UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje gotowe artykuły odzieżowe, męski lub chłopięce, damskiej lub dziewczęcej, dziane oraz gotowe dodatki do tych artykułów odzieżowych, dziane. Obejmuje również gotowe części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane. Jednakże nie obejmuje biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek lub podobnych artykułów, lub ich części, dzianych (pozycja 6212).

Na klasyfikację towarów do tego działu nie ma wpływu obecność części lub dodatków, na przykład z tkaniny, skóry futerkowej, piór, skóry wyprawionej, tworzyw sztucznych lub metalu. Jednakże, jeżeli takie materiały są czymś więcej niż tylko ozdobą, artykuły te klasyfikowane są zgodnie z odpowiednimi uwagami do działów (szczególnie uwagą 4 do działu 43. i uwagą 2 (b) do działu 67., odnoszące się odpowiednio do obecności futra i piór) lub, jeżeli to nie wystarczy, zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji.

Artykuły ogrzewane elektrycznie pozostają w niniejszym dziale.

Zgodnie z postanowieniami uwagi 9. do tego działu, odzież zapinająca się z przodu ze strony lewej na prawą, uważana jest za odzież męską lub chłopięcą. Natomiast odzież zapinająca się ze strony prawej na lewą, uważana jest za odzież damską lub dziewczęcą.

Postanowienia te nie mają zastosowania w przypadku, kiedy krój odzieży jasno wskazuje, że jest ona przeznaczona dla jednej lub drugiej płci. Odzież, którą nie można uznać za męską lub chłopięcą, lub damską lub dziewczęcą, powinna być klasyfikowana do pozycji obejmujących odzież damską lub dziewczęcą.

Koszule i bluzki koszulowe przeznaczone są do przykrycia górnej części ciała, mają krótkie lub długie rękawy oraz całkowite lub częściowe rozpięcie na całej długości lub tylko częściowo, zaczynając od linii szyi. Mogą również mieć kieszenie, ale jedynie powyżej talii, oraz kołnierzyk.

Zgodnie z uwagą 14. do sekcji XI, odzież klasyfikowana do różnych pozycji powinna być klasyfikowana do właściwych dla niej pozycji, nawet jeżeli jest pakowana w zestawy do sprzedaży detalicznej. Jednakże nie dotyczy to odzieży pakowanej w zestawy, które wyraźnie wyszczególnione są w brzmieniu pozycji, na przykład garnitury, kostiumy, piżamy, stroje kąpielowe. Wykorzystując zapis uwagi 14. do sekcji XI, wyrażenie „odzież tekstylna” oznacza odzież objętą pozycjami od 6101 do 6114.

Niniejszy dział obejmuje również niewykończone lub niekompletne artykuły, w rodzaju opisanych tutaj, włączając ukształtowane dzianiny do wyrobu takich artykułów. Pod warunkiem że wyroby mają zasadniczy charakter takich artykułów, klasyfikowane są do tych samych pozycji co wykończone artykuły. Jednakże szydełkowe części odzieży lub dodatki odzieżowe (inne niż te objęte pozycją 6212), klasyfikowane są do pozycji 6117.

Odzież, dodatki lub ich części, dziane do kształtu, zarówno występujące jako oddzielne elementy lub w postaci pewnej liczby takich elementów w długości, uważane są za artykuły gotowe (uwagi 7 (b) oraz 7 (g) do sekcji XI).

Niniejszy dział nie obejmuje również:

(a)Artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych objętych pozycją 3926, 4015, 4203 lub 6812.

(b)Kawałków dzianiny, które poddano pewnej obróbce (jak obrębieniu lub formowaniu linii szyi), przeznaczonych do wyrobu odzieży, ale jeszcze nie na tyle kompletnych, żeby uznać je za ubiory lub ich części (pozycja 6307).

(c)Odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych, objętych pozycją 6309.

(d)Odzieży dla lalek (pozycja 9503)

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Klasyfikacja artykułów wykonanych z materiałów włókienniczych pikowanych, w sztukach, objętych pozycją 5811.

