotowych lub pozostałych trykotów (pozycja 6208).

(b)Odzieży gotowej z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6210).

(c)Fartuchów lub podobnej odzieży ochronnej, objętych pozycją 6211.

 


 


6207-Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce.

-Kalesony i majtki:

6207 11- -Z bawełny

6207 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Koszule nocne i piżamy:

6207 21- -Z bawełny

6207 22- -Z włókien chemicznych

6207 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6207 91- -Z bawełny

6207 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Pozycja ta obejmuje bieliznę dla mężczyzn lub chłopców (koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki i podobne artykuły), niedziane.

Pozycja ta obejmuje również koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe (włączając płaszcze plażowe), szlafroki i podobne artykuły dla mężczyzn lub chłopców (odzież zazwyczaj noszoną w domu).

Należy zauważyć, że dziane artykuły tego rodzaju klasyfikowane są do pozycji 6107 lub 6109, w zależności od przypadku.

 


 


6208-Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce.

-Półhalki i halki:

6208 11- -Z włókien chemicznych

6208 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Piżamy i koszule nocne:

6208 21- -Z bawełny

6208 22- -Z włókien chemicznych

6208 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6208 91- -Z bawełny

6208 92- -Z włókien chemicznych

6208 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje bieliznę dla kobiet lub dziewcząt (koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi i podobne artykuły), niedzianą.

Pozycja ta obejmuje również koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe (włączając płaszcze plażowe), szlafroki i podobne artykuły dla kobiet lub dziewcząt (odzież noszoną zazwyczaj w domu).

Należy zauważyć, że dziane artykuły tego rodzaju klasyfikowane są do pozycji 6108 lub 6109, w zależności od przypadku.

Niniejsza pozycja wyłącza również biustonosze, pasy do pończoch, gorsety i podobne artykuły (pozycja 6212).


 


6209-Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt.

6209 20-Z bawełny

6209 30-Z włókien syntetycznych

6209 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Zgodnie z uwagą 4(a) do tego działu wyrażenie „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm. Obejmuje również pieluszki dla niemowląt.

Pozycja ta między innymi obejmuje ciepłe kaftaniki, ubranka fantazyjne, pajacyki, śliniaczki, rękawiczki imitenki, rękawice z jednym palcem, rajstopy oraz buciki niemowlęce bez podeszwy przyklejonej, przyszytej lub przyczepionej w dowolny inny sposób do cholewki, niedziane.

Należy zauważyć, że artykuły, które według wstępnej oceny mogłyby być klasyfikowane zarówno do pozycji 6209, jak i do pozostałych pozycji niniejszego działu, klasyfikowane są do pozycji 6209 (patrz uwaga 4(b) do tego działu).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Czapek niemowlęcych (pozycja 6505)

(b)Pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt (pozycja 9619)

(c)Dodatków odzieżowych dla niemowląt bardziej szczegółowo objętych innymi działami nomenklatury.


 


6210-Odzież wykonana z materiałów objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907.

6210 10-Z materiałów objętych pozycją 5602 lub 5603

6210 20-Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19

6210 30-Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19

6210 40-Pozostała odzież męska lub chłopięca

6210 50-Pozostała odzież damska lub dziewczęca

Z wyjątkiem odzieży niemowlęcej objętej pozycją 6209, pozycja ta obejmuje wszelką odzież wykonaną z filcu lub włókniny, nawet impregnowaną, pokrytą lub laminowaną, lub z tekstyliów (innych niż dziane) objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907, bez rozróżniania na męską lub damską.

Pozycja ta obejmuje płaszcze przeciwdeszczowe, ubrania sztormowe, kombinezony dla płetwonurków oraz kombinezony chroniące przed radiacją, niepołączonych z aparaturą do oddychania.

Należy zauważyć, że artykuły które na pierwszy rzut oka można zaklasyfikować zarówno do tej pozycji jak i do pozostałych pozycji niniejszego działu, z wyłączeniem pozycji 6209, klasyfikowane są do tej pozycji (patrz uwaga 5 do działu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odzieży z papieru, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych (pozycja 4818).

(b)Odzieży wykonanych z pikowanych wyrobów włókienniczych w sztukach objętych pozycją 5811 (na ogół pozycja 6201 lub 6202). Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji zamieszczone na końcu Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tego działu.