Artykuły wykonane z materiałów włókienniczych pikowanych w sztukach, objętych pozycją 5811, klasyfikowane są do podpozycji niniejszego działu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w uwadze do podpozycji 2. do sekcji XI. Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że artykułom tym zasadniczy charakter nadaje zewnętrzny materiał włókienniczy. Oznacza to, że na przykład pikowana kurtka męska anorak z zewnętrznym materiałem dzianym, składającym się w 60 % z bawełny i w 40 % z poliestru, objęta jest podpozycją 6101 20. Należy zwrócić uwagę, że jeśli nawet sam materiał włókienniczy zewnętrzny objęty jest pozycją 5903, 5906 lub 5907, to odzież nie jest objęty pozycją 6113.

 


 


6101-Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103.

6101 20-Z bawełny

6101 30-Z włókien chemicznych

6101 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje kategorie dzianej odzieży męskiej lub chłopięcej, charakteryzującej się tym, że na ogół noszona jest jako ubiór zewnętrzny chroniący przed warunkami atmosferycznymi.

Obejmuje ona:

Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki włączając poncho, peleryny, anoraki włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, takie jak płaszcze 3/4, szynele, pelerynki z kapturem, budrysówki, trencze, płaszcze gabardynowe, parki, kamizelki watowane.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odzieży objętej pozycją 6103.

(b)Odzieży wykonanej z dzianiny objętej pozycją 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6113).


 


6102-Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6104.

6102 10-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6102 20-Z bawełny

6102 30-Z włókien chemicznych

6102 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6101 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych niniejszą pozycją.

 


 


6103-Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane.

6103 10-Garnitury

-Komplety:

6103 22- -Z bawełny

6103 23- -Z włókien syntetycznych

6103 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Marynarki:

6103 31- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 32- -Z bawełny

6103 33- -Z włókien syntetycznych

6103 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:

6103 41- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6103 42- -Z bawełny

6103 43- -Z włókien syntetycznych

6103 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje jedynie dziane garnitury i komplety, marynarki, spodnie, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy) oraz spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce.

(A)W rozumieniu uwagi 3 (a) należy wziąć pod uwagę:

(a)„marynarka garnituru” oznacza odzież do przykrycia górnej części ciała, całkowicie rozpiętą bez zapięcia lub z zapięciem, innym niż na zamek błyskawiczny (suwak). Nie sięga ona poniżej połowy uda i nie jest ubiorem zewnętrznym moszonym na innym okryciu, marynarce;

(b)„płaty” (co najmniej dwa z przodu i dwa z tyłu) wierzchniej warstwy marynarki garnituru, muszę być zszyte razem na całej długości. Określenie „płaty” nie dotyczy rękawów, oblamowań lub kołnierzy, jeśli w ogóle są;

(c)„dopasowana kamizelka”, której przód wykonany jest z tego samego materiału, co zewnętrzne powierzchnie pozostałych części składowych zestawu, a tył wykonany z tego samego materiału, co podszewka marynarki garnituru lub żakietu kostiumu, może również wchodzić w skład zestawu.

Wszystkie części składowe „garnituru” muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, barwie i składzie; muszą także być w tym samym stylu i w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Jednakże części składowe mogą mieć obszycia (pasek materiału wszytego w szew), z innego materiału.

W przypadku, gdy kilka oddzielnych sztuk odzieży do przykrycia dolnej części ciała jest zgłaszanych razem (na przykład dwie pary spodni lub spodnie i szorty), za część dolną składową należy uważać jedne spodnie, pozostałą odzież należy traktować oddzielnie.

W rozumieniu uwagi 3(a) do tego działu, wyrażenie „identyczny materiał” oznacza dosłownie identyczny materiał, tzn. materiał musi być:

o tej samej konstrukcji, tzn. musi być otrzymany w wyniku łączenia przędzy tą samą techniką (mają ten sam rodzaj splotu), oraz budowie i masie liniowej (np. ilość decyteksów), również użyte przędzy musi być takie same;

o tej samej barwie (nawet w tym samym odcieniu i o tym samym rozkładzie barw); dotyczy to materiałów z przędz o różnych barwach oraz materiałów drukowanych;

o tym samym składzie, tzn. procentowa zawartość użytych materiałów włókienniczych (np. 100% masy wełny, 51% masy włókien syntetycznych, 49% masy bawełny) musi być taka sama.

(B)Określenie „komplet męski lub chłopięcy” oznacza zestaw odzieży (inny niż garnitur i artykuły objęte pozycją 6107, 6108 lub 6109), składający się z kilku części wykonanych z identycznego materiału, pakowany do sprzedaży detalicznej i obejmujący:

jedną część odzieży przeznaczoną do przykrycia górnej części ciała, z wyłączeniem pulowerów, które mogą tworzyć drugą górną część zestawów typu bliźniak oraz kamizelek, które również mogą tworzyć drugą, górną część ubioru, oraz

jedną lub dwie różne części odzieży przeznaczone do przykrycia dolnej części ciała, obejmujące spodnie, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, szorty (inne niż strój kąpielowy).

Wszystkie części kompletu muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, stylu, barwie i składzie; muszą być w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Określenie „komplet” nie dotyczy dresów i ubiorów narciarskich, objętych pozycją 6112 (patrz uwaga 3 (b) do działu).

Ponadto:

(C)„Marynarki” mają takie same cechy, co marynarki garnituru opisane w uwadze 3(a) oraz w punkcie (A) powyżej, z wyjątkiem tego, że ich wierzchnia warstwa (wyłączając rękawy, lamówki i kołnierz, jeśli są) może składać się z trzech lub więcej płatów (z których dwa są z przodu) zszytych razem na całej długości. Jednakże pozycja ta nie obejmuje anoraków, wiatrówek, kurtek narciarskich i podobnej odzieży, objętych pozycją 6101 lub 6102.

(D)„Spodnie” oznacza odzieży, która okrywa każdą nogę oddzielnie, przykrywając kolana i zazwyczaj sięgając do lub poniżej kostek; taka odzież zazwyczaj kończy się w talii; zamocowane szelek nie powoduje, że taka odzież traci zasadniczy charakter spodni.

(E)„Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki” oznacza odzież w rodzaju tej, pokazanej poniżej na rysunkach od 1 do 5 oraz podobną odzież, która nie zakrywa kolan.

(F)„Szorty” oznacza „spodnie”, które nie zakrywają kolan.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Kamizelek dopasowanych występujących oddzielnie (pozycja 6110).

(b)Dresów, ubiorów narciarskich oraz stroju kąpielowego (pozycja 6112).


 


6104-Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, dziane.

-Kostiumy:

6104 13- -Z włókien syntetycznych

6104 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Komplety:

6104 22- -Z bawełny

6104 23- -Z włókien syntetycznych

6104 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Żakiety:

6104 31- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 32- -Z bawełny

6104 33- -Z włókien syntetycznych

6104 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Suknie:

6104 41- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 42- -Z bawełny

6104 43- -Z włókien syntetycznych

6104 44- -Z włókien sztucznych

6104 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spódnice i spódnico-spodnie:

6104 51- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 52- -Z bawełny

6104 53- -Z włókien syntetycznych

6104 59- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty:

6104 61- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6104 62- -Z bawełny

6104 63- -Z włókien syntetycznych

6104 69- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 6103 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do artykułów objętych niniejszą pozycją.

Wszystkie części składowe „kostiumu” damskiego lub dziewczęcego muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, barwie i składzie; muszą także być w tym samym stylu i w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Jednakże części składowe mogą mieć obszycia (pasek materiału wszyty w szew) z innego materiału.

Jeśli kilka oddzielnych sztuk do przykrycia dolnej części ciała jest prezentowanych razem (np. spódnica lub spódnico-spodnie i spodnie), dolną częścią składową ma być spódnica lub spódnico-spodnie, a ta pozostała odzież będzie rozpatrywana oddzielnie.

Jednakże w rozumieniu tej pozycji określenie „komplet damski lub dziewczęcy” oznacza zestaw odzieży (inny niż kostium i artykuły objęte pozycją 6107, 6108 lub 6109), składający się z kilku sztuk wykonanych z identycznego materiału, pakowany do sprzedaży detalicznej i obejmujący:

jedną część odzieży przeznaczoną do przykrycia górnej części ciała, z wyłączeniem pulowerów, które mogą tworzyć drugą górną część zestawów typu bliźniak oraz kamizelek, które również mogą tworzyć drugą, górną część ubioru, oraz

jedną lub dwie różne części odzieży przeznaczone do przykrycia dolnej części ciała, obejmujące spodnie, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy, szorty (inne niż strój kąpielowy), spódnicę lub spódnico-spodnie, mające lub nie szelki lub karczek.