(c)Dodatków odzieżowych (tj. rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem objętych pozycją 6216).

 


 


6211-Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież.

-Stroje kąpielowe:

6211 11- -Męskie lub chłopięce

6211 12- -Damskie lub dziewczęce

6211 20-Ubiory narciarskie

-Pozostała odzież męska lub chłopięca:

6211 32- -Z bawełny

6211 33- -Z włókien chemicznych

6211 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostała odzież, damska lub dziewczęca:

6211 42- -Z bawełny

6211 43- -Z włókien chemicznych

6211 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6112 dotyczące dresów, ubiorów narciarskich i stroju kąpielowego oraz Not wyjaśniających do pozycji 6114 dotyczących pozostałej odzieży, z uwzględnieniem istniejących różnic, odnoszą się do artykułów objętych tą pozycją. Jednakże dresy objęte tą pozycją mogą mieć podszewkę.

Należy zauważyć, że w odróżnieniu od pozycji 6114, pozycja ta obejmuje również dopasowane kamizelki prezentowane oddzielnie, niedziane.

Niniejsza pozycja obejmuje również kawałki materiałów włókienniczych, w których w regularnych odstępach brakuje nitek wątku, z których po odpowiednim przecięciu bez potrzeby dalszego przerabiania, można w prosty sposób uzyskać przepaski na biodra. Obejmuje również oddzielne przepaski.

 


 


6212-Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane.

6212 10-Biustonosze

6212 20-Pasy i paso-majtki

6212 30-Gorsety

6212 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły, w rodzaju przeznaczonych do noszenia jako odzież podtrzymującą ciało lub jako podtrzymująca pewne inne artykuły, oraz ich części. Artykuły te mogą być wykonane z dowolnego materiału włókienniczego, włączając dzianiny (nawet elastyczne).

Niniejsza pozycja między innymi obejmuje:

(1)Biustonosze wszelkich rodzajów.

(2)Pasy i paso-majtki.

(3)Gorsety wyszczuplające (kombinacje pasów lub paso-majtek i biustonoszy).

(4)Gorsety i pasy gorsetowe. Zazwyczaj są one wzmacnione giętkimi usztywniaczami metalowymi lub z tworzywa sztucznego i zazwyczaj zapinane są na sznurówki lub haftki.

(5)Paski do podwiązek, paski higieniczne, podtrzymywacze, podtrzymywacze na szelkach, szelki, podwiązki, opaski na ramię do podtrzymywania rękawów.

(6)Pasy na ciało dla mężczyzn (włącznie z tymi połączonymi z majtkami).

(7)Pasy ciążowe, poporodowe lub podobne pasy podtrzymujące lub korekcyjne, niebędące przyrządami ortopedycznymi objętymi pozycją 9021 (zobacz Noty wyjaśniające do tej pozycji).

Wszystkie wyżej wymienione artykuły mogą mieć różnego rodzaju ozdoby (wstążki, koronki itp.) oraz mogą zawierać elementy i dodatki odzieżowe z materiałów nietekstylnych (np. metalu, gumy, z tworzyw sztucznych lub skóry wyprawionej).

Pozycja ta obejmuje również artykuły dziane i ich części, otrzymane przez wykonanie ich bezpośrednio do kształtu przez zmniejszenie lub zwiększenie liczby lub rozmiaru oczek i przeznaczone do stosowania do produkcji artykułów objętych niniejszą pozycją, nawet jeśli występują w postaci pewnej ilości elementów w długości.

Niniejsza pozycja nie obejmuje gorsetów i pasów wykonanych całkowicie z gumy (pozycja 4015).


 


6213-Chusteczki do nosa.

6213 20-Z bawełny

6213 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Artykuły objęte tą pozycją są kwadratowe lub w przybliżeniu kwadratowe, których żadem bok nie przekracza 60 cm długości (patrz uwaga 7 do działu). Mogą być zwykłymi chusteczkami do nosa lub kwadratowymi chustami rodzaju noszonymi albo jako nakrycie głowy, dookoła szyi albo jako ozdoba talii. Brzegi chusteczek do nosa i chusteczek kwadratowych, które mogą być proste lub ząbkowane, są rąbkowane, zawijane, oblamowane lub wykańczane frędzlami, te ostatnie zazwyczaj utworzone są z wystających nitek wątku lub osnowy. W przypadku artykułów z frędzelkami długość boku mierzy się włącznie z frędzlami.