Wszystkie części kompletu muszą być z materiału o tej samej konstrukcji, stylu, barwie i składzie; muszą również być w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze. Określenie „komplet” nie dotyczy dresów lub ubiorów narciarskich, objętych pozycją 6112 (patrz uwaga 3 (b) do działu).

Ponadto, niniejsza pozycja nie obejmuje halek i majtek objętych pozycją 6108.

 


 


6105-Koszule męskie lub chłopięce, dziane.

6105 10-Z bawełny

6105 20-Z włókien chemicznych

6105 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Z wyjątkiem koszul nocnych objętych pozycją 6107 oraz T-shirts, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów objętych pozycją 6109, pozycja ta obejmuje dziane koszule męskie lub chłopięce, włącznie z koszulami z odpinanymi kołnierzykami, koszulami frakowymi, sportowymi i wypoczynkowymi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży bez rękawów ani odzieży z kieszeniami poniżej talii, z pasem lub inną formą zapewniającą ściąganie odzieży w dolnej części, ani odzieży wykonanej z materiałów o gęstości splotu poniżej 10 oczek na centymetr długości w dowolnym kierunku, określanej na powierzchni przynajmniej 10 cm × 10 cm (patrz uwaga 4 do działu).

Części odzieży niebędące koszulami męskimi lub chłopięcymi i wyłączone z tej pozycji zgodnie z uwagą 4., na ogół klasyfikowane są następująco:

Mające kieszenie poniżej talii; jako marynarki do pozycji 6103 lub jako swetry rozpinane do pozycji 6110.

Mające pas lub inny środek do ściągania dołu odzieży lub wykonane z materiału o gęstości splotu poniżej 10 oczek na centymetr długości; pozycja 6101 lub 6110.

Męskie lub chłopięce bezrękawniki; pozycja 6109, 6110 lub 6114.

 


 


6106-Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane.

6106 10-Z bawełny

6106 20-Z włókien chemicznych

6106 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Ta pozycja obejmuje grupę dzianych ubrań damskich lub dziewczęcych, w skład której wchodzą bluzki, koszule i bluzki koszulowe.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży z kieszeniami poniżej wysokości talii, z pasem lub inną formą zapewniającą ściąganie odzieży w dolnej części, oraz wykonanej z materiałów o gęstości splotu poniżej 10 oczek na centymetr długości w dowolnym kierunku, określanej na powierzchni przynajmniej 10  cm × 10 cm (patrz uwaga 4 do niniejszego działu).

Części odzieży niebędące bluzkami lub bluzkami koszulowymi, damskimi lub dziewczęcymi, wyłączone z tej pozycji zgodnie z uwagą 4., na ogół klasyfikowane są następująco:

Mające kieszenie poniżej talii; jako żakiety do pozycji 6104 lub swetry rozpinane do pozycji 6110.

Mające pas lub inny środek do ściągania dołu odzieży lub wykonane z materiału o gęstości splotu poniżej 10 oczek na centymetr długości; pozycja 6101 lub 6110.

Ponadto niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)T-shirts, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów (pozycja 6109).

(b)Odzieży wykonanej z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907 (pozycja 6113).

(c)Fartuchów i podobnej odzieży ochronnej objętej pozycją 6114.


 


6107-Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane.

-Kalesony i majtki:

6107 11- -Z bawełny

6107 12- -Z włókien chemicznych

6107 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Koszule nocne i piżamy:

6107 21- -Z bawełny

6107 22- -Z włókien chemicznych

6107 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6107 91- -Z bawełny

6107 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje dwie oddzielne kategorie dzianej odzieży męskiej lub chłopięcej, a mianowicie kalesony, majtki i podobne artykuły (bieliźniane) oraz koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe (włączając płaszcze plażowe), szlafroki i podobne artykuły.

Niniejsza pozycja nie obejmuje koszulek trykotowych i pozostałych trykotów (pozycja 6109).

 


 


6108-Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane.