Chusteczki do nosa objęte tą pozycją mogą również być wykonane całkowicie z koronki.

Pozycja ta obejmuje również materiały włókiennicze w sztukach, składających się z pewnej ilości kwadratów mających charakter chusteczek do nosa lub chust tkanych razem i które, po prostym przecięciu wzdłuż określonych linii (zaznaczonych brakiem nitek wątku lub osnowy), mogą być przekształcone w oddzielne artykuły z frędzelkami stosowane jako chusteczki do nosa lub chusty, bez dalszych operacji.

Podobnie materiały włókiennicze, które oprócz tego, że zostały pocięte, przeszły dodatkowo przez proces „wyciągania nitek”, w wyniku czego otrzymano niewykończone artykuły o charakterze chusteczek do nosa lub chust, klasyfikowanych do tej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Chusteczek do nosa z papieru, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych (pozycja 4818).

(b)Włóknin przyciętych w prosty sposób w kwadrat lub prostokąt (pozycja 5603).

(c)Materiałów włókienniczych przyciętych w prosty sposób w kwadrat i wyhaftowanych, ale z niewykończonymi brzegami lub bez frędzli (pozycja 5810).

(d)Artykułów o charakterze chusteczek do nosa lub kwadratowych chust, których długość dowolnego boku przekracza 60 cm oraz chust, innych niż kwadratowe lub w przybliżeniu kwadratowe (pozycja 6214).

 


 


6214-Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne.

6214 10-Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu

6214 20-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6214 30-Z włókien syntetycznych

6214 40-Z włókien sztucznych

6214 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Szale. Zazwycza są kwadratowe, trójkątne lub okrągłe i na tyle duże, że przykrywają głowę i ramiona.

(2)Chusty i szaliki. Zazwyczaj są kwadratowe lub prostokątne i zwykle noszone są wokół szyi.

(3)Mantyle. Ten rodzaj lekkich szali lub chust, zazwyczaj z koronki, noszony jest przez kobiety na głowie i ramionach.

(4)             Welony. Określenie to dotyczy różnych artykułów, na ogół wykonanych z lekkich, przezroczystych lub siatkowych materiałów lub czasem z koronki, noszonych do ozdoby lub w celach obrzędowych (np. welony ślubne, żałobne, komunijne lub podobne oraz woalki kapeluszowe lub noszone na twarzy).

Brzegi tych artykułów zazwyczaj są obrębiane, zawijane, oblamowane lub z frędzelkami.

Pozycja ta obejmuje również materiały włókiennicze w sztukach, występujące w postaci wstęgi, w której w regularnych odstępach brakuje nitki osnowy lub wątku, co po prostym przecięciu wzdłuż linii wyznaczonych brakiem nitki, pozwala uzyskać oddzielne artykuły z frędzelkami klasyfikowane do tej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Włóknin przyciętych w prosty sposób w kwadrat lub prostokąt (pozycja 5603).

(b)Materiałów włókienniczych przyciętych w prosty sposób w kwadrat i wyhaftowanych, ale z niewykończonymi brzegami lub z brzegami bez frędzli (pozycja 5810).

(c)Szali, chust itp. dzianych (pozycja 6117).

(d)Artykułów o charakterze kwadratowych chust, których długość żadnego z boków nie przekracza 60 cm (pozycja 6213).

(e)Szarf, np. wojskowych lub kościelnych (pozycja 6217).

 


 


6215-Krawaty, muszki i fulary.

6215 10-Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu

6215 20-Z włókien chemicznych

6215 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje krawaty, muszki, fulary i typowe artykuły w rodzaju na ogół noszonych przez mężczyzn (włączając te zamocowane na tworzywowych, metalowych itp. zapinkach ułatwiających przyczepienie do kołnierzyka).

Pozycja ta obejmuje również materiały włókiennicze przycięte do postaci pozwalającej przerobić je na krawaty itp., ale nie krawaty w taśmie z materiału w prosty sposób ciętych „na krzyż”.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Krawatów, muszek i fularów dzianych (pozycja 6117).

(b)Żabotów i podobnych artykułów objętych pozycją 6217.

 


 


6216-Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem.

Niniejsza pozycja obejmuje rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z materiałów włókienniczych (włączając koronkę), innych niż dziane.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6116 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych tą pozycją.

Pozycja ta obejmuje również rękawiczki używane w przemyśle do ochrony itp.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rękawic z luffy do nacierania, z podszewką lub bez (pozycja 4602).

(b)Rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem z papieru, waty celulozowej lub z wstęg włókien celulozowych (pozycja 4818).

 


 


6217-Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212.

6217 10-Dodatki

6217 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje gotowe dodatki odzieżowe, inne niż dziane, niewymienione ani nieobjęte innymi pozycjami niniejszego działu lub gdziekolwiek indziej w nomenklaturze. Pozycja ta obejmuje również części odzieży lub dodatków odzieżowych, niedziane, inne niż te części artykuły objęte pozycją 6212.

Niniejsza pozycja między innymi obejmuje:

(1)Potniki zazwyczaj wykonane z podgumowanego materiału lub gumy pokrytej materiałem włókienniczym. Potniki wykonane całkowicie z tworzyw sztucznych lub z gumy, wyłaczone (odpowiednio pozycje 3926 i 4015).

(2)Poduszki lub pozostałe wywatowania. Zazwyczaj wykonane są z waty, filcu lub odpadów tekstylnych, pokrytych tekstyliami. Poduszki i pozostałe wywatowania wykonane z gumy (zazwyczaj z gumy komórkowej) niepokrytej materiałem włókienniczym, są wyłączone (pozycja 4015).

(3)Pasy wszelkich rodzajów (włączając bandoliery) oraz szarfy (np. wojskowe lub kościelne), z materiału włókienniczego, nawet elastyczne lub gumowane, lub z tkaniny z nitki metalowej. Artykuły te objęte są niniejszą pozycją, nawet gdy zawierają klamerki lub inne zapinki z metali szlachetnych, lub gdy są ozdobione perłami, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi).

(4)Mufki¸ włączając mufki przybrane na zewnątrz skórą futerkową lub sztucznym futerkiem.

(5)Zarękawniki.

(6)Kołnierzyki marynarskie.

(7)Epolety, opaski na ręce itp.

(8)Etykiety, odznaki, emblematy, „błyskotki” i podobne (wyłączając haftowane motywy objęte pozycją 5810) wykonane inaczej niż przez wycięcie ich do kształtu lub rozmiaru. (Jeśli wykonano je wyłącznie przez wycięcie do kształtu lub rozmiaru, to takie artykuły są wyłączone - pozycja 5807).

(9)Pendenty, talrepy itp.

(10)Oddzielnie prezentowane odpinane podpinki do płaszczy przeciwdeszczowych i podobnej odzieży.

(11)Kieszenie, rękawy, kołnierze, kołnierzyki, kwefy, różnego rodzaju drobiazgi (takie jak rozetki, kokardki, fryzki i falbanki), góry sukienek - przody, żaboty (włączając takie, które tworzą kombinację z kołnierzykami), mankiety, karczki, klapy i podobne artykuły.

(12)Pończochy, podkolanówki i skarpety (włączając te z koronki) oraz obuwie bez podeszwy zewnętrznej przyklejonej, przyszytej lub przymocowanej w jakikolwiek inny sposób do cholewki, z wyłączeniem bucików dla niemowląt.

Niektóre gotowe ozdoby (np. pompony i pędzelki oraz motywy z koronki lub haftowane) na ogół klasyfikowane są do działu 58., również jako ozdoby w sztukach.

Artykuły objęte tym działem często wykonane są z koronki lub haftu bez względu na to, czy wykonano je od razu, czy też z koronki lub materiałów haftowanych, objętych pozycją 5804 lub 5810.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Dodatków odzieżowych dla niemowląt objętych pozycją 6209.

(b)Pasów zabezpieczających (np. myjących okna lub dla elektryków) lub rozetek nieprzeznaczonych do odzieży (pozycja 6307).

(c)Ozdób z piór (pozycja 6701).

(d)Ozdób ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców objętych pozycją 6702.

(e)Taśm zamków zaciskowych oraz haczyków i oczek na taśmie (pozycje 5806, 8308 lub 9606, w zależności od przypadku).

(f)Zamków błyskawicznych (suwaków) (pozycja 9607).

__________