-Półhalki i halki:

6108 11- -Z włókien chemicznych

6108 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Majtki i figi:

6108 21- -Z bawełny

6108 22- -Z włókien chemicznych

6108 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Koszule nocne i piżamy:

6108 31- -Z bawełny

6108 32- -Z włókien chemicznych

6108 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6108 91- -Z bawełny

6108 92- -Z włókien chemicznych

6108 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje dwie oddzielne kategorie dzianej odzieży damskiej lub dziewczęcej, a mianowicie półhalki, halki, majtki, figi i podobne artykuły (bieliźniane) oraz koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe (włączając płaszcze plażowe), szlafroki i podobne artykuły.

Niniejsza pozycja nie obejmuje koszulek i pozostałych podkoszulek (pozycja 6109).

 


 

 


6109-T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, dziane.

6109 10-Z bawełny

6109 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Określenie „T-shirts” odnosi się do odzieży z lekkiej dzianiny różnych rodzajów, z bawełny lub włókien chemicznych, niedrapanej, niewłosowej ani pętelkowej, jedno lub wielobarwnej, z kieszeniami lub bez, z długimi lub krótkimi ściśle przylegającymi rękawami, bez guzików lub innych zapięć, bez kołnierzyka, bez rozpięcia pod szyją, mającej ściśle dopasowane lub luźne wycięcie przy szyi (okrągłe, kwadratowe, w łódkę lub w kształcie litery V). Taka odzież może mieć ozdoby, inne niż koronki, w postaci reklam, obrazków lub napisów, otrzymanych przez drukowanie, dzianie lub inną techniką. Koszulki te zazwyczaj są obrębione u dołu.

Niniejsza pozycja obejmuje również koszulki i pozostałe podkoszulki.

Wspomniane wyżej artykuły klasyfikowane są do tej pozycji, bez rozróżniania ich na męskie lub damskie.

Zgodnie z uwagą 5. do tego działu niniejsza pozycja nie obejmuje odzieży z tunelem do ściągania, ściągaczem lub innymi środkami do ściągania dołu odzieży.

Ponadto pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Koszul męskich lub chłopięcych, objętych pozycją 6105.

(b)Bluzek, koszul oraz bluzek koszulowych, damskich lub dziewczęcych, objętych pozycją 6106

 


 


6110-Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane (+).

-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:

6110 11- -Z wełny

6110 12- -Z kóz kaszmirskich

6110 19- -Pozostałe

6110 20-Z bawełny

6110 30-Z włókien chemicznych

6110 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje kategorię artykułów dzianych bez rozróżniania na męskie lub damskie, przeznaczonych do okrycia górnej części ciała (bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły). Artykuły incydentalnie zawierające elementy ochronne, takie jak ochraniacze na łokcie naszyte na rękawach, a używane w niektórych sportach (np. koszulka bramkarza piłki nożnej), pozostają klasyfikowane do tej pozycji.

Obejmuje również dopasowane kamizelki, z wyjątkiem takich, które są przedstawione jako część garnituru męskiego lub chłopięcego lub kostiumu damskiego lub dziewczęcego, objętych pozycją 6103 lub 6104, w zależności od przypadku.

Pozycja również wyłącza wywatowane kamizelki, zazwyczaj noszone na wszelkiej innej odzieży do ochrony przed wiatrem, objętej pozycją 6101 lub 6102.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6110 12

Do wyrobów objętych tą podpozycją stosuje się, z uwzględnieniem istniejących różnic, Noty wyjaśniające do podpozycji 5102 11.

 


 


6111-Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane.

6111 20-Z bawełny

6111 30-Z włókien syntetycznych

6111 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Zgodnie z uwagą 6 (a) do tego działu wyrażenie „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oznacza artykuły dla małych dzieci o wysokości ciała nieprzekraczającej 86 cm.

Pozycja ta obejmuje, między innymi, dziane ciepłe kaftaniki, ubranka fantazyjne, pajacyki, śliniaczki, rękawiczki, mitenki, rękawice z jednym palcem oraz buciki niemowlęce bez podeszwy przyklejonej, przyszytej lub w inny sposób przyczepionej do górnej części.

Należy zauważyć, że artykuły, które według wstępnej oceny mogłyby być klasyfikowane zarówno do pozycji 6111, jak i do pozostałych pozycji tego działu, klasyfikowane są do pozycji 6111 (patrz uwaga 6 (b) do tego działu).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Dzianych czapek niemowlęcych (pozycja 6505).

(b)Pieluch (pieluszek) i wkładek dla niemowląt (pozycja 9619).

(c)Niemowlęcych dodatków odzieżowych bardziej szczegółowo wymienionych w innych działach nomenklatury.

 


 


6112-Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, dziane.

-Dresy:

6112 11- -Z bawełny

6112 12- -Z włókien syntetycznych

6112 19- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

6112 20-Ubiory narciarskie

-Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce:

6112 31- -Z włókien syntetycznych

6112 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce:

6112 41- -Z włókien syntetycznych

6112 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Dresy tj. artykuły dziane, składające się z dwóch części, bez podszewki tylko czasami o powierzchni wewnętrznej włosowej (drapanej), których ogólny wygląd oraz charakter materiału od razu wskazuje, że nosi się je wyłącznie lub głównie do aktywnego uprawiania sportu.

Dresy składają się z dwóch części, a mianowicie:

Odzieży przeznaczonej do przykrycia górnej części ciała do talii lub nieco poniżej. Ma długie rękawy ze ściągaczami gumowymi lub taśmami elastycznymi, z zamkami błyskawicznymi lub innymi elementami ściągającymi przy mankietach. Podobne elementy ściągające, włącznie ze sznurkami ściągającymi, na ogół znajdują się na dole takiej odzieży. Jeśli częściowo lub całkowicie rozpinana jest z przodu, to na ogół zapinana jest przy pomocy zamka błyskawicznego (suwaka). Może mieć dopasowany kaptur lub nie, kołnierz i kieszenie.

Druga część odzieży (para spodni), która może być albo ściśle albo luźno dopasowana, z kieszeniami lub bez, z elastycznym paskiem, sznurkiem lub innym ściągaczem w pasie, przy czym pas ten nie jest otwierany i dlatego nie jest wyposażony w żadne guziki, ani inne zapięcia. Jednakże takie spodnie mogą być wyposażone w ściągacze gumowe lub elastyczne taśmy, zamki błyskawiczne (suwaki) lub inne elementy ściągające u dołu nogawek, które na ogół sięgają do kostek. Mogą mieć strzemiączka lub nie.

(B)„Ubiory narciarskie”, tj. odzież lub zestawy odzieżowe, które na ogół po wyglądzie i strukturze można uznać za przeznaczone głównie do jazdy na nartach (w terenie płaskim lub górzystym). Składają się albo z:

(1)„kombinezonu narciarskiego”, to jest jednoczęściowego ubioru przeznaczonego do przykrycia górnej i dolnej części ciała; oprócz rękawów i kołnierza kombinezon narciarski może mieć kieszenie lub strzemiączka; lub

(2)„kompletu narciarskiego”, to jest zestawu odzieży zawierającego dwie lub trzy części, pakowanego do sprzedaży detalicznej i obejmującego:

jedną część odzieży, takiej jak anorak, wiatrówka, kurtka od wiatru lub podobne artykuły, zamykana na zamek błyskawiczny (suwak), ewentualnie z kamizelką jako elementem dodatkowym, oraz

jedną parę spodni, nawet sięgającą powyżej talii, jedną parę bryczesów lub jedną parę spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki.

„Komplet narciarski” może również składać się z kombinezonu podobnego do wspomnianego powyżej w punkcie (1) i wywatowanej kurtki bez rękawów, zakładanej na ten kombinezon.

Wszystkie części składowe „kompletu narciarskiego” muszą być wykonane z materiału o tej samej strukturze, stylu i składzie, nawet tej samej barwy; muszą być również w odpowiednim lub zgodnym rozmiarze (patrz uwaga 7. do tego działu).

(C)Stroje kąpielowe (dziane, jednoczęściowe lub dwuczęściowe kostiumy kąpielowe, spodenki kąpielowe i kąpielówki, nawet elastyczne).

 


 


6113-Odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907.

Z wyjątkiem odzieży niemowlęcej objętej pozycją 6111, pozycja ta obejmuje wszelką odzież wykonaną z dzianiny objętej pozycją 5903, 5906 lub 5907, bez rozróżniania na męską lub damską.

Pozycja ta obejmuje płaszcze przeciwdeszczowe, ubrania sztormowe, kombinezony dla płetwonurków oraz kombinezony chroniące przed radiacją, niepołączonych z aparaturą do oddychania.

Należy zauważyć, że do tej pozycji klasyfikowane są takie artykuły, które na podstawie wstępnej oceny można zaklasyfikować zarówno do tej pozycji, jak i do innych pozycji tego działu, z wyłączeniem pozycji 6111 (patrz uwaga 8 do tego działu).

Ponadto, niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Odzieży wykonanej z pikowanych materiałów włókienniczych w sztukach objętych pozycją 5811 (na ogół pozycja 6101 lub 6102). Zobacz Noty wyjaśniające do podpozycji zamieszczone na końcu Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tego działu.

(b)Rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, dzianych (pozycja 6116) i pozostałych dodatków odzieżowych dzianych (pozycja 6117).

 


 


6114-Pozostała odzież dziana.

6114 20-Z bawełny

6114 30-Z włókien chemicznych

6114 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje odzież dzianą, która nie jest bardziej szczegółowo określone w poprzedzających pozycjach tego działu.

Niniejsza pozycja, między innymi, obejmuje:

(1)Fartuchy, kombinezony, kitle i pozostałą odzież ochronną, w rodzaju noszonej przez mechaników, robotników, chirurgów itp.

(2)Odzież dla księży lub duchowieństwa (np. habity zakonne, sutanny, ornaty, komże).

(3)Togi i szaty zawodowe lub szkolne.

(4)Odzież specjalistyczną przeznaczoną dla wojska itp. (np. odzież wojskowa ogrzewana elektrycznie).

(5)Specjalne artykuły odzieżowe, nawet incydentalnie zawierające elementy ochronne, takie jak ochraniacze lub wyściółki w okolicach łokci, kolan lub pachwiny, używane w niektórych sportach lub tańcach, albo gimnastyce (np. ubranie do szermierki, ubrania jokejów, spódnice baletnic, trykoty). Jednakże sprzęt ochronny do sportów lub gier (np. maski do szermierki i napierśniki, spodnie do gry w hokeja itp.), jest wyłączony (pozycja 9506).

 


 


6115-Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane.

6115 10-Wyroby pończosznicze o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe)

-Pozostałe rajstopy i trykoty:

6115 21- -Z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

6115 22- -Z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej 67 decyteksów lub większej

6115 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

6115 30-Pozostałe damskie wyroby pończosznicze pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

-Pozostałe:

6115 94- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6115 95- -Z bawełny

6115 96- -Z włókien syntetycznych

6115 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje następujące towary dziane, bez rozróżniania ich na damskie lub dziewczęce, męskie lub chłopięce:

(1)Rajstopy i trykoty przeznaczone do przykrycia stóp i nóg (pończochy) oraz dolnej części ciała do pasa (majtki), włączając te nieokrywające stopy.

(2)Pończochy i skarpety (włącznie ze skarpetkami do kostki).

(3)Pończochy zakładane jako ochrona przed zimnem.

(4)Wyroby pończosznicze o stopniowanym ucisku, np. pończochy przeciwżylakowe.

(5)Stopki, których zadaniem jest ochrona dolnych części pończoch przed wycieraniem się i przedwczesnym zużyciem.

(6)Obuwie bez podeszew zewnętrznych przyklejonych, przyszytych lub przyczepionych w inny sposób do cholewki, inne niż buciki niemowlęce.

Niniejsza pozycja obejmuje również niewykończone pończochy, skarpety itp., dziane, pod warunkiem że wykazują one zasadniczy charakter artykułu wykończonego.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Pończochy, skarpety i buciki bez podeszew zewnętrznych przyklejonych, przyszytych lub przyczepionych w inny sposób do cholewki, dla niemowląt (pozycja 6111).

(b)Pończochy, skarpety itp. inne niż dziane (zazwyczaj pozycja 6217).

(c)Obuwie dziane z podeszwami zewnętrznymi przyklejonymi, przyszytymi lub przyczepionymi w inny sposób do cholewki (dział 64).

(d)Getry (włączając z „pończochy bez stóp dla alpinistów”) (pozycja 6406).

o

oo

Nota wyjaśniająca do podpozycji 6115 10

W podpozycji 6115 10 „wyroby pończosznicze o stopniowanym ucisku” oznacza wyroby pończosznicze, w których ucisk jest największy przy kostce i stopniowo zmniejsza się w górę nogi, co pobudza przepływ krwi.


 


6116-Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane.

6116 10-Impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywem sztucznym lub gumą

-Pozostałe:

6116 91- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6116 92- -Z bawełny

6116 93- -Z włókien syntetycznych

6116 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie rękawiczki dziane, bez rozróżniania ich na damskie lub dziewczęce, męskie lub chłopięce. Obejmuje zwykłe krótkie rękawiczki z oddzielnymi palcami, mitenki przykrywające tylko część palców, rękawice z jednym palcem, w których wydzielony jest tylko kciuk lub inne długie rękawiczki, które mogą okrywać przedramię lub nawet część ramienia.

Pozycja ta obejmuje również niewykończone rękawiczki dziane, pod warunkiem że mają zasadniczy charakter artykułu wykończonego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dzianych wyłożonych na zewnątrz futrem naturalnym lub sztucznym (innym niż zwykła ozdoba) (pozycja 4303 lub 4304).

(b)Rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt (pozycja 6111)

(c)Rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, niedzianych (pozycja 6216).

(d)„Rękawic” do masażu lub użytku toaletowego (pozycja 6302).


 


6117-Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane.

6117 10-Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne

6117 80-Pozostałe dodatki

6117 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje te wszystkie gotowe dodatki odzieżowe dziane, niewymienione ani niewłączone do poprzednich pozycji tego działu lub gdzie indziej w nomenklaturze. Pozycja ta obejmuje również dziane części odzieży lub dodatków odzieżowych (inne niż części artykułów objętych pozycją 6212).

Niniejsza pozycja, między innymi, obejmuje:

(1)Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i tym podobne.

(2)Krawaty, muszki i fulary.

(3)Potniki, poduszki na ramiona lub pozostałe poduszki.

(4)Pasy wszelkich rodzajów (włączając bandoliery) i szarfy (np. wojskowe lub kościelne), nawet elastyczne. Te artykuły objęte są niniejszą pozycją, nawet wtedy gdy zawierają klamerki lub inne zapięcia z metali szlachetnych, lub gdy są ozdobione perłami, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub przetworzonymi).

(5)Mufki, włączając mufki, które ozdobiono na zewnątrz futrem naturalnym lub sztucznym.

(6)Ochraniacze rękawów.

(7)Nakolanniki, inne niż te objęte pozycją 9506 używane w sporcie.

(8)Etykiety, odznaki, emblematy, „błyskotki” i podobne (wyłączając motywy haftowane objęte pozycją 5810) gotowe w inny sposób niż przez wycięte do kształtu lub rozmiaru. (Jeżeli gotowe jedynie przez wycięcie do kształtu lub rozmiaru, takie artykuły wyłączone - pozycja 5807).

(9)Oddzielnie prezentowane odpinane podpinki płaszczy przeciwdeszowych lub podobnej odzieży.

(10)Kieszenie, rękawy, kołnierze, krezy, kwefy, różnego rodzaju drobiazgi (takie jak rozetki, kokardki, krezy, kryzki oraz falbanki), góry sukienek - przody, żaboty, mankiety, karczki, klapy i podobne artykuły.

(11)Chusteczki do nosa.

(12)Opaski na głowę używane jako ochrona przed zimnem, podtrzymujące włosy itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Dodatków odzieżowych dla niemowląt, dzianych, objętych pozycją 6111.

(b)Biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek i podobnych artykułów, oraz ich części (pozycja 6212).

(c)Pasów używanych do zabezpieczenia (np. myjących okna lub dla elektryków) lub rozet niebędących dodatkami odzieżowymi (pozycja 6307).

(d)Dzianych nakryć głowy (pozycja 6505) oraz usztywnień do nakryć głowy (pozycja 6507).

(e)Ozdób z piór (pozycja 6701).

(f)Ozdób ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców, objętych pozycją 6702.

(g)Taśm z zatrzaskami oraz haczyków i oczek na taśmie dzianej (pozycja 6001, 6002, 6003, 8308 lub 9606, w zależności od przypadku).

(h)Zamków błyskawicznych (suwaków) (pozycja 9607).

__